Till umu.se

Nyheter från institutionen

SR: Sverigefinnarna har betytt mycket

2017-12-07
I en intervju i Sveriges radio P4 Blekinge berättar historikern Martin Hårdstedt, Umeå universitet, om finländarnas betydelse för Sverige och för Olofström.

Ny skriftserie: Studia Theologica Practica Umensia

2017-12-06
Inom skriftserien Studia Theologica Practica Umensia publiceras en årlig antologi med en bred men samtidigt sammanhängande tematik, där varje artikel ses som ett självständigt bidrag. 2017 års volym, Det kyrkliga språket i teori och praxis, belyser det angivna ämnet utifrån olika infallsvinklar och ...

VK: Modig och gränslös reporter

2017-12-05
I en essä i Västerbottens-Kuriren skriver idéhistorikern Lena Eskilsson, Umeå universitet, om journalistpionjären Ester Blenda Nordström, vars liv i dagarna åter aktualiserats genom den Augustprivinnande biografin Ett jävla solsken av Fatima Bremmer.

Manlig vänskap och känslosamhet under 1700-talet i närbild

2017-12-05
I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Ina Lindblom vilken roll känslor spelade i publicisten Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811) familje- och sociala liv, delvis med fokus på hans vänskapsrelationer.

Välkommen till Docentdagen

2017-11-27
För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten vid Umeå universitet så kallade docentdagar en gång per termin. De nyblivna docenterna föreläser antingen om mer specifika delar av sin forskning eller presenterar sin forskning mer övergripande.

Ny bok: Forest Governance and Management Across Time

2017-11-21
I en ny bok utforskas historiska och nutida synsätt när det gäller styrning och förvaltning inom svenskt skogsbruk. Huvudförfattare är idéhistorikern Erland Mårald, statsvetaren Camilla Sandström, båda Umeå universitet och Annika Nordin, skoglig ekofysiolog, vid Sveriges lantbruksuniversitet.

9 miljoner till tvärvetenskap om skog och klimat

2017-11-15
Kan vi utgå från skogen för att göra klimatfrågan mänskligt greppbar? Idéhistorikern Erland Mårald, och tre forskarkollegor vid Umeå universitet och SLU har fått pengar från Formas för ett tvärvetenskapligt projekt som handlar om hitta konstruktiva och meningsfulla klimatåtgärder på det lokala plane...

5,8 miljoner från VR för forskning kring kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning

2017-11-14
Professor Anna Larsson vid institutionen för idé- och samhällsstudier får 5,8 miljoner från Vetenskapsrådet för projektet Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion