Filosofins historia 7,5 hp


Kursen ger en översikt över centrala delar av filosofins historia från antikens Grekland fram till 1800-talet. Samtidigt är kursen en kritisk introduktion till några av filosofins klassiska problemställningar. Hur är kunskap möjlig? Hur förhåller sig själen till kroppen? Vad är ett
gott liv? Vad innebär det att en handling är rätt eller orätt? Klassiska filosofiska svar på dessa och andra frågor tas upp och diskuteras kritiskt.

Kursen kan tillgodoräknas som det obligatoriska momentet Filosofins historia inom kursen
Filosofi A.

Lärare: Lars Lindblom, kursansvarig (LL), Ebba Gullberg (EG), Emma Beckman (EB och Peter Karlsson (PK).

Kurslitteratur:
Svante Nordin, Filosofins historia, 2:a upplagan, Stockholm: Studentlitteratur, 2003 (läses i urval).
Alasdair Macintyre, A Short History of Ethics: A history of moral philosophy from the Homeric Age to the twentieth century, Second edition, 1998 (eller senare),University of Notre Dame Press.

Ett antal originaltexter tillkommer. Texter av bl.a. Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant och J.S. Mill ingår enligt lärares anvisningar.

Examination: Seminarier 0,5 hp och två skriftliga inlämningsuppgifter om 3 resp. 4 hp.

Kursupplägg:
Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar och seminarier, där seminarierna är obligatoriska. På kursen kommer vi att använda oss av lärplattformen Cambro. Ytterligare information om kursen kommer att göras tillgänglig via kurssajten i Cambro.

Schema


Sidansvarig: Ulla-Stina From

Utskriftsversion