Jonas Liliequist

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor emeritus

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Historia

Adress:

Umeå Universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

A, Humanisthuset, HE102

Tel:

+46 90 786 67 73

E-postadress:

jonas.liliequist@umu.seE-post 2

jonas.liliequist@historia.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/jonas-liliequist/ Webbsida

Disputerade 1992 på avhandlingen Brott, synd och straff: Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet. Forskar främst inom områden som mentalitetshistoria, historisk antropologi och genushistoria på teman som heder och ära, folklig kultur, sexualitet och manlighet, under företrädesvis tidigmodern tid. Undervisar i historia på A-, B- och C-nivå och som handledare på forskarutbild-ningen. Undervisar också inom idéhistoria på kurserna "Magi och myt", "Sexualitetens idéhistoria" och "Människosynens och människokunskapens historia". 

Publicerat i urval


"State Policy, Popular Discourse, and the Silence on Homosexual Acts in Early Modern Sweden", in Scandinavian Homosexualities: Essays on Gay and Lesbian Studies, ed. Jan Löfström (New York & London, 1998).

"Violence, Honour and Manliness in Early Modern Northern Sweden", in Crime and Control in Europe from the Past to the Present, eds. Mirkka Lappalainen & Pekka Hirvonen (Helsinki, 1999).

"Från niding till sprätt: En studie i det svenska omanlighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal", i Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, red. Anne-Marie Berggren (Stockholm, 1999).

"Mannens våld och välde inom äktenskapet: En studie av kulturella stereotyper från reformationstiden till 1800-talets början", i Mord, misshandel och sexuella övergrepp: Historiska perspektiv på kön och våld, red. Inger Lövkrona (Lund, 2001).

"Kvinnor i manskläder och åtrå mellan kvinnor: Kulturella förväntningar och kvinnliga strategier i det tidigmoderna Sverige och Finland", i Makalösa kvinnor: Könsöverskridare i myt och verklighet, red. Eva Borgsträm (Uddevalla, 2002).

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Liliequist, Jonas

Royal authority and the taming of the aristocracy: the historical and political context of two paintings in the Gallery of Charles XI

2016

-

Liliequist, Jonas

Introduction: Part II : Humor, laughter and the rhetoric of manhood

2015

-

Foka, Anna
Liliequist, Jonas

Laughter, humor and the (un)making of gender: historical and cultural perspectives

2015

-

Liliequist, Jonas

Laughing at the Unmanly Man in Early Modern Sweden

2015

-

Liliequist, Jonas

Hor, tidelag, sodomi, könsförvillelse och andra bortt enligt Bibeln: kommentar till Guds lag

2015

-

Liliequist, Jonas

From honour to virtue: the shifting social logics of masculinityand honour in early modern Sweden

2014

-

Liliequist, Jonas

'The child who strikes his own father or mother shall be put to death': assault and verbal abuse of parents in Swedish and Finnish counties 1745-1754

2014

-

Rudolfsson, Lars
Liliequist, Jonas

Venus: Att inte kunna förställa sig är att inte kunna leva

2014

Hämta

Liliequist, Jonas

Venus: Att inte kunna förställa sig är att inte kunna leva

2014

-

Liliequist, Jonas

Samma tankar här som där: hädelse och kätteri i 1500-talets Montereale och 1600-talets Nybyn utanför Umeå

2013

-


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion