Presentation

Sedan hösten 2012 är jag anställd på deltid som doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Året dessförinnan introducerades en ny läroplan för den svenska grundskolan. Lärarna i den svenska skolan står således åter inför ett nytt uppdrag. Den didaktiska autonomi, som ofta förknippades med den föregående läroplanen, tycks påtagligt reducerad. Särskilt märkbart torde detta vara för de som undervisar elever i årskurserna 4-6. Där kombineras införandet av en detaljrik lista över centralt innehåll i varje ämne, med återinförandet av ämnesbetyg och en kraftig ökning i användandet av nationella prov. Kraven på ökad effektivitet och mätbara resultat, sammanfaller således med en tydligare central styrning av de olika skolämnenas innehåll. I mitt avhandlingsarbete möter jag skolämnet historia mitt i denna förändringsfas. I en tid då såväl ämnets mening som dess innehåll tycks vara under omvandling, undersöker jag hur ett antal lärare tolkat och erfarit uppdraget att undervisa historia för barn i grundskolans mellanåldrar.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Persson, Anders

Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

2017

Hämta


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion