Nyheter från institutionen

Ny gästprofessor till institutionen för idé och samhällsstudier

2018-10-16
Mette Buchardt från Aalborgs universitet är gästprofessor vid Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) och forskargruppen Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning mellan 15 oktober och 9 november 2018.

Lärarhögskolan inleder samarbete inom området arktisk lärarutbildning

2018-08-22
Lärarhögskolan vid Umeå universitet stärker utbildnings- och forskningssamarbetet inom området arktisk lärarutbildning för social rättvisa och jämlikhet genom att medverka i ett utvecklingsprojekt tillsammans med fyra andra nordliga universitet. 

Ny bok om fältforskningsinstitutionernas historia

2018-08-08
Om allt ifrån Botaniska trädgårdar till forskningsfartyg som gått över oceaner och längs Sydamerikas floder, och klassiska forskningsstationer i marina och arktiska miljöer. Ett arbete som inleddes vid Umeå universitet 2015 har resulterat i en ny bok där tretton forskare tar ett samlat grepp om fält...

Umeålektor särskild utredare åt regeringen

2018-08-08
Björn Åstrand, lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för ide- och samhällsstudier, Umeå universitet, tidigare ledamot av Skolkommissionen, har av regeringen utsetts till särskild utredare för åtgärder att minska skolsegregationen och för att förbättra resurstilldelningen till förskoleklass o...

Prisbelönt tonsättare en av tre nya hedersdoktorer

2018-06-20
Jan Sandström, tonsättare och professor vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet, Jacqueline Van Gent, associate professor i historia vid University of Western Australia och Nancy Hornberger, professor vid Graduate School of Education, University of Pennsylvania, har av humanistiska fa...

Fyra nya pedagogiskt meriterade lärare vid institutionen för idé- och samhällsstudier

2018-06-13
Institutionen för idé- och samhällsstudier har har nu ytterligare 3 meriterade och en excellent lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

Nyinstiftat pris till humaniorastudent

2018-06-05
Humanistiska studentkårssektionen vid Umeå universitet har för första gången delat ut sitt nyinstiftade akademiska pris. 2018 års pris har tilldelats Samuel Björklund, Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys, som mottog det i samband med vårterminens avslutande examensceremoni i Aula Nordic...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion