Till umu.se

Kalendarium

Augusti 2017

18 augusti kl 13.15–15.00

Planeringsmöte för idéhistoria

Sammanträde Planeringsmöte för idéhistoria inför höstterminen.

21 augusti kl 08.30–16.00

Planeringsmöte för historia

Sammanträde Planeringsmöte för höstens grundutbildningskurser i historia.

22 augusti kl 10.15–12.00

Planeringsmöte för högre seminariet i historia och idéhistoria

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till planeringsmöte för höstterminens seminarieverksamhet.

24 augusti kl 10.15–12.00

Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom religionsvetenskap och teologi.

25 augusti kl 09.00–10.00

Arbetsplatsträff

Sammanträde Gemensam arbetsplatsträff för all personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

25 augusti kl 10.15–12.00

The Persistence of Strong and Weak Family Ties in Western Europe - a historical perspective

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med professor David Sven Reher, Madrid.

30 augusti kl 13.15–15.00

Planeringsmöte för högre seminariet i filosofi

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till planeringsmöte för höstterminens seminarieverksamhet.


September 2017

14 september kl 13.00–14.00

Johan Junkka: Gendered effects of joining a voluntary association on fertility in northern Sweden, 1870-1950.

Seminarium Välkommen till Johan Junkkas seminarium på plan 4 i Norra Beteendevetarhuset och välkommen till CEDAR.

15 september kl 10.00–12.00

Anders Persson – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

19 september kl 10.15–12.00

Ämnesmöte för filosofi

Sammanträde Ämnesmöte för anställda inom filosofi.

20 september kl 10.15–12.00

Ämnesmöte för historia

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom historia.

21 september kl 08.30–10.00

Ämnesmöte för arkeologi

Sammanträde Ämnesmöte för anställda inom arkeologi.

21 september kl 10.15–12.00

Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom religionsvetenskap och teologi.

22 september kl 13.15–15.00

Ämnesmöte för idéhistoria

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom idéhistoria.

27 september kl 10.15–12.00

Grundutbildningsråd

Sammanträde Möte i grundutbildningsrådet vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

29 september kl 09.00–10.00

Arbetsplatsträff

Sammanträde Gemensam arbetsplatsträff för all personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

29 september kl 13.00–15.00

Maria Deldén – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Disputation Perspektiv på historiefilmslitteracitet. En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm


Oktober 2017

18 oktober kl 08.30–16.30

Personaldag

Övrigt Gemensam personaldag för alla anställda vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

19 oktober kl 10.15–12.00

Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom religionsvetenskap och teologi.

24 oktober kl 10.15–12.00

Ämnesmöte för filosofi

Sammanträde Ämnesmöte för anställda inom filosofi.

25 oktober kl 10.15–12.00

Ämnesmöte för historia

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom historia.

26 oktober kl 08.30–10.00

Ämnesmöte för arkeologi

Sammanträde Ämnesmöte för anställda inom arkeologi.

27 oktober kl 09.00–10.00

Arbetsplatsträff

Sammanträde Gemensam arbetsplatsträff för all personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

27 oktober–29 oktober

Where is there causation?

Workshop Welcome to a workshop within the field of philosophy where we bring together a leading group of researchers who investigate the place of causation in physical reality and the sciences.

27 oktober kl 13.15–15.00

Ämnesmöte för idéhistoria

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom idéhistoria.


November 2017

15 november kl 10.15–12.00

Grundutbildningsråd

Sammanträde Möte i grundutbildningsrådet vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

24 november kl 09.00–10.00

Arbetsplatsträff

Sammanträde Gemensam arbetsplatsträff för all personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier.


December 2017

8 december kl 10.00–12.00

Ina Lindblom – historia

Disputation Känslans patriark – sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets,ca.1790-1810

12 december kl 10.15–12.00

Ämnesmöte för filosofi

Sammanträde Ämnesmöte för anställda inom filosofi.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp