Erland Mårald

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Idéhistoria

Adress:

Umeå Universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

A, Humanisthuset, HF129

Tel:

+46 90 786 65 45

E-postadress:

erland.marald@umu.seE-post 1

erland.marald@idehist.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/idehistoria/erland-marald/ Webbsida

 

Professor och universitetslektor i idéhistoria.

Min ämnesbakgrund finns inom idéhistoria och min forskning ligger i skärningspunkten mellan vetenskaps-, teknik- och miljöhistoria (VTM-forskning). Mer specifikt har jag undersökt etableringen av lantbruksvetenskaperna, landskapsförändringar, föreställningar om hållbarhet, miljödebatt, miljölagstiftning samt energi- och framtidsfrågor.

Min avhandling Jordens kretslopp: Lantbruket, staden och den kemiska vetenskapen 1840–1910 (2000) undersökte agrarkemins etablering i Sverige samt hur detta väckte frågor kring samhällets hållbart, hotbilder samt kretsloppstänkande och resursförbrukning. Lantbruksvetenskapens historia har jag återkommit till flera gånger och bland annat belyst förhållandet mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk samt agrarvetenskapens förändrade samhällsrelevans. Redan under doktorandtiden gjorde jag en undersökning åt Tunnelkommissionen efter giftskandalen vid Hallandsåsen 1997. Detta utvecklades sedermera till ett projekt som undersökte hur miljöbrott som idé uppstod och debatterades i samband med ett antal kända ”miljöskandaler” i Sverige och hur detta sedan institutionaliserats i form av lagstiftning, myndigheter och professioner. Projektet resulterade i boken Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960–2000 (2007). Med ett djupare historiskt perspektiv har liknande frågeställningar och konflikter kring naturresursutnyttjande undersökts i projektet ”I Döda fallet-katastrofens efterdyningar”. Vidare, har jag granskat landskapssyn och markkonflikter som deltagare i forskningsprogrammet “Landskapet som arena: Vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800–2000”.

För närvarande är jag inblandad i två forskningsprogram ”Fuel of the Future” och ”Future Forests”. I det förra programmet undersöker jag ansträngningar i Sverige att finna alternativa drivmedel efter oljekrisen 1973 och i det senare medverkar jag i delprojektet ”Skog, skogsbruk och skogsvetenskap: Idéer, värderingar och intressen”. Detta projekt undersöker vetenskapliga kontroverser och miljödebatter inom skogsbruket för att därigenom kartlägga olika intressen och värderingar som har betydelse för att belysa ett framtida samhälleligt nyttjande av skogen. Båda dessa forskningsprogram är tvärvetenskapliga och som framgår av programrubrikerna utgår de från högaktuella framtidsfrågor som analyseras ur ett historiskt perspektiv.

Publicerat i urval

“Methanol as Future Fuel: Efforts to Develop Alternative Fuels in Sweden after the Oil Crisis”, History and Technology 26:4 (2010).

“Ekologiskt jordbruk som vetenskaplig kontrovers”, i Jordbruk som håller i längden ed. Birgitta Johansson (Stockholm: Formas Fokuserar, 2010).

Kamerajägaren: Stig Wessléns skildringar av naturen och det samiska, eds. Erland Mårald & Christer Nordlund (Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet, 2010), 256 s.

“A Catalyst for Modern Agriculture: The Importance of Peatland Cultivation for the Adoption of Inorganic Fertilizers in Sweden, 1880–1920”, The Agricultural History Review 56:1 (2008), s. 48-65.

När dalen var röd och kusten blev hög, ed. Erland Mårald (Umeå: Skrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena nr 10, 2008), 240 s.

”Synen på natur och miljö under den högindustriella epoken”, i Industriland: 12 forskare om när Sverige blev modernt, ed. Jan af Geijerstam (Stockholm: Premiss förlag, 2008).

Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960–2000 (Hedemora: Gidlunds förlag, 2007), 190 s.

“Our Finest Gold: Agrarian Perspectives on Urban Technology from the Mid-19th Century to Present-Day Ecocyclical Society”, Progress in Industrial Ecology, 3:4 (2006), s. 393-407.

“The BT Kemi Scandal and the Establishment of the Environmental Crime Concept”, Scandinavian Journal for Studies in Criminology and Crime Prevention, 2002, vol. 2. s. 149-170.

“Everything Circulates: Agricultural Chemistry and Recycling Theories in the Second Half of the Nineteenth Century”, Environment and History, 2002:1, s. 65–84.

Jordens kretslopp: Lantbruket, staden och den kemiska vetenskapen 1840–1910. (Umeå: Inst. för historiska studier, 2000).


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion