Tom Ericsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor emeritus

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Historia

Adress:

Umeå Universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

A, Humanisthuset, HD120

E-postadress:

tom.ericsson@umu.seE-post 1

tom.ericsson@historia.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/tom-ericsson/ Webbsida

Presentation

Jag är professor i historia sedan den 1 januari 1998. Från 1 januari 1974 har jag varit anställd som amanuens, forskarassistent, universitetslektor och docent vid Umeå universitet. Under tre år från 1 juli 1993 till 30 juni 1996 var jag dekanus vid den Humanistiska fakulteten och vid ett flertal tillfällen har jag varit institutionens prefekt.

Min forskning har alltsedan doktorsavhandlingen "I fosterlandets tjänst. En studie i den svenska arméunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922" (1978) varit inriktad mot socialhistoria. Idag forskar jag om den svenska migrationen till Paris under åren 1870-1914.

Under tre år var jag ledamot av HSFR:s och senare Vetenskapsrådets beredningsgrupp för historievetenskaperna. Jag är ledamot i European Editorial Board för tidskriften European Review of History/ Revue Européenne d'Histoire, styrelseledamot i Kungl. Skytteanska Samfundet. Jag var Visiting Fellow vid St. Antony’s College, Oxford ht 1983, maïtre de conférences invité vid École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) i Paris vt 1998 och professeur invité vid EHESS vt 2008. Jag har anlitats som sakkunnig vid ett stort antal tillfällen vid svenska universitet, högskolor och forskningsråd samt utländska universitet och forskningsråd, som t.ex. Europakommissions Marie Curie Actions, Finlands Akademi och Tammerfors universitet.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ericsson, Tom

Gyllengrips näringspolitiska försök: mötte problem i 1730-talets Umeå

2013

-

Ericsson, Tom

Förord: Abbé Sieyès och vad är tredje ståndet?

2012

-

Ericsson, Tom

En sentida gesällvandring: Svenska hantverkare i Paris 1878-1910

2012

-

Ericsson, Tom
Vikström, Lotta

Like father, like daughter?: Intergenerational: social mobility among business and craftswomen in Sundsvall, Sweden, 1860–1893
Continuity and Change, 27(3): 409-431

2012

-

Ericsson, Tom

"Träkarlar". Norrländsk trävaruindustri och Frankrike före första världskriget
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, 1-2: 3-16

2012

-

Ericsson, Tom

Who wants to be a godparent?: Baptism in a Lutheran church in Paris, 1755-1804

2012

-

Ericsson, Tom

Personhistorien och internet: exemplet buntmakaren Herman Bergström
Personhistorisk Tidskrift

2010

-

Ericsson, Tom
Vikström, Lotta

Women's lives and lines of businesses: developmental perspectives of female entrepreneurs in Sundsvall, Sweden 1860-1892

2010

-

Ericsson, Tom

Review av Guido Alfani, Fathers and godfathers: spiritual kinship in early-modern Italy
Economic history review, 63(3): 834-835

2010

-

Ericsson, Tom

I giljotinens skugga: En historia om en minoritet under franska revolutionen

2009

Hämta

Ericsson, Tom

Vägen till Metropolis.: Svenska gesällvandringar vid sekelskiftet 1900
Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift

2008

-

Ericsson, Tom

Review of Religion and the Decline of Fertility in the Western World. Edited by Renzo Derosas and Frans van Poppel (Dordrecht, Springer, 2006)
Journal of Interdisciplinary History, 38(4): 587-588

2008

-

Ericsson, Tom

Ett göteborgskt handelshus: Casimir Fournier och den franska revolutionen
Personhistorisk Tidskrift, 1

2008

-

Ericsson, Tom

Maj 1968: Frankrike blickar tillbaka
Västerbottens-Kuriren

2008

-

Ericsson, Tom

Who wants to be a godparent? Baptisms in a Lutheran Church in Paris, 1755-1804

2008

-

Ericsson, Tom

Recension av Gumboda hed : den indelte soldaten, verksamheten och bygden
Oknytt

2007

-

Ericsson, Tom

Visioner och förutsättningar för tillväxt förr och nu

2007

-

Ericsson, Tom

Integration and social networks: the Lutherans in revolutionary Paris, 1789-1797
European Social Science History Conference, Amsterdam 22-25 March, 2006

2006

-

Ericsson, Tom

Integration and social networks: Lutherans in revolutionary Paris, 1789-1797
The History of the Family, 11(3): 161-170

2006

-

Ericsson, Tom

Limited Opportunities?: Femaile retailing in nineteenth-century Sweden

2005

-

Ericsson, Tom

Preface

2004

-

Ericsson, Tom
Fink, Jørgen
Eivind Myhre, Jan

The Scandinavian Middle Classes 1840-1940

2004

-

Ericsson, Tom

A Silent Class: The Lower Middle Class in Sweden, 1840-1940

2004

-

Brändström, Anders
Edvinsson, Sören
Ericsson, Tom; et al.

Befolkningshistoriska perspektiv: Festskrift till Lars-Göran Tedebrand

2004

-

Ericsson, Tom

Comments on the Session Migration,Emancipation and Private Life

2000

Hämta

Brändström, Anders
Ericsson, Tom

Social mobility and social networks. The lower middle class in late nineteenth century Sundsvall.

1995

Hämta

Ericsson, Tom

I fosterlandets tjänst: en studie i den svenska arméunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922

1978

Hämta


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion