Till umu.se

Nyheter från institutionen

Välkommen till Docentdagen

2014-10-30
För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten varje år Docentdagen.

Kulturhuvudstädernas universitetsnätverk möts i Umeå

2014-10-22
UNEeCC (University Network of European Capitals of Culture) har sin årliga konferens i Umeå 23–24 oktober. Medlemmarna i UNEeCC är universitet i städer som har varit eller ansöker om att bli kulturhuvudstäder.

Ny bok: Brodjaga - luffare och journalist

2014-10-21
I en ny bok, "Brodjaga - luffare och journalist", skriver Birgit Petersson, docent i historia, om Alma Braathen, DN-journalist och fotograf, som bl.a. gjorde stora reportage från finska vinterkriget 1939-40 och från Nordnorge våren 1940.

Många miljoner till forskning om doftsinnet

2014-10-20
Steven Nordin, Linus Andersson och Anna-Sara Claeson vid Institutionen för psykologi, är några av de forskare som ingår i ett stort forskningsprogram om doftsinnet. Stockholms universitet är huvudsökande för forskningsprogrammet som nyligen beviljats 26 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond...

Många miljoner till forskning vid Umeå universitet

2014-10-17
Riksbankens Jubileumsfond ger drygt 16 miljoner kronor till fem forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Projekten handlar bland annat om främlingsfientlighet, polisarbete och bondedagböcker. Universitetets forskare medverkar dessutom i ett stort forskningsprogram...

Välkommen till invigning av nya Humanisthuset

2014-10-14
Måndag 20 oktober kl 12.10 invigs nya Humanisthuset. Huset har moderniserats för att bättre passa dagens undervisning där studenterna både är mer aktiva och arbetar mycket i grupp. Totalt handlar det om en om- och utbyggnad på mer än 500 kvadratmeter.

Forskningens dynamik

2014-10-10
Christer Nordlund, idéhistoriker, Umeå universitet och Palle Dahlstedt, teknolog, Göteborgs universitet/Chalmers, har satt samman programmet för symposiet "Forskningens dynamik – hur uppstår och etableras nya vetenskapliga discipliner och områden?" som arrangeras av Sveriges Unga Akademi och hålls p...

Två nya licentiatavhandlingar om historiska medier

2014-10-10
Den 24 oktober lägger Catharina Hultkrantz och Lena Almqvist Nielsen fram sina licentiatavhandingar "Playtime!: En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet" respektive "Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Sandra Olsson
2008-10-21

Utskriftsversion