Kalendarium

Oktober 2018

23 oktober kl 13.00–14.30

Kartläggning av rasism mot samer i Sverige” – en kritisk granskning

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria tillsammans med Centrum för samisk forskning (Cesam) - Vaartoe, bjuder in till seminarium med Jonny Hjelm.

23 oktober kl 15.00–16.30

Ämnesmöte för historia

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom historia.

24 oktober–25 oktober

Kontroversiella samhällsfrågor i utbildning och demokrati

Konferens Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) bjuder in till Nordisk forskningskonferens vid Umeå universitet.

24 oktober kl 13.15–15.00

Toleration, dignity, and self-respect

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Jan-Willem van der Rijt.

25 oktober kl 08.30–09.30

Ämnesmöte för arkeologi

Sammanträde Ämnesmöte för anställda inom arkeologi.

25 oktober kl 13.00–14.00

Mikolaj Szoltysek: "The family context of the elderly across historic Europe: a demographic spatial analysis"

Seminarium Denna torsdag välkomnar vi Mikolaj Szoltysek, forskare vid Institute of History vid universitetet i Warsawa, som ska hålla en föreläsning med titeln: "The family context of the elderly across historic Europe: a demographic spatial analysis".

25 oktober kl 13.15–15.00

Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom religionsvetenskap och teologi.

26 oktober kl 09.00–10.00

Arbetsplatsträff

Sammanträde Gemensam arbetsplatsträff för all personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

26 oktober kl 10.15–12.00

Framväxten av Humanistiska fakulteten i Umeå

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Christer Nordlund

26 oktober kl 13.15–15.00

Ämnesmöte för idéhistoria

Sammanträde Ämnesmöte för personal inom idéhistoria.


November 2018

1 november kl 10.15–11.45

Biblical Criticism and the Politics of Religion in School: A Curriculum History behind the Nordic Welfare Nation State Model, Late 19th century to early 20th century

Seminarieserie Seminariet i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning bjuder in till seminarium med Mette Buchardt från Aalborg University

1 november kl 13.00–14.00

Glenn Sandström: "The persistence of high levels of single living among disabled adults in Sweden 1993-2011".

Seminarium Välkommen till CEDAR:s seminarium, som denna vecka gästas av Glenn Sandström, forskare vid institutionen för idé- och samhällsstudier samt affilierad forskare vid CEDAR. Han ska hålla ett seminarium med titeln: "The persistence of high levels of single living among disabled adults in Sweden 1993-2011".

7 november kl 10.15–12.00

Artikel, teologi

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Tomas Orylski.

7 november kl 13.15–15.00

Artikel, teologi

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Mark Sluys.

7 november kl 13.15–15.00

On the Developmental Origins of Knowledge of Physical Objects

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Stephen Butterfill, Warwick.

9 november kl 10.00–12.00

Valgerður Pálmadóttir – idéhistoria

Disputation Perplexities of the Personal and the Political How Women’s Liberation Became Women’s Human Rights

9 november kl 13.00–15.00

FoFou-råd

Sammanträde Möte i rådet för forskning och forskarutbildning vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

14 november kl 13.15–15.00

Sensitivity and causation

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Bram Vaassen.

16 november kl 10.15–12.00

Saviours of early public schooling? The life and role of rural women teachers in Northern Sweden

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Emil Marklund

19 november kl 13.15–15.00

Collecting and analysing data on Icelandic teachers. The social and professional profile on Icelandic teachers in the first half of the 20th century

Seminarieserie Seminariet i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning tillsammans med högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Ólöf Garðarsdóttir, University of Iceland.

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.

21 november kl 13.15–15.00

Lars Samuelsson, filosofi

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Lars Samuelsson.

23 november kl 09.00–10.00

Arbetsplatsträff

Sammanträde Gemensam arbetsplatsträff för all personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

28 november kl 10.15–12.00

Grundutbildningsråd

Sammanträde Möte i grundutbildningsrådet vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

28 november kl 13.15–15.00

Mathias Frisch, filosofi

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Mathias Frisch, Hannover.

29 november kl 13.15–15.00

Bram Vaassen, filosofi

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Bram Vaassen..


December 2018

5 december kl 09.15–16.00

Inomkyrklig sekularisering

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till workshop på temat "inomkyrklig sekularisering".

5 december kl 13.15–15.00

VR-workshop, filosofi

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till VR-workshop med Bodil Formark, Externa relationer.

7 december kl 10.15–12.00

För fosterland och hembygd: svenskspråkiga skyddskårer i Vasa och Åbo skyddskårsdistrikt 1918-1939

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Cecilia Hortlund.

7 december kl 13.00–15.00

FoFou-råd

Sammanträde Möte i rådet för forskning och forskarutbildning vid institutionen för idé- och samhällsstudier.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp