Till umu.se

Uppsamlingstentamina filosofi

Vecka 2, 8-14 januari 2018

För studenter som har examinationsuppgifter kvar att göra efter VT 2017 och första halvan av HT 2017 ordnas en uppsamlingsskrivning i januari. Den 8-14 januari finns möjlighet att göra kompletteringar för missade gruppövningar, inlämningsuppgifter, tentor eller andra examinationer som man som student har kvar att göra. Uppsamlingstillfället gäller alla examinationer inom våra filosofiska kurser. Lägg märke till att uppsamlingstillfället inte gäller för 7,5-poängskurser och moment som avslutas i januari 2018 – för dessa erbjuds vanliga examinationstillfällen och omprovstillfällen. För information om dessa tillfällen kontaktar du kursansvarig lärare, i vanlig ordning.

Studenter som önskar delta vid uppsamlingstillfället ska anmäla sig senast den 15 december till ämnets studieadministratör. På basis av inkomna anmälningar lägger lärarna upp examinationsuppgifter på en särskild uppsamlingssajt i lärplattformen Cambro. Som student läggs du till som deltagare på sajten och får därmed tillgång till de uppgifter som läggs ut. Ett tips är att du kontrollerar att du kommer in på sajten i god tid före examinationstillfället. Examinationerna blir sedan tillgängliga och kan genomföras under vecka 2, 8-14 januari, enligt lärarnas instruktioner.

Uppsamlingstillfället gäller för alla filosofikurser som getts under året, med undantag för kursen Logik och formella metoder och Vetenskapligt tänkande, och för skrivsalstentamen på kursen Fördjupning i filosofi och samhällsanalys.

Anmälan

Du anmäler sig till uppsamlingstillfället via e-post till Ulla-Stina From ulla-stina.from@umu.se senast 15 december.

OBS! Anmäl dig inte till en uppsamlingsexamination ifall du inte är säker på att du kommer att delta i den, då det tar både tid och resurser i anspråk för institutionen att förbereda examinationstillfället.

När man anmäler sig måste följande uppgifter finns med i anmälan:

Namn
Personnummer
UmU-id
(t.ex. ”joni0003@umu.se”)
Kurs och moment (t.ex. Idéhistoria A, moment 1)
Examinationsuppgift (t.ex. Idéhistoria A, moment 1, Källtextanalys och komplettering för seminarium/övning 3)
Termin - ange vilken termin du läste kursen eller momentet
 


Sidansvarig: Ulla-Stina From

Utskriftsversion