Per Ramqvist

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor emeritus

personbild

Verksam vid:

Idé- och samhällsstudier

Avdelning:

Arkeologi

Adress:

Umeå Universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

A, Humanisthuset, HE106

E-postadress:

per.ramqvist@umu.seE-post 2

per.ramqvist@arke.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/arkeologi/per-ramqvist/ Webbsida

Presentation

Publikationer
CV in English

Den huvudsakliga forskningsinriktningen har sedan slutet av 1970-talet behandlat de olika samhällsformerna som etablerades respektive existerade under det första årtusendet e. Kr. och den tidiga medeltiden i Skandinavien. Deras avgränsning, funktion, struktur, samspel och förändringar har stått i fokus. Forskningen har inte bara gällt de agrara samhällena, men också system som haft helt andra försörjningssätt och livsstilar såsom jakt och fångst, fiske och nomadism. Företeelserna har hela tiden studerats med de stora nordeuropeiska skeendena som bakgrund.

Ett andra forskningstema handlar om stenålderns hällbilder i det nordliga euroasiatiska området. Forskningen inleddes när jag tillsammans med två kollegor 1984, hade glädjen att upptäcka hällristningarna i Norrfors strax väster om Umeå i Västerbotten.
Nedan följer några av de viktigare händelserna i mitt arbetsliv.

Fil. Dr. 1983
Avhandling: "Gene. On the origin, function and development of sedentary Iron Age settlement in Northern Sweden"

Docent 1988
I Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid institutionen för arkeologi vid Umeå Universitet.

Professor 1999
I Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå Universitet

Nuvarande anställning

- 25 % Professor Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet
- 75% forskare inom forskningsprogrammet: ”Recalling the past”, vid Silvermuseet i Arjeplog.
-Redaktör sedan 2007 för tidskriften Arkeologi i Norr.

Tidigare uppdrag & engagemang

1989-1990: Vikarierande professor (C4) vid Institut für Ur- und Frühgeschichte, Christian-Albrecht Universität, Kiel, Tyskland.
1990-2000: Universitetslektor i arkeologi vid Umeå universitet
2000-2004: Forskningsledare I “Regional Arkeologi” vid Mitthögskolan i Örnsköldsvik.
1990-2008: Vid fem tillfällen fakultetsopponent på doktorsavhandlingar i Sverige, Norge och Danmark.
1986-2009: Vid elva tillfällen deltagare i betygsnämnd vid disputationer i Sverige och Norge
1992-1996: Deltagare i beredningsgrupp vid HSFR (numera Vetenskapsrådet).
1991-2003: Sex gånger sakkunnig vid docent- och professorutnämningar.

Ledning av större projekt och fältarbeten

Geneundersökningen 1977-1988
Högom, bearbetnings- och publiceringsprojekt 1984-1992
Arnäsbackenundersökningen 1987-1991
Gallsätterundersökningen 1992-1997
Lappnäsetundersökningen 1992-1997
ADIN, databasprojekt 1994-2000
Regional Arkeologi 2000-2004


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion