Uppsamlingstentamen arkeologi

Tillfälle för uppsamlingsprov ges två gånger per år i anslutning till terminsstart.

Vecka 33, 13-19 augusti 2018

För studenter som har examinationsuppgifter kvar att göra efter HT 2017 och första halvan av VT 2018 ordnas en uppsamlingsskrivning i augusti. Den 13-19 augusti finns möjlighet att göra kompletteringar för missade gruppövningar, inlämningsuppgifter, tentor eller andra examinationsuppgifter man har kvar.  Uppsamlingstillfället gäller alla examinationer inom våra arkeologiska kurser, campuskurser såväl som nätkurser. Lägg dock märke till att uppsamlingsskrivningen inte gäller för 7,5-poängskurser och moment som avslutas i maj eller juni 2018 – för dessa erbjuds vanliga examinationstillfällen och omprovstillfällen. För information om dessa tillfällen kontaktar du kursansvarig lärare.

Studenter som önskar delta vid uppsamlingstillfället ska anmäla sig senast den 8 juni till ämnets studieadministratör. På basis av inkomna anmälningar lägger lärarna upp examinationsuppgifter på en särskild uppsamlingssajt i lärplattformen Cambro. Som student läggs du till som deltagare på sajten och får därmed tillgång till de uppgifter som läggs ut. Ett tips är att du kontrollerar att du kommer in på sajten i god tid före examinationstillfället. Du loggar in med din UmU-id. Examinationerna blir sedan tillgängliga och kan genomföras under vecka 33, 13-19 augusti, enligt lärarnas instruktioner.

För vissa campuskurser gäller salstentamen:

180813               (måndag)         09:00-13:00     
Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk
moment 2:Forntid i Norden I                            
Plats: Östra paviljongen

Anmälan till uppsamlingstillfället vecka 33, 13-19 augusti 2018

Du anmäler dig till uppsamlingstillfället via e-post till Maria Berglind maria.berglind@umu.se senast 8 juni.

OBS! Anmäl dig inte till en uppsamlingsexamination ifall du inte är säker på att du kommer att delta i den, då det tar både tid och resurser i anspråk för institutionen att förbereda examinationstillfället.

När man anmäler sig måste följande uppgifter finns med i anmälan:

Namn
Personnummer
UmU-id
(t.ex. ”joni0003@umu.se”)
Kurs och moment (t.ex. Idéhistoria A, moment 1)
Examinationsuppgift (t.ex. Idéhistoria A, moment 1, Källtextanalys och komplettering för seminarium/övning 3)
Termin - ange vilken termin du läste kursen eller momentet


Sidansvarig: Ulla-Stina From

Utskriftsversion