Filosofins historia 7,5 hp - internet

I detta moment kommer vi att göra nedslag i den västerländska filosofins historia från antikens Grekland fram till 1800-talet. Momentet fungerar samtidigt som en kritisk introduktion till några av filosofins klassiska problemställningar: Hur är kunskap möjlig? Hur förhåller sig själen till kroppen? Vad är ett gott liv? Vad innebär det att en handling är rätt eller orätt? Klassiska filosofiska svar på dessa och andra frågor tas upp och diskuteras kritiskt.

Allmän kursbeskrivning

Lärare: Frans Svensson

Schema

Preliminärt schema (2017-11-14)

Kurslitteratur

Anthony Kenny, Västerlandets filosofi, Stockholm: Thales, 2009.
Richard Norman, The Moral Philosophers, Oxford: Clarendon Press, 1998 (2nd ed. 2003).

Rekommenderad bredvidläsning

Anders Wedberg, Filosofins historia (band 1, Antiken och medeltiden, och band 2, Nyare tiden till romantiken), Thales.
(Wedberg ingår alltså inte i den obligatoriska kurslitteraturen – det skall vara möjligt att klara kursen, t.o.m. att få VG, utan att läsa den. Men den ger en fördjupad förståelse av ämnet, vilket ökar chanserna till ett bra betyg.)

Böckerna ovan måste införskaffas på egen hand.

I tillägg ingår även utdrag ur originaltexter av bl.a. Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant och J.S. Mill. Dessa kommer att finnas tillgängliga på kursens Cambro-sida.

Examination

Seminarier 0,5 hp och två skriftliga prov om 3 resp. 4 hp.

Upplägg

Momentet ges helt via internetplattformen Cambro. Inspelade föreläsningar och annat undervisningsmaterial kommer att finnas tillgängliga under momentets gång. Kontakt med lärare kommer att ske kontinuerligt via nätet.


Sidansvarig: Ulla-Stina From

Utskriftsversion