Anna Larsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Idéhistoria

Roller:

Biträdande prefekt

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

YA, Norra Beteendevetarhuset, 3019

Tel:

+46 90 786 54 24

E-postadress:

anna.larsson@umu.seE-post 2

anna.larsson@idehist.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/idehistoria/anna-larsson/ Webbsida

Presentation

Jag är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning och är forskningsledare för forskningsmiljön och forskarutbildningsämnet historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Jag leder också ett forskningsnätverk för de samhällsorienterande ämnenas didaktik.

Mina egna forskningsintressen ligger huvudsakligen inom områdena utbildningshistoria och samhällsvetenskapshistoria. Jag disputerade 2001 på en avhandling om sociologiämnets etablering vid svenska universitet. Efter avhandlingsprojektet, som premierades med ett internationellt sociologihistoriskt pris, har jag fortsatt med samhällsvetenskapshistoriska och samhällsvetenskapsdidaktiska frågor.

Ett annat område som jag studerat i två tvärvetenskapliga VR-finansierade projekt handlar om musikutbildningens historia, om idéer om musik, musikutbildning och folkbildning vid folkhögskolan samt om 1900-talets utveckling av ett instrumentalundervisningsfält i Sverige och om hur en lärarutbildning för detta fält växte fram.

Ett tredje område som jag har ägnat mig åt inom ramen för en av VR-finansierad forskarassistenttjänst gäller sociala aspekter i skolmiljöer. Här har jag bland annat analyserat mobbningsfrågan ur begreppshistoriskt perspektiv och som ett tidsbundet socialt problem. Jag har även använt mig av utbildningshistoriska och barndomshistoriska perspektiv och intresserat mig för frågor om barns sociala samspel, fostransfrågor och om den psykosociala elevvårdens utveckling. Nära knutet till detta är också ett projekt som nu närmar sig sitt slut med titeln ”Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011”. Förutom jag själv har även Björn Norlin och Maria Rönnlund haft forskningsfinansiering i detta VR-finansierade projekt.

Forskningsledning och forskning upptar således den största delen av min tid. På undervisningsområdet är jag främst engagerad i lärarutbildning samt i forskarutbildning.

Publicerat i urval

Sociology in Sweden: A HistorySociology in Sweden: A History (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015)

Beyond the classroom Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, eds. Anna Larsson & Björn Norlin (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014).

Social Science in ContextSocial Science in Context: Historical, Sociological and Global Perspectives, eds. Rickard Danell, Anna Larsson & Per Wisselgren (Lund: Nordic Academic Press, 2013)

Fostran i skola och utbildning: Historiska perspektiv. Årsböcker i svensk undervisningshistoria 212 (Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2010)

Musik, bildning, utbildning: Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar 1930-1978 (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2007)

Samtliga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Larsson, Anna

Physical, emotional, and social illness Changing problems for school health care in twentieth century Sweden
History of Education Review, 46(2): 194-207

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Larsson, Anna

Notes from the Editors
Nordic Journal of Educational History, 4(1): 1-2

2017

Hämta

Larsson, Anna
Norlin, Björn
Rönnlund, Maria

Den svenska skolgårdens historia: skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

2017

-

Isaksson, Cristine
Larsson, Anna

Jurisdiction in school social workers’ and teachers’ work for pupils’ well-being
Education Inquiry, 8(3): 246-261

2017

-

Larsson, Anna
Ledman, Kristina

Medier i historieundervisningen: inledning

2016

Hämta

Larsson, Anna

Medier i historieundervisningen: historiedidaktisk forskning i praktiken

2016

Hämta

Åström Elmersjö, Henrik
Larsson, Anna
Lindmark, Daniel; et al.

Nordic Journal of Educational History (NJEdH) (Sweden)

2015

Hämta

Larsson, Anna
Magdalenić, Sanja

Sociology in Sweden: a history

2015

-

Larsson, Anna

Remembering School: Autobiographical Depictions of Daily School Life in Sweden, 1918-80

2014

-

Larsson, Anna
Norlin, Björn

Beyond the classroom: studies on pupils and informal schooling processes in modern Europe

2014

-


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion