Uppsamlingstentamina filosofi

Tillfälle för uppsamlingsprov ges en gång per år i augusti. Uppsamlingstillfället gäller bara för de kurser som ges mer sällan än en gång per år. För övriga kurser gäller att studenten erbjuds ordinarie prov och omprov inom ordinarie kursomgång och uppsamlingsprov nästa gång kursen ges. För frågor om uppsamlingsexaminationer, kontakta kursansvarig lärare eller studievägledaren i filosofi, Lars Samuelsson.

Vecka 33, 13-19 augusti 2018

Uppsamlingstillfället i augusti gäller bara för de filosofikurser som ges mer sällan än en gång per år. För studenter som har examinationsuppgifter kvar att göra från sådana kurser från första halvan av VT 2018 eller tidigare ordnas en uppsamlingsskrivning i augusti. Den 13-19 augusti finns möjlighet att göra kompletteringar för missade gruppövningar, inlämningsuppgifter, tentor eller andra examinationsuppgifter man har kvar. 

Studenter som önskar delta vid uppsamlingstillfället ska anmäla sig senast den 8 juni till ämnets studieadministratör. På basis av inkomna anmälningar lägger lärarna upp examinationsuppgifter på en särskild uppsamlingssajt i lärplattformen Cambro. Som student läggs du till som deltagare på sajten och får därmed tillgång till de uppgifter som läggs ut. Ett tips är att du kontrollerar att du kommer in på sajten i god tid före examinationstillfället. Du loggar in med din UmU-id. Examinationerna blir sedan tillgängliga och kan genomföras under vecka 33, 13-19 augusti, enligt lärarnas instruktioner.

Du anmäler dig till uppsamlingstillfället via e-post till Fredrik Lindborg fredrik.lindborg@umu.se senast 8 juni.

OBS! Anmäl dig inte till en uppsamlingsexamination ifall du inte är säker på att du kommer att delta i den, då det tar både tid och resurser i anspråk för institutionen att förbereda examinationstillfället.

När man anmäler sig måste följande uppgifter finnas med i anmälan:

Namn
Personnummer
UmU-id (t.ex. ”joni0003@umu.se”)
Kurs och moment (t.ex. Philosophy of Education)
Examinationsuppgift (hemtenta)
Termin - ange vilken termin du läste kursen eller momentet


Sidansvarig: Ulla-Stina From

Utskriftsversion