Program

Vid institutionen ger vi fyra program på grundnivå och tre på avancerad nivå. Inom ramen för programmen kan du kan läsa historia, idéhistoria, religionsvetenskap eller teologi ända upp till masternivå. Vissa av programmen erbjuder även möjlighet till praktik, VFU och/eller utlandsstudier.

Observera att alla program inte startar varje termin. Se program i utbildningkatalogen för mer information om vilka program som startar den termin du är intresserad av. 

Programmets namn/benämning Utbildningplan Högskolepoäng Utbildningsnivå
Arkeologiprogrammet Utbildningsplan 180 hp Grundnivå
Humanistiskt samhällsprogram Utbildningsplan 180 hp Grundnivå
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Utbildningsplan 180 hp Grundnivå
Teologprogrammet - kandidatutbildning Utbildningsplan 180 hp Grundnivå
Masterprogram i historiska studier Utbildningsplan 60 hp / 120 hp Avancerad nivå
Masterprogram i miljöarkeologi Utbildningsplan 120 hp Avancerad nivå
Teologprogrammet - magisterutbildning Utbildningsplan 60 hp Avancerad nivå


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Studievägledning i arkeologi, historia och idéhistoria

Catharina Andersson Studievägledare
Instititutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090 786 60 39

Kontaktformulär

Studievägledning i filosofi

Lars Samuelsson, Studievägledare
Institutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HD1-korridoren. Tid bokas via e-post eller telefon.

Tel:  090 - 786 62 41

Kontaktformulär

Studievägledning i religionsvetenskap och teologi

Mikael Lundmark, Studievägledare
Institutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HE1-korridoren

Tel:  090 - 786 70 63 (telefontid: torsdagar 10.15-12.00, 13.15-16.00)

Kontaktformulär