Lärarutbildning

Institutionen ansvarar för ett antal kurser som ingår i lärarutbildningen vid Umeå universitetet på uppdrag av Lärarhögskolan.

Vid institutionen utbildas lärare för grund- och gymnasieskolan i ämnena historia och religion. Vid institutionen utbildas lärare för grund- och gymnasieskolan i ämnena historia och religion. Institutionen har även huvudansvaret för första terminens två sista moment för samtliga blivande lärare, Utbildningsvetenskaplig kärna I: KVF - Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, samt EDH - Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön. Vid sidan om detta deltar institutionens lärare även i andra lärarutbildningskurser som Samhällskunskap.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Relaterad information

Lärarhögskolan

Studieadministratör för lärarprogrammets kurser Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (KVF) samt Etik, demokrati och lärendemiljön (EDH)

Marie Lundborg Jonsson, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren, rum HF117

Tel:  090 - 786 76 24

Kontaktformulär

Lärarutbildningskoordinator

Jonas Nilsson, Prefekt
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, F1-korridoren

Tel:  090 - 786 99 90

Kontaktformulär