Till umu.se

Nyheter från institutionen

Call for abstracts: “Beyond the nuclear family: the philosophy of close personal relationships”

2015-03-25
Den 10-11 september ges en konferens vid Umeå universitet som behandlar normativa frågor om familjen och nära personliga relationer. Doktorander och nydisputerade är välkomna att lämna in abstracts senast den 19 april.

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

2015-03-24 (från 2015-03-23)
Samiska renskötare har under lång tid format och omformat sin näring i ett skiftande klimat och genom tider av stora samhälleliga förändringar. Detta har de gjort genom ett flexibelt användande av betesmarker, starka sociala nätverk och genom att använda sig av ett antal binäringar. Det visar Isabel...

”Aldrig mer krig!” Fredsfostran och nationalism under mellankrigstiden

2015-03-22
I en ny avhandling från Umeå universitet undersöker Ingela Nilsson en okänd del i den svenska 1900-talshistorien. Hon visar bland annat att stora delar av mellankrigstidens fredsrörelse och dess idéer kring fredsfostran var starkt förankrade i ett nationellt tänkande.

DN: "På jakt efter glömd encyklopedi"

2015-03-20
Linn Holmberg som disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen "The Forgotten Encyclopedia" lyckades så bra att hon nu får pris av Kungliga Vitterhetsakademien för sin avhandling. Den 2 februari påbörjade Linn Holmberg en postdok-tjänst vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala un...

Motorspriten kommer på UR Play

2015-03-16
I serien "En bok, en författare" på SVT:s Kunskapskanalen, medverkar Christer Nordlund, professor, idéhistoria, på torsdag 12 mars, med boken "Motorspriten kommer".

UR: Motorspriten kommer

2015-03-13
I serien "En bok, en författare" på SVT:s Kunskapskanalen, medverkar Christer Nordlund, professor, idéhistoria, med boken "Motorspriten kommer".

Samtiden viktigast när historieämnet blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen

2015-03-13
Hur kan man förstå att historia blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen? Vilket innehåll från historia har formulerats för yrkeseleverna? Och vad tänker och tycker lärare och elever om historiekursen? Detta är frågor som Kristina Ledman berör i sin avhandling Historia för yrkesprogrammen: innehåll o...

Docentdagen våren 2015

2015-03-12
För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten varje år Docentdagar.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Sandra Olsson
2008-10-21

Utskriftsversion