Filosofi

Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik, politik, vetenskap, och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Genom att studera filosofi lär du dig att handskas med argument och att genomskåda tvivelaktiga resonemang. Denna förmåga utgör en färdighet som direkt kan överföras till andra sammanhang, både i andra studier, i arbetsliv och i privatliv. Vid Umeå universitet ges både fristående kurser om 7,5 hp som kan läsas på halvfart vid sidan av andra studier eller arbete, och helterminskurser om 30 hp. Filosofi kan vara huvudämne i en kandidatexamen. På avancerad nivå kan man ta en magister- eller masterexamen i filosofi.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion