Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Presentation

Jag är doktor i historia med utbildningsvetenskaplig. Mina forskningsintressen rör framför allt gymnasial yrkesutbildning, historie- och SO-didaktik och samtida utbildningshistoria. Inom dessa områden riktas mitt intresse mot medborgarskapande processer i undervisning. Jag disputerade 2015 på en avhandling om historia som skolämne inom ramen för gymnasiets yrkesprogram. Inom en läroplansteoretisk ram undersökte jag hur historieämnet för yrkeselever tillskapades i policyprocesser, hur lärare ser möjligheter och problem i samband med historiekursen, och hur elever själva uppfattar betydelsen av historisk kunskap.

För närvarande medverkar jag i ett projekt som är finansierat av Vetenskapsrådet, ” Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik”. Projektet leds av Per-Åke Rosvall och medverkar gör också Mattias Nylund.

Jag arbetar också med ett utvecklings- och forskningsprojekt ”Gemensamma strategier i gymnasiegemensamma ämnen” som finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet och Umeå kommun. Projektet är inriktat på undervisning och lärande i de gymnasiegemensamma ämnena historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap på yrkesprogrammen.

Från och med hösten 2016 delar jag min tid mellan forskning vid Idé- och samhällsstudier och arbete som gymnasielektor, Umeå kommun.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion