Idéhistoria

Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia fram till idag. Det handlar om hur människor i olika tider uppfattar sig själva och världen, vilka föreställningar de har om historien och samtiden och vilka förhoppningar de har inför framtiden. De flesta tankar och föreställningar som vi ser idag har idéhistoriska rötter, till exempel många idéer om naturen, samhället, människan och det översinnliga. En del av dessa tankar är mycket gamla och förvånansvärt många av dessa idéer är ännu levande; som människor bär vi dem med oss och de formar vår världsbild.

Forskning

Utgångspunkten för den idéhistoriska forskningen är att idéer i form av människors tankar, föreställningar och attityder har en historia, och att denna historia går att analysera och förstå utifrån de avtryck eller representationer som idéerna har lämnat efter sig. Dessa återfinns mest tillgängliga i texter av olika slag, från lärda skrifter och politiska pamfletter till skönlitteratur och dagboksanteckningar, men de kan också spåras i bilder, sociala praktiker och materiella lämningar. En annan utgångspunkt är att samhällen, kulturer och sociala sammanhang påverkar hur människors tänkande utvecklas, samtidigt som idéer påverkar mänskligt handlande och ytterst hur kulturer och samhällen fungerar. Läs mer om forskning inom idéhistoria vid Umeå universitet

Utbildning

Grundkurserna i idéhistoria ger en orientering i naturvetenskapernas, medicinens, de filosofiska systemens och de politiska ideologiernas historia och hur kunskapen använts i samhället. Genom det idéhistoriska perspektivet övas du i att analysera och förstå idéer och föreställningar i historien och samtiden. Undervisningen fäster stor vikt vid textanalys, argumentation och kritiskt tänkande. På avancerad nivå fördjupas dina analytiska förmågor i relation till olika idéhistoriska teman.

Mer om idéhistorisk utbildningKurser inom idéhistoriaHumanistiskt samhällsprogram (kurskatalog) Masterprogrammet i historiska studier (kurskatalog)

Samverkan

Idéhistoriker samverkar både inom och utanför universitetet. Vi är också mycket aktiva i medierna där vi bidrar med debattinlägg, kommentarer, perspektiv, analyser, anmälningar och recensioner. Det demokratiska uppdraget i samverkansverksamheten är här mycket tydligt, och vi ser det som väldigt viktigt att delta i en öppen och kritiskt prövande diskussion om utbildnings- och forskningsfrågor. Det finns också en lång tradition bland idéhistoriker att engagera sig i olika typer av folkbildning och populärvetenskap. Läs mer om samverkan inom idéhistoria vid Umeå universitet

Aktuellt

Skickliga lärare i idéhistoria meriteras

Jenny Eklöf, docent i idéhistoria, och Finn Arne Jørgensen, docent i teknik- och miljöhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier har utnämnts till meriterade lärare i den andra utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Idéhistoria vid Umeå universitet

Bild: Just Full of Ideas by Bart, CCBYNC https://www.flickr.com/photos/cayusa/981372736/

Studieadministration

Ulla-Stina From, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090 - 786 55 79

Kontaktformulär

Studievägledning

Catharina Andersson Studievägledare
Instititutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090 786 60 39

Kontaktformulär