Idéhistoria - kurser våren 2016

Länk till utbildningskatalogen (idéhistoria)

Kurser på grundnivå

Internetkurser
Idéhistoria A, 30 hp - termin 2 V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Idéhistoria B, 30 hp - termin 2 V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Idéhistoria C, 30 hp - termin 2 V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Teknikens idéhistoria, 7,5 hp
Halvfart, inga träffar, engelska
V12-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Campuskurser
Idéhistoria B, 30 hp
Helfart
V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Idéhistoria B för humanistiskt samhällsprogram, 30 hp
Helfart
V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Idéhistoria C, 30 hp
Helfart
V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Idéhistoria C för humanistiskt samhällsprogram, 30 hp
Helfart
V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan

Kurser på avancerad nivå

Internetkurser
Digital Historia, 7,5  hp
Halvfart, engelska
V03-12 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Magisterkurs i idéhistoria II, 15,0 hp
Halvfart
V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Magisterkurs i idéhistoria, 30 hp
Halvfart
V03-22,
V35-02
Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Magisterkurs i idéhistoria, 30 hp - termin 2 V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Magisteruppsats i idéhistoria, 15 hp
Halvfart
V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Campuskurser
Magisterkurs i idéhistoria II, 15 hp
Halvfart
V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Magisteruppsats i idéhistoria, 15 hp
Halvfart
V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Masteruppsats i idéhistoria, 30 hp
Helfart
V03-22 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan


Sidansvarig: Ulla-Stina From

Utskriftsversion