Till umu.se

Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Presentation

Efter att ha varit doktorand vid institutionen för idé- och samhällsstudier disputerade jag i november 2012 på avhandlingen Utanför gränserna: en vetenskapshistorisk biografi om Astrid Cleve von Euler (Umeå, 2012). Cleve blev 1898 Sveriges första filosofie doktor i ett naturvetenskapligt ämne (botanik) och i avhandlingen analyserar jag hennes liv och forskning, vilket innebar studier i såväl botanikens, kemins och kvartärgeologins historia som exempelvis kvinnohistoria och politisk historia.

Nu är jag postdoktor på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och studerar idéer om olika former av skogsbruk. Mer specifikt fokuserar jag på svensk debatt om hyggesfritt skogsbruk 1993–2013. Projektet genomförs inom det tvärvetenskapliga MISTRA-programmet Future Forests och syftar till att bidra till förståelsen för olika intressenters uppfattning om behovet av alternativ till det trakthyggesbruk som idag dominerar svenskt skogsbruk.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Espmark, Kristina
Nordlund, Christer

Married for science, divorced for love: Success and failure in the collaboration between Astrid Cleve and Hans von Euler-Chelpin, 1902–1912

2012

-

Espmark, Kristina

Utanför gränserna: En vetenskapshistorisk biografi om Astrid Cleve von Euler

2012

Hämta

Espmark, Kristina

Äktenskap för vetenskap: Parrelationens betydelse för Astrid Cleves och Hans von Eulers forskning

2011

-

Nordlund, Christer
Espmark, Kristina

Rec. av Anne-Kristine Børresen & Astrid Wale, Kartleggerne: Norges geologiske undersøkelse 1858–2008 och Anna Kim-Andersson & Tore Påsse (red.),Sveriges Geologiska Undersökning: 150 år i samhällets tjänst – undersökningen, uppdragen, människorna
Polhem

2009

-

Espmark, Kristina

Med hobbyn mellan lek och vetenskap: Medeltidsföreningen Nordmark

2008

-

Espmark, Kristina

Lolck, Maiken: Klima, kold krig og iskerner
Lychnos

2007

-

Espmark, Kristina

Från individ till historia: Etiska problem i biografisk forskning

2007

-

Nordlund, Christer
Espmark, Kristina

Rec. av Peter J. Bowler & Iwan Rhys Morus, Making Modern Science: A Historical Survey
LMNT-nytt, 2: 44-45

2006

-


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion