Till umu.se

Nyheter från institutionen

Skog, makt och människor

2015-11-25
Skogsforskning med naturvetenskaplig grund har länge bedrivits vid SLU och Skogforsk. Mindre känt är att det vid Umeå universitet också finns en lång tradition av skogsforskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Tredje delen av Pehr Stenbergs unika självbiografi

2015-11-16
Nu släpps del tre av fem av Pehr Stenbergs unika självbiografi som detaljerat och medryckande berättar om livet i Umeå och Västerbotten för 200 år sedan.

Vi och dom? Möten och historia i Barentsregionen

2015-11-11
Föredrag och bildvisning om Barentsregionen, som sträcker sig från Nordland i Norge i väster, till Novaja Zemlja och Uralbergen i öster, och söderut till Bottenviken och de stora sjöarna Ladoga och Onega.

SR: Unika hällmålningar i Arjeplogsfjällen

2015-11-09
I en intervju i Sveriges radio berättar arkeologiprofessorn Per Ramqvist, Umeå universitet, att de hällmålningar som upptäcktes i Arjeplogsfjällen 2013 är så unika som man hoppats.

35,2 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

2015-11-05
Tolerans som begrepp, svenskt sjukförsäkringssystem, tornedalsk skönlitteratur, kvinnoorganisationer i Burma, psykisk ohälsa hos äldre och effekter av prematur födelse – det är ämnena för några av de elva nya forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som tilldelas projektbidrag från Vet...

Norrsam i Tromsö

2015-11-04
Det nordliga nätverket för doktorander, "nya" forskare och studenter med intresse för samiska frågor - Norrsam - var nyligen i Tromsø för en träff med bland annat sin motpart på Universitet i Tromsø.

5,4 miljoner till miljöarkeologiska databasen i Umeå

2015-10-16
Riksbankens Jubileumsfond, RJ, har beviljat 5 421 000 kr till vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) vid Umeå universitet, för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper.

Ann-Catrine Edlund ny prodekan vid humanistiska fakulteten

2015-10-13
Rektor Lena Gustafsson har beslutat "... att entlediga professor Lotta Vikström som prodekan vid Humanistisk fakultet från och med den 1 januari 2016, för perioden 1 januari 2016 till och med den 30 juni 2017 utse docent Ann-Catrine Edlund till ny prodekan vid Humanistisk fakultet."

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Sandra Olsson
2008-10-21

Utskriftsversion