Henrik Åström Elmersjö

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Forskningsassistent, förste

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Historia

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

YA, Norra beteendevetarhuset, 3021

Tel:

+46 90 786 68 16

E-postadress:

henrik.astrom.elmersjo@umu.seE-post 2

henrik.elmersjo@historia.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/henrik-astrom-elmersjo/ Webbsida

Presentation

Förste forskningsassistent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Disputerade 2013 på avhandlingen Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919–1972, som behandlar förändring av – och interaktion mellan – historiekulturer i Norden. Postdoktorprojektet som avslutades 2017 hette ”En av staten godkänd historia” och behandlade Statens läroboksnämnds granskning och godkännande av historieläroböcker mellan 1938 och 1991, som en del av den nationella förhandlingen om den nationella historien.

Forskningsmässigt är det främst historiekulturers förändring och inbördes förhållanden i ett maktperspektiv som intresserar mig. Inom ramen för det europeiska projekt, som EurViews Teaching Rival Histories och Teaching the Cold War har jag även undersökt historieundervisning i förhållande till olika kulturella kontexter både i nutid och under 1900-talet.

Jag arbetar för närvarande 50 % som forskningssamordnare på Kansliet för humaniora, Umeå universitet. Jag har även det övergripande ansvaret i redaktionskommittén för tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Åström Elmersjö, Henrik

Jörgen Gustafsson Historielärobokens föreställningar: påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
Nordic Journal of Educational History, 5(1)

2018

Hämta

Åström Elmersjö, Henrik

Negotiating Norden: Nordic historians revising history textbooks, 1920–1970

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Clark, Anna
Vinterek, Monika

International perspectives on teaching rival histories: pedagogical responses to contested narratives and the history wars

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

En av staten godkänd historia: förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991

2017

Hämta

Åström Elmersjö, Henrik

An early attempt to approach rival histories: epistemological impediments to transnational history teaching — a Scandinavian example

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Clark, Anna
Vinterek, Monika

Introduction: Epistemology of Rival Histories

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

En historia att lära av?: Svensk statlig förhandsgranskning av läromedel i historia
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, 17(2)

2017

Hämta

Åström Elmersjö, Henrik
Larsson, Anna

Notes from the Editors
Nordic Journal of Educational History, 4(1): 1-2

2017

Hämta

Åström Elmersjö, Henrik

Establishing an ideologically coherent history: Swedish social-democratic historical culture, 1881–1900
Scandinavian Journal of History, 42(2): 193-218

2017

Hämta

Åström Elmersjö, Henrik

Historievetenskap och historieundervisning: Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan
Scandia, 83(1): 10-42

2017

Hämta


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion