Till umu.se

Uppsamlingstentamina

Tillfälle för uppsamlingstentamen ges två gånger per år i anslutning till terminsstart.

Vecka 34, 21-27 augusti 2017


För studenter som har examinationsuppgifter kvar att göra efter HT 2016 och första halvan av VT 2017 ordnas en uppsamlingsskrivning i augusti. Den 21-27 augusti finns möjlighet att göra kompletteringar för missade gruppövningar, inlämningsuppgifter, tentor eller andra examinationsuppgifter man har kvar. Lägg märke till att uppsamlingsskrivningen inte gäller för 7,5-poängskurser och moment som avslutas i maj eller juni 2017 – för dessa erbjuds vanliga examinationstillfällen. För information om dessa tillfällen kontaktar du kursansvarig lärare, i vanlig ordning.

Studenter som önskar delta vid uppsamlingstillfället ska anmäla sig senast den 10 augusti till ämnets studieadministratör. På basis av inkomna anmälningar lägger lärarna upp examinationsuppgifter på en särskild uppsamlingssajt i lärplattformen Cambro. Som student läggs du till som deltagare på sajten och får därmed tillgång till de uppgifter som läggs ut. Ett tips är att du kontrollerar att du kommer in på sajten i god tid före examinationstillfället. Du loggar in med din Cas-id. Examinationerna blir sedan tillgängliga och kan genomföras under vecka 34, 21-27 augusti, enligt lärarnas instruktioner.

Uppsamlingstillfället gäller för alla filosofikurser som getts under året, med undantag för matematikdelen av kursen Logik och formella metoder och Vetenskapligt tänkande, och för skrivsalstentamen på kursen Fördjupning i filosofi och samhällsanalys.

Du anmäler sig till uppsamlingstillfället via e-post till Ulla-Stina From senast 10 augusti. Hon beställer sedan examinationsuppgifter från lärarna.

När man anmäler sig måste följande uppgifter finns med i anmälan:

Namn
Personnummer
CAS-användarnamn (t.ex. ”joni0003@umu.se”)
Kurs och moment (t.ex. Filosofi A, momentet Etik)
Examinationsuppgift (t.ex. Etik, Cambrotentan, eller Filosofins historia, inlämningsuppgift 4 hp och komplettering för övning 3)
Termin - ange vilken termin du läste kursen eller momentet


 


Sidansvarig: Ulla-Stina From

Utskriftsversion