Till umu.se

Nyheter från institutionen

SR: Klartecken för att genförändra mänskliga embryon

2016-02-03
Christer Nordlund, professor i idéhistoria, Umeå universitet, medverkar i Sveriges radios P1-morgon och kommenterar det faktum att brittiska forskare har fått det första klartecknet för att genförändra mänskliga embryon.

VK: "Åskådare med eget ansvar"

2016-01-28
Vid förintelsens minnesdag arrangerades en utbildning för niondeklassare i Umeå om tolerans och mångfald. I Västerbottens-Kuriren refereras en av talarna som var Lena Berggren, docent i historia, Umeå universitet.

Reflexion i anslutning till dådet i Jakarta

2016-01-26
"Det var nog ingen tillfällighet att en polispostering och ett Starbucks-café drabbades särskilt hårt." Läs Tomas Lindgrens inlägg på Umeå universitets Forskarblogg.

Mer varierat skogsbruk med kulturella ekosystemtjänster

2016-01-08
Anna Sténs, historiker vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och verksam inom forskningsprogrammet Future Forests, har fått medel från Vinnova för att i samarbete med Norra skogsägarna utveckla en metod för hur information om kulturella ekosystemtjänster kan implementeras ...

SR: Att döda i Guds namn

2016-01-07
Tomas Lindgren, professor i religionspsykologi vid Umeå Universitet, deltar i Vetenskapsradion Forum och talar om hur religion inverkar på olika konflikter och om vad som får vanliga människor att begå grymma religiösa våldshandlingar.

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

2015-12-17
Vid millennieskiftet upphörde Svenska kyrkan formellt att vara statskyrka. I en ny avhandling vid Umeå universitet problematiserar Marie Rosenius synsättet att Svenska kyrkan är samma kyrka nu som före millennieskiftet.

Förnyat förtroende för Kulturella perspektiv

2015-12-14
Roger Jacobsson, docent, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, har från Vetenskapsrådet erhållit 540.000 kronor och förnyat förtroende för fortsatt produktion och utgivning av den nationella vetenskapliga referee-tidskriften Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, för åren 201...

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

2015-12-01 (från 2015-11-30)
Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som förmedlas i klassrum, kurslitteratur och uppslagsverk. Frågan är hur väl dessa framstegsberättelser står sig vid en närmare granskning. Daniel Nyström, Umeå universitet, menar att framstegsberättelser många gånger ge...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Sandra Olsson
2008-10-21

Utskriftsversion