Christer Nordlund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Idéhistoria

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

A, Humanisthuset, HF137

Tel:

+46 90 786 97 33

E-postadress:

christer.nordlund@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/idehistoria/christer-nordlund/ Webbsida

Presentation

Jag är sedan 2010 professor i idéhistoria (med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria) och sedan 2013 även ämnesföreträdare för idéhistoria vid Inst. för idé- och samhällsstudier. Min forskning och undervisning sker huvudsakligen inom områdena vetenskaps-, teknik- och medicinhistoria samt miljöhistoria, men jag är också intresserad av samtida vetenskaps- och teknikstudier liksom den pågående debatten kring forskning, politik och miljö.

Jag disputerade i idéhistoria vid Umeå universitet 2001 och har sedan dess arbetat med flera forskningsprojekt i olika vetenskapliga miljöer. Jag var postdoc som Rausing-stipendiat vid Avd. för vetenskapshistoria, Uppsala universitet, 2003; postdoc som STINT-stipendiat vid Dept. of the History and Philosophy of Science, University of Cambridge, och Visiting Fellow vid Clare Hall 2004; Visiting Fellow vid Kollegiet för avancerade studier (SCAS) i Uppsala 2007 och 2011; och gästforskare vid Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) i Berlin läsåret 2010/2011.

Mellan 2007 och 2014 var jag anställd som ”Torgny Segerstedt-forskare” inom forskningsprogrammet Pro Futura Scientia. Anställningen var knuten både till Umeå universitet och till Kollegiet för avancerade studier i Uppsala och finansierades av Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med STINT och SCAS. År 2008 tilldelades jag ett karriärbidrag från Umeå universitet.

Vid humanistiska fakulteten i Umeå är jag ansvarig för att leda verksamheten inom det mångvetenskapliga området vetenskaps-, teknik- och miljöstudier (VTM-studier), på engelska Umeå Studies in Science, Technology and Environment (USSTE). Jag har inom detta område arbetat med två större externfinansierade forskningsprojekt: ”Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och kulturell belysning” (Formas) och ”Skog, skogsbruk och skogsvetenskap: Idéer, värderingar och intressen”, som ingick i forskningsprogrammet ”Future Forests: Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk” (Mistra) samt ett biografiskt inriktat projekt om författaren, fotografen och filmaren Stig Wesslén.

Inom forskarutbildningen är jag för närvarande huvudhandledare för Synne Myreböe (historia med utbildingsvetenskaplig inriktning) och Anders Öckerman (idéhistoria) samt biträdande handledare för Peter Bennesved (idéhistoria). Jag har tidigare varit huvudhandledare för Erik Lindenius (disp. i MKV 2009) och Kristina Espmark (disp. i idéhistoria 2012) och biträdande handledare åt Jenny Eklöf (disp. i idéhistoria 2007) och Björn Norlin (disp. i historia 2010).

Jag har haft flera uppdrag inom Umeå universitet. För närvarande är jag lärarrepresentant i universitetsstyrelsen och medlem i styrgruppen för Innovationskontoret. Tidigare har jag bl.a. suttit i styrelsen för Umeå Miljöhögskola, i styrelsen för Forum för Tvärvetenskap och i humanistiska fakultetens forskningsstrategiska kommitté.

Jag är Life Member vid Clare Hall i Cambridge och medlem av bl.a. International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO), History of Science Society (HSS) och European Society for the History of Science (ESHS). Sedan 2011 är jag ledamot av Sveriges unga akademi och jag ingår sedan 2014 i Centrum för vetenskapshistorias (KVA) rådgivande nämnd. Jag har tidigare ingått i Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria vid KVA och suttit i styrelsen för Sveriges unga akademi.

Som professor är jag regelbundet anlitad av svenska och internationella universitet, forskningsfinansiärer och tidskrifter som sakkunnig. Sedan 2011 ingår jag i Editorial Board för bokserien Clio Medica: Perspectives in Medical Humanities, som utges av Rodopi Press. Jag medverkar också i massmedierna, främst i dagspress men också i radio och TV.

BÖCKER (URVAL)

Egan Sjölander, A., Ekerholm, H., Eklöf, J., Lång, H., Mårald, E., Nordlund, C. & Sundin, B., Motorspriten kommer!: En historia om etanol och andra alternativa drivmedel (Möklinta: Gidlunds, 2014), 184 s.

Nordlund, C., red., Vägar till vetenskapen: Sveriges unga akademi om att bli och vara forskare (Stockholm: Santérus, 2013), 298 s.

Nordlund, C., Hormones of Life: Endocrinology, the Pharmaceutical Industry and the Dream of a Remedy for Sterility, 1930–1970 (Sagamore Beach: Science History Publications, 2011), x+297 s.

Mårad, E. & Nordlund, C., red., Kamerajägaren: Stig Wessléns skildringar av naturen och det samiska (Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet, 2010), 256 s.

Nordlund, C., Hormoner för livet: Endokrinologin, läkemedelsindustrin och drömmen om ett botemedel mot sterilitet 1930–1970 (Lund: Arkiv, 2008), 312 s.

Mårald, E. & Nordlund, C., red., Topos: Essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar (Stockholm: Carlssons, 2006), 340 s.

Nordlund, C. red., Livsföreställningar: Kultur, samhälle och biovetenskap (Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 2004), 136 s.

Lundgren, L. J., Nordlund, C. & Storbjörk, S., Miljöns mänskliga dimension: En studie av humanistisk och samhällsvetenskaplig miljöforskning (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002), 157 s.

Nordlund, C., Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860–1930 (Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 2001; 2 uppl. 2002), 425 s.

ARTIKLAR (URVAL)

Nordlund, C., ”The Moral Economy of a Miracle Drug: On Exchange Relationships between Medical Science and the Pharmaceutical Industry in the 1940s”, i Isabelle Dussauge, Claes-Fredrik Helgesson & Francis Lee (red.), Value Practices in the Life Sciences and Medicine (Oxford University Press, 2015), 49–70.

Nordlund, C., ”Peat Bogs as Geological Archives: Lennart von Post et al., and the Development of Quantitative Pollen Analysis during World War I”, Earth Sciences History 33:2 (2014), 187–200.

Hultman, M. & Nordlund, C., ”Energizing Technology: Expectations of Fuel Cells and the Hydrogen Economy, 1990–2005”, History and Technology: An International Journal 29:1 (2013), 1–20.

Nordlund, C., ”Motiv för vetenskapshistoria: Civilisationsdiagnos, vetenskapsanalys och kunskapsöversättning” [On reasons for the history of science], i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2012, 207–231.

Espmark, K. & Nordlund, C., ”Married for Science, Divorced for Love: Success and Failure in the Collaboration Between Astric Cleve and Hans von EulerChelpin”, i For Better or For Worse? Collaborative Couples in the Sciences, red. Annette Lykknes, Donald L. Opitz & Birgitte Van Tiggelen (Heidelberg: Birkhäuser/Springer, 2012), 81–102.

Nordlund, C., Mårald, E. & Rosvall, O., ”Forests, Technoscience and the Future: Some Thoughts about Visions and Challanges”, i Being and Acting in Times of (Un)certainty, red. Markus Nyström (Uppsala: Center for Environment and Development Studies, 2012), 85–96.

Lindkvist, A., Nordlund, C. et al., ”Attitudes on Intensive Forestry: An Investigation into Perceptions of Increased Production Requirements in Swedish Forestry”, Scandinavian Journal of Forest Research 27 (2012), 438–448.

Keskitalo, C., Eklöf, J. & Nordlund, C., “Climate Change Mitigation and Adaptation in Swedish Forests: Promoting Forestry, Capturing Carbon, and Fueling Transports”, i M. Järvelä & S. Juhola (red.), Energy, Policy, and the Environment: Modeling Sustainable Development for the North, Studies in Human Ecology and Adaptation nr 6 (Philadelphia: Springer Science+Business Media, LLC, 2011), 133–151.

Lindkvist, A., Kardell, Ö. & Nordlund, C., “Intensive Forestry as Progress or Decay? An Analysis of the Debate about Forest Fertilization in Sweden, 1960–2010”, Forests 2:1 (2011), 112–146.

Mårald, E. & Nordlund, C., “L'enviroment Nordique: Du mythe à la réalité”, ARTnord (2010), 4–17.

Nordlund, C., “Hormones for Life? Behind the Rise and Fall of a Hormone Remedy (Gonadex) against Sterility in the Swedish Welfare State”, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 38:1 (2007), 191–216.

Nordlund, C., “Endocrinology and Expectations in 1930s America: Louis Berman’s Ideas on New Creations in Human Beings”, British Journal for the History of Science 40:1 (2007), 83–104.

Nordlund, C., “Between Science and Industry: On the Establishment, Organisation and Practices of the Swedish Geological Survey in the Nineteenth Century”, Earth Sciences History 26:1 (2007), 127–149.

Nordlund, C., “How the Coast Became High: An Historical Introduction to the High Coast (Höga Kusten) World Heritage Site in Sweden”, Environment and History 11:2 (2005), 113–138.

Sundquist, B. & Nordlund, C., “Science and Honour: The 11th International Geological Congress in Stockholm 1910”, Episodes 27:4 (2004), 284–292.

Sörlin, S. & Nordlund, C., “Modernizing the National Landscape”, The Kenyon Review 25:3–4 (2003), 301–315.

Nordlund, C., “’On Going Up in the World’: Nation, Region and the Land Elevation Debate in Sweden”, Annals of Science 58:1 (2001), 17–50.

Nordlund, C., “Organising Geology for Display: The Museum of the Swedish Geological Survey, 1871–1915”, Nordisk museologi 2 (1999), 111–130.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion