Johan Hansson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Forskare

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Historia

Roller:

Brandskyddsombud

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

, Norra beteendevetarhuset, 3017

Tel:

+46 90 786 52 81

E-postadress:

johan.hansson@umu.seE-post 2

johan.hansson@historia.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/johan-hansson/ Webbsida

Jag inledde min forskarutbildning i historia med  didaktisk inriktning år 2004. Med detta arbetar jag fyra dagar i veckan. Den femte arbetar jag  som lärare på en grundskola som lärare och VFU-samordnare. Min studie, preliminärt kallad ”Lärare möter elevers historieintresse”, har som syfte att beskriva olika uppfattningar om historia och historieundervisning hos elever och lärare i grund-och gymnasieskolan. Materialet består av enkäter med elever och intervjuer med deras lärare. På institutionen för idé- och samhällsstudier har jag periodvis även undervisning, främst på kurser för blivande historielärare.Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion