Åsa Karlsson Sjögren

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Historia

Adress:

Umeå Universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

YA, Norra Beteendevetarhuset, 3020

Tel:

+46 90 786 62 48

E-postadress:

asa.karlsson.sjogren@umu.seE-post 1

asa.karlsson.sjogren@historia.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/asa-karlsson-sjogren/ Webbsida

Presentation

Inom vilka gränser har kvinnor kunnat verka? Hur har gränserna vidgats eller snävats in under olika historiska tider och hur kan dessa förändringar förstås och förklaras? Det är några av huvudfrågorna jag har arbetat med i min forskning. Jag skrev min doktorsavhandling om kvinnor i rätten på 1600-talet. Därefter ägnade jag mig åt frågor om kön, rösträtt, medborgarskap och representation i Sverige under 1700- och 1800-talet. Inom ett svensk-finskt projekt undersökte jag dessutom språk och politisk kultur i 1700-talsstäder. I projektet Äktenskapet, äganderätten och kvinnans emancipation ca. 1870-1920 undersöktes äktenskapets förändring fram till 1921, när gift kvinna blev myndig. Frågor om makten över ekonomin kopplades till frågor om kvinnors politiska medborgarskap. Dessa frågeställningar arbetade jag även med inom forskningsprogrammet ”Challenging gender” där jag har studerat hur det politiska medborgarskapet utvecklats fram till andra världskrigets slut. Inom projektet FEMTAX – Feminist studies on taxation and budgeting (finansierat av RJ, projektledare Åsa Gunnarsson), fördjupar jag diskussionen om hur genus, medborgarskap och skatter hänger samman. Under de senaste åren har jag framförallt arbetat med projektet Stadens politiska kön 1770-1830, som utförts i nära samarbete med historiker inom det internationella nätverket GENETON – Gender in the European Town. 2014 startar jag det nya projektet Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca. 1800-1850, i samarbete med Esbjörn Larsson, Uppsala och Stefan Rimm, Örebro (finansierat av Vetenskapsrådet).

Större delen av min tid ägnar jag åt forskning och utvecklingsarbete, till viss del även undervisning och handledning. Jag har undervisat på samtliga nivåer inom historieämnet, med fokus på tidsperioden 1400-1900 och även arbetat med utveckling av läromedel.

Intresseområden

- Kvinno- och genushistoria
- Rättshistoria
- Politisk historia
- Utbildningshistoria
- Stadshistoria

Beviljade projekt

- ”Kvinnans rättsliga ställning i lagstiftning och praxis 1500-1734”, stött av FRN 1992-1994, Marja Taussi Sjöberg projektledare.
- ”Medborgarrätt och äganderätt: Männen kvinnorna och rösträtten 1686-1887”, med stöd av FRN/Vetenskapsrådet 2000-2004.
- Inom programmet: Svenskt i Finland - Finskt i Sverige: ”Staden och idéerna: Det urbana i sjuttonhundratalet och sjuttonhundratalet i nutiden”, med stöd av RJ 2000-2004.
- ”Äktenskapet, äganderätten och kvinnans emancipation, ca 1870-1920”, med stöd av Vetenskapsrådet 2006-2008.
- Umeå universitets Karriärbidrag: Stadens politiska kön 1770-1830, 2009-2012.
- Delprojekt i forskargruppen 'Challenging Democracy and Social Justice' (Åsa Gunnarsson forskningsledare), inom programmet "Challenging Gender: A research programme at Umeå Advanced Gender Studies" (Britta Lundgren huvudsökande), med stöd av Vetenskapsrådet 2007-2011.
- Styrgruppen för GENETON – Gender in the European Town, (finansierat av Danmarks forskningsråd, projektledare Deborah Simonton) 2010-2012.
- Projektdeltagare i projektet FEMTAX – Feminist studies on taxation and budgeting (finansierat av RJ, projektledare Åsa Gunnarsson) 2011-2013.
- ”Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca. 1800-1850”, med stöd av Vetenskapsrådet 2014-2016.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Karlsson Sjögren, Åsa

Desirable qualifications and undesirable behaviour: teachers in Swedish schools for poor children

2018

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Introduction

2018

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Poor Girls' Schooling and Transitions of Gender and Class

2018

-

Karlsson Sjögren, Åsa
Langum, Virginia
Dermineur, Elise M

Revisiting Gender in European History, 1400-1800

2018

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Voting as an act of estate or voting as an act of class?: voting women in Swedish towns, c. 1720-1920

2017

-

Lindström, Peter
Sandvik, Hilde
Karlsson Sjögren, Åsa

Gender, politics and voting in early modern Scandinavia

2016

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Sunt förnuft och skattebetalarens kön: Skattebetalarnas förening i 1960-talets sambeskattningsdebatt
Scandia, 82(2): 70-90

2016

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Negotiating charity: emotions, gender, and poor relief in Sweden at the turn of the 19th century
Scandinavian Journal of History, 41(3): 332-349

2016

-

Cowman, Krista
Javette Koefoed, Nina
Karlsson Sjögren, Åsa

Introduction

2014

-

Cowman, Krista
Javette Koefoed, Nina
Karlsson Sjögren, Åsa

Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship

2014

-


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion