Till umu.se

Maria Deldén

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Deldén, Maria

Perspektiv på historiefilmslitteracitet: en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

2017

-

Deldén, Maria

Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen

2016

Hämta

Deldén, Maria

Las películas históricas, la narración y la recepción de los alumnos
La historia enseñada a discusión: 905-922

2015

-

Deldén, Maria

Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen

2014

Hämta

Deldén, Maria

The Teacher and Educational Spaces: The Photograph as a Tool for Teacher Reflection

2014

Hämta


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Hitta hit

Institutionens lokaler ligger i Humanisthuset och i Norra beteendevetarhuset.

Institutionsledning och administrativ personal hittar du i F- korridoren i Humanisthuset, se karta.

CampuskartaKarta för funktionshindrade

Studievägledning för arkeologi, historia och idéhistoria

Peter Lindström Studievägledare
Instititutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  +46 90 786 62 31

Kontaktformulär

Studievägledning för filosofi

Lars Samuelsson
Institutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HD1-korridoren. Tid bokas via e-post eller telefon.

Tel:  090 - 786 62 41

Kontaktformulär

Studievägledning för religionsvetenskap och teologi

Mikael Lundmark, Studievägledare
Institutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HE1-korridoren

Tel:  090 - 786 70 63 (telefontid: måndag 10.15-12.00, 13.15-16.00)

Kontaktformulär

Studieadministration för arkeologi och historia

Maria Berglind, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090-786 60 97

Kontaktformulär

Studieadministration för filosofi och idéhistoria

Ulla-Stina From, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090 - 786 55 79

Kontaktformulär

Studieadministration för religionsvetenskap, teologi och kurser inom lärarutbildningen

Marie Lundborg Jonsson, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren, rum HF117

Tel:  090 - 786 76 24

Kontaktformulär