Hanna Zipernovszky

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Övrig/annan befattning

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Religionsvetenskap och teologi

Adress:

Umeå Universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

A, Humanisthuset, HE123

E-postadress:

hanna.zipernovszky@umu.seE-post 2

hanna.zipernovszky@religion.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/religion/hanna-zipernovszky/ Webbsida

Presentation

Jag är verksam som docent i religionspedagogik och universitetslektor i religionsvetenskap. Från i slutet av 1990-talet har jag fått delta både i undervisningen och i ämnesutvecklingen av religionspedagogiken. Som studierektor ansvarade jag även för lärarutbildningskurser i religionsvetenskap (2000 – 2005). I den första utlysningen i Umeå universitets karriärsystem har jag utnämnts till excellent lärare för pedagogiska meriter.

Ämnets utveckling vid vår institution har karakteriserats av viljan att ge religionspedagogiken både bredd och djup något som inkluderar religionsdidaktik.

För att belysa religionspedagogikens
tvärdisciplinära karaktär från både det
skolorienterade och det kyrkoorienterade
perspektivet utgav jag en antologi,
Religionspedagogiska reflektioner:
skriven av och för Rune Larsson inför
hans 75-års dag
- medredaktör och
medförfattare C Gustavsson - som används
i undervisningen.

Sedan höstterminen 2011 jobbar jag på ett projekt om Den digitala didaktiska ingången till religionskunskapsämnet. Jag undersöker bl.a. hur religionsvetenskapligt ämnesstoff tranformeras till skolämnet religionskunskap med hänseende till källmaterialets digitalisering och interaktivt lärande.

Bakgrunden till min aktuella vetenskapliga
verksamhet finns i pedagogisk och språk-
didaktisk forskning vid Eötvös Loránd-
universitetet i Budapest, Ungern, där jag
avlade en doktorsexamen och arbetade som
lektor. Mina resultat i bokform från detta område
Så låter det på svenska: En annorlunda lärobok
med CD om svenskt uttal
utgavs i samarbete med Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid Umeå universitet 2006.

Det var ett gästforskarstipendium som ledde mig till Sverige och vidare till forskarstudier i religionsvetenskap med inriktning på religionspedagogik vid Umeå universitet från 1997. I mitt avhandlingsprojekt anslöt jag mig till den folkundervisningshistoriska forskning som den dåvarande institutionens professor, Egil Johansson, ledde. Jag disputerade 2004.

Avhandlingen "...att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare.": en studie av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogisk forskning ämnade kartlägga det speciella och det karakteristiska i den roll som de kristna kyrkorna spelat för fostran och bildningen i Sverige och i Ungern från 1600- till 1800-talets mitt. Växelverkan genom dessa sekler mellan kyrka, hem och skola behandlades också.

Läs avhandlingen som Pdf

Därefter har jag i flera internationella projekt arbetat för att utveckla metoder för användning av digitalt tillgängligt historiskt källmaterial i undervisningssyfte.

I Läsning och lösning: metodbok för digital
arkivforskning i religionspedagogik

aktualiseras primära källors betydelse i
lärandeprocessen genom en historisk
belysning av religionspedagogiska
frågeställningar med hjälp av kyrko-
arkivkällor från Sverige och Sydafrika.

Att samverka med andra kring mitt ämne är en viktig del av min verksamhet. Jag är engagerad i internationaliseringsarbetet och i studentutbyten. På universitetsnivå har jag ständigt samarbete med Forskningsarkivet vid Universitetsbiblioteket (www.foark.umu.se) och har haft projektsamarbete med HUMlab (www.humlab.umu.se) och med lärarutbildningsfakulteten. På nationell nivå har jag deltagit aktivt i skapandet av ett Nationellt högre seminarium i religionspedagogik/didaktik i vilket 12 universitet och högskolor ingår. Seminarierna anordnas idag av Stockholms universitet. Sedan 2006 är jag medlem i styrelsen för Religionspedagogiskt Idéforum (RPI) ett nätverk för de 55 medlemsorganisationerna som utgörs av högskolor, universitet, folkhögskolor och samfund, alla engagerade i någon form av religionsundervisning. RPI anordnar seminarier och utger en populärvetenskapligtidskrift, Religionspedagogisk Tidskrift (http://www.rpi.se), där jag är medredaktör (med Rune Larsson) sedan 2009.

Jag har varit involverad i flera organisations/akademiska kommittéer för internationella konferenser/workshops; de senaste var the 10th Nordic Conference on Religious Education,Umeå University 2009; the Conference on the Cultural History of Emotions in Premodernity, Umeå University 2008; samt the Symposium on the project QVIZ (Query and Context Based Visualization of Time-Spatial Cultural Dynamics) Budapest, Hungary, 2007, arrangerad av HUMlab vid Umeå universitet och det ungerska Nationella Pedagogiska Biblioteket och Museet.

Jag var verksam som inbjuden lärare vid Newmaninstitutet i Uppsala (2010) och vid Teologiska Högskolan i Stockholm (2008-09). Jag har varit gästlärare vid University of Stellenbosch, Faculty of Theology, Sydafrika (2009) och återkommande inbjuden lärare vid Eötvös Loránd-universitet, Inst. för skandinaviska språk och litteratur, Budapest, Ungern (2006-2012).

Sedan höstterminen 2010 är jag huvudhandledare åt en doktorand i religionsvetenskap med inriktning mot religionspedagogik. Tidigare (2006–08) var jag biträdande handledare åt en forskarstuderande i religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria, som disputerade 2009.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Zipernovszky, Hanna
Raddock, Elisabeth

Die zunehmende Bedeutung von Cyberbullying: eine Pilotstudie zur Problemidentifikation

2017

-

Zipernovszky, Hanna
Raddock, Elisabeth

The increasing significance of cyberbullying: a pilot study to identify the problem

2017

-

Zipernovszky, Hanna

Digitalisierte Archive Im Internet als Resssorce für Unterrichtsmaterial

2017

-

Nord, Ilona
Zipernovszky, Hanna

Religious education in a mediatized world

2017

-

Nord, Ilona
Zipernovszky, Hanna

Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt

2017

-

Raddock, Elisabeth
Zipernovszky, Hanna

The increasing significance of inclusive pedagogy due to Cyberbullying – A pilot study to identify the problem
XIII Nordic Conference on Religious Education: ’Shifting borders in Religious Education’: 22-22

2015

-

Zipernovszky, Hanna

Schweden: Das Programm Inklusion: wahrnehmungen und Herausforderungen in der Schule mit Ausblick auf die Evangelische Religionspädagogik

2015

-

Zipernovszky, Hanna

Det svenska religionskunskapsämnet från ett östeuropeiskt perspektiv

2014

-

Zipernovszky, Hanna

Uppskattad katolsk religionspedagog till Sverige
Katolskt Magasin, 9(89): 30-

2014

-

Zipernovszky, Hanna

Läsning och lösning: metodbok för digital arkivforskning i religionspedagogik

2013

Hämta


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion