Till umu.se

Maria Deldén

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Forskarstuderande

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Historia

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

A, Humanisthuset, HF111

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/maria-delden/ Webbsida

Presentation

Historisk spelfilm används ibland som läromedel i historieundervisningen, som en form av mediering av det förflutna. Användandet av spelfilm är ett viktigt forskningsområde eftersom vi inte vet så mycket om elevers reception av spelfilm och hur elever förstår historia genom spelfilmer. I min doktorsavhandling vill jag undersöka den historiska spelfilmen som förmedlare av det förflutna ur både elevers, lärares och olika filmers perspektiv. Mitt avhandlingsprojekt är en fortsättning på licentiatavhandlingen Historien som fiktion, publicerad i maj 2014, vilken är en receptionsstudie av gymnasieelevers erfarande av historisk spelfilm i undervisningen utifrån en fenomenologisk ansats. I det pågående avhandlingsarbetet vill jag studera den historiska spelfilmen som ett didaktiskt redskap och problematisera bruket av populärkultur i historieundervisningen. Jag vill även belysa olika former och lager av historiebruk kopplat till kulturellt minne.  

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Deldén, Maria

Perspektiv på historiefilmslitteracitet: en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

2017

-

Deldén, Maria

Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen

2016

Hämta

Deldén, Maria

Las películas históricas, la narración y la recepción de los alumnos
La historia enseñada a discusión: 905-922

2015

-

Deldén, Maria

Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen

2014

Hämta

Deldén, Maria

The Teacher and Educational Spaces: The Photograph as a Tool for Teacher Reflection

2014

Hämta


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion