Kurswebb för arkeologi

OBS! Denna kurswebb slutar gälla vid utgången av VT 2018

Kursöversikter för senare terminer hittar du på institutionens nya studentwebb: https://www.umu.se/student/ide-och-samhallsstudier/kursoversikter/

Aktuell information om omtentamina och uppsamlingstentamina hittar du på:https://www.umu.se/student/ide-och-samhallsstudier/examinationer/

Kurswebb för kurser t o m VT2018

Här hittar du länkar till kurswebbarna för de olika terminerna, samt annan nyttig information som rör ämnet såsom tider för uppsamlingstentor.

Kurser hösten 2017 (campus och internet)

Kurser våren 2018 (campus och internet)

Uppsamlingstentamen


Sidansvarig: Ulla-Stina From

Utskriftsversion

Arkeologisk utgrävning

Bild: Per Melander

Studieadministration

Maria Berglind, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090-786 60 97

Kontaktformulär