Till umu.se

Nyheter från institutionen

VK: "En paus för prospektering av nya gruvor är nödvändig"

2015-02-23
I en debattartikel skriver företrädare för Sveriges gruvrealistiska forskarnätverk att problemen kring gruvnäringen är för samhället djupt problematiska och avgörande framtidsfrågor och därför anser de att det är nödvändigt med en paus för prospektering och godkännande av nya gruvor i tre år.

End Ecoside

2015-02-20
Miljöjuristen Polly Higgins talar om kampen mot livsmiljöförstöring, onsdag 18 mars, kl. 15.00, Lindellhallen, Hörsal A, Umeå universitet.

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

2015-02-17
Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1945–1958 under stark sovjetisk påverkan och verkade som ett medel i sovjetisk strategi för att skapa en positiv inställning till Sovjetunionen hos den svenska befolkningen. Sällskapens verksamhet utformades i nära...

Linn Holmberg prisad för sin vitterhet

2015-02-11
Kungliga Vitterhetsakademien har tilldelat Linn Holmberg sitt pris för "förtjänt vetenskapligt arbete". Det är för sin avhandling "The Forgotten Encyclopedia", som hon disputerade med i maj 2014 vid Umeå universitet, som hon nu uppmärksammats.

Växande forskningsmiljö visar upp sig

2015-02-11
Medicinsk humaniora är ett växande forskningsområde vid Umeå universitet. Den 24 februari presenteras pågående forskning vid ett halvdagssymposium.

Komparativa angreppsätt på historiedidaktisk forskning

2015-02-11
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning arrangerar ett minisymposium under rubriken "Comparative Approaches in History Education Research" den 25 mars.

Historiedidaktikern Heather Sharp till Umeå

2015-02-11
Under mars månad 2015 gästas forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning av Dr Heather Sharp, lecturer vid University of Newcastle, Australien.

Curie: "Otrygga villkor kan få unga att tystna"

2015-02-05
AnnaSara Hammar, postdok i historia, Umeå universitet, säger i en intervju i VR:s tidsskrift Curie att det kommer att bli svårare att vara frispråkig, både inom akademin och i samhället i stort, i takt med ökad konkurrens om tjänster och forskningsmedel.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Sandra Olsson
2008-10-21

Utskriftsversion