Kurser i idéhistoria - hösten 2016

Länk till utbildningskatalogen (idéhistoria)

Kurser på grundnivå

Internetkurser
Idéhistoria A, 30 hp
Halvfart, inga träffar
V35-02,
V03-22
Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Idéhistoria B, 30 hp
Halvfart, inga träffar
V35-02,
V03-22
Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Idéhistoria C, 30 hp
Halvfart, inga träffar
V35-02,
03-22
Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Campuskurser
Idéhistoria A, 30 hp
Helfart
V35-02 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Idéhistoria C, 30 hp
Helfart
V35-02 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Idéhistorisk samhällsanalys-praktikkurs, 30 hp
(inom humanistiskt samhällsprogram)
Helfart
V35-02 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
UMU-16411

Kurser på avancerad nivå

Internetkurser
Antropocen - en världshistoria, 7,5 hp
50 %, in english
V44-02 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Magisterkurs i idéhistoria, 30 hp
Halvfart
V35-02,
03-22
Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Magisterkurs i idéhistoria, 30 hp - termin 2
Halvfart
V35-02 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Magisterkurs i idéhistoria II, 15 hp
Halvfart
V36-02 Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Masterkurs i idéhistoria, 30 hp
Halvfart
V35-02,
03-22
Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
Stängd för sen anmälan
Masteruppsats i idéhistoria, 30 hp
Halvfart
V35-02,
03-22
Kursplan
Litteratur
Kurssida
Ansvarig
UMU-16409


Sidansvarig: Ulla-Stina From

Utskriftsversion