5,8 miljoner från VR för forskning kring kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning

[2017-11-14] Professor Anna Larsson vid institutionen för idé- och samhällsstudier får 5,8 miljoner från Vetenskapsrådet för projektet Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie.

Umeå universitet får näst mest i landet när Vetenskapsrådet beviljar forskningsmedel till utbildningsvetenskap. Sammanlagt 45 miljoner kronor går under en femårsperiod till projekt och forskarskola i Umeå.

Vid institutionen för idé- och samhällsstudier får professor Anna Larsson 5,8 miljoner för projektet Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie. Projektet pågår mellan 2018-2021.

Läs mer om övriga projekt inom utbildningsvetenskap som beviljats medel från VR

Redaktör: Sandra Olsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid288145