Till umu.se

Nyheter från institutionen

VK: "Nu vaknar rädslorna igen"

2016-12-06
Nervositeten märks också tydligt här hemma. När jag startade mitt forskningsprojekt för lite mer än två år sedan, utgick jag från att skyddsrummen och det svenska civilförsvaret i stort var att betrakta som en historisk relik, skriver Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria, Umeå universitet.

Historieanvändning i svenska skolan

2016-11-29
Kan Donald Trumps valseger i det amerikanska valet förklaras med hur historia används? Finns det en skillnad i kvinnors och mäns sätt att använda historia? Använder elever med utländsk bakgrund historien annorlunda än vad helt svenska elever gör? Hur gör blivande historielärare? De tre sista frågorn...

Humtankpriset 2016 till Mohammad Fazlhashemi

2016-11-28
Humtankpriset 2016 går till Mohammad Fazlhashemi, författare och professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Han disputerade vid Umeå universitet 1994 och var professor i idéhistoria vid humanistiska fakulteten fram till 2013.

Umeåforskare ny ledamot i VR-råd

2016-11-24
Stefan Gelfgren, docent i religionssociologi och föreståndare för Humlab, Umeå universitet, har valts in i Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer.

Företag fick svar direkt av Umeå universitets forskare

2016-11-24
AIMday är en mötesplats för företagsutveckling där företag och forskare samtalar kring en specifik frågeställning. Den 16 november låg fokus på social innovation — 9 företag och 20 forskare samtalade om utmaningar, framtid och lösningar.

Ny cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning

2016-11-24
Genom att koppla samman en rad internationella forskningsdatabaser kommer DataARC att utveckla ett online-verktyg och infrastruktur för att möjliggöra starkare och nydanande tvärvetenskaplig forskning om "human ecodynamics" i den nordatlantiska regionen. Ansvariga enheter i detta National Science Fo...

Funktionsvariationer, välbefinnande och tolkningen av sociala indikatorer

2016-11-21
Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Jason Raibley, California State University Long Beach, under rubriken: "Disability, Well-being, and the Interpretation of Social Indicators".

SR: ”Svensk populärhistorias portalfigurer”

2016-11-21
Författarna Peter Englund och Herman Lindqvist har båda haft stora framgångar med sina böcker om svensk historia, men representerar två olika trender inom den populärhistoriska genren. Det framkommer i en ny avhandling av historikern Fredrik Holmqvist, Umeå universitet, något som uppmärksammats i tv...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Sandra Olsson
2008-10-21

Utskriftsversion