Filosofi och vetenskapsteori

Filosofin studerar grundläggande frågor om världen och vår egen tillvaro, frågor om normer, värden, kunskap, verklighet, medvetande, språk och tänkande. Vad kännetecknar ett gott samhälle, riktiga handlingar, eller ett bra liv? Går det att på ett systematiskt sätt nå fram till objektivt riktiga svar på sådana frågor? Vad är kunskap mer generellt, och kan vi ha kunskap om en av oss oberoende yttervärld? Har vi en speciell sorts kunskap om det egna medvetandet? Vad är relationen mellan medvetande, tankar och den materiella världen, inklusive våra hjärnor? Hur kan språket förmedla tankeinnehåll?

Forskning

En viktig del av filosofisk forskning syftar till att systematiskt besvara dessa grundläggande frågor. Filosofiämnet är därför lika gammalt som det systematiska vetenskapliga tänkandet, och många andra vetenskaper kan sägas ha sitt ursprung i filosofin. Ämnen som fysik, datalogi, psykologi, och ekonomi är alla resultat av att man med utgångspunkt i filosofisk metod hittat systematiska empiriska eller matematiska metoder att ta sig an för ämnet specifika frågeställningar. Annan filosofisk forskning syftar till att skapa klarhet kring problem som särskilt aktualiseras av samhällelig och vetenskaplig utveckling, exempelvis etiska frågor kring miljöförstöring och familjebildning.

Läs mer om forskning inom filosofi

Utbildning

Vi erbjuder en bred filosofiutbildning som introducerar studenterna till de klassiska filosofiska frågorna såväl som till aktuella filosofiska diskussioner inom områden som medvetande, språk, vetenskap, miljö, samhälle och etik. Inom all filosofi är analytisk förmåga och kritiskt tänkande viktiga. Dessa färdigheter övas genom hela utbildningen men ges också särskilt utrymme i våra metodorienterade moment. På avancerad nivå fördjupas dessa förmågor och appliceras på aktuella filosofiska forskningsområden.

Hos oss kan du läsa filosofi från grundnivå till forskarutbildningsnivå. Vi ger fristående kurser både på campus i Umeå och på Internet. Filosofi kan vara huvudämne i en kandidatexamen. På avancerad nivå kan man ta en magister- eller masterexamen i filosofi. Vid Umeå universitet kan filosofi dessutom läsas som huvudämne inom vårt kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys.

Kurser i filosofi och vetenskapsteoriKandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys

Samverkan

Förbindelsen mellan filosofi och andra vetenskaper är inte enbart historisk. Inom moralfilosofi och politisk filosofi samarbetar filosofer med sociologer, statsvetare och ekonomer. Logiker och språkfilosofer samarbetar med matematiker, datavetare och lingvister. Kunskapsteoretiker och medvetandefilosofer samarbetar med forskare inom psykologi, kognitionsforskning, neurovetenskap, och utbildningsvetenskap. Dessutom har filosofisk forskning som inriktas på konkreta aktuella problem stor direkt relevans för politiska beslut. Filosofer arbetar därför ofta med utredningar för stat, landsting och organisationer, sitter i etiska råd, och deltar i samhällelig debatt.

Se exempel på aktuella samverkansaktiviteter

Aktuellt

Välkommen till årets Burman-föreläsningar i filosofi 21-23 februari

Institutionen för idé- och samhällsstudier bjuder in till de årliga Burman-föreläsningarna i filosofi med rubriken: Race, Manipulative Language, and Politics. Årets gästföreläsare är Prof. Jennifer Saul, University of Sheffield.

Skickliga lärare i religionsvetenskap, historia och filosofi meriteras

Lena Berggren, docent i historia, och Hanna Zipernovszky, docent i religionspedagogik har utnämnts till excellenta lärare och Lars Samuelsson, docent i filosofi, har utnämnts till meriterad lärare i den första utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.

Föreläsningar på temat Respecting Context-dependent Preferences

Se föreläsningar från "Respecting Context-dependent Preferences", en workshop som hölls vid Umeå universitet 21 - 21 mars 2014 Läs artikeln

Hög kvalité på filosofiutbildning vid Umeå universitet

Kandidatutbildningen i filosofi vid Umeå universitet får betyget "Hög kvalité" i Universitetskanslersämbetets utvärdering.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Filosofi vid Umeå universitet

Filosofilänkar

The Burman Lectures

Studieadministration

Ulla-Stina From, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090 - 786 55 79

Kontaktformulär

Studievägledning

Lars Samuelsson, Studievägledare
Institutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HD1-korridoren. Tid bokas via e-post eller telefon.

Tel:  090 - 786 62 41

Kontaktformulär