Till umu.se

Filosofi och vetenskapsteori

Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik, politik, vetenskap, och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Genom att studera filosofi lär du dig att handskas med argument och att genomskåda tvivelaktiga resonemang. Denna förmåga utgör en färdighet som direkt kan överföras till andra sammanhang, både i andra studier, i arbetsliv och i privatliv. Vid Umeå universitet ges både fristående kurser om 7,5 hp som kan läsas på halvfart vid sidan av andra studier eller arbete, och helterminskurser om 30 hp. Filosofi kan vara huvudämne i en kandidatexamen. På avancerad nivå kan man ta en magister- eller masterexamen i filosofi.

I fokus

Burmanföreläsningarna 2015 - Pragmatism in Ethics: Why and How. 1-3 juni vid Umeå universitet

Årets Burmanföreläsare Elizabeth Anderson, Professor of Philosophy and Women's Studies vid University of Michigan ger tre föreläsningar på temat Pragmatism in Ethics: Why and How. Läs artikeln

Skickliga lärare i religionsvetenskap, historia och filosofi meriteras

Lena Berggren, docent i historia, och Hanna Zipernovszky, docent i religionspedagogik har utnämnts till excellenta lärare och Lars Samuelsson, docent i filosofi, har utnämnts till meriterad lärare i den första utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.

Cognition and Experience

En tvärvetenskaplig workshop vid Umeå universitet 20-21 maj 2015. Läs artikeln

Föreläsningar på temat Respecting Context-dependent Preferences

Se föreläsningar från "Respecting Context-dependent Preferences", en workshop som hölls vid Umeå universitet 21 - 21 mars 2014 Läs artikeln

Hög kvalité på filosofiutbildning vid Umeå universitet

Kandidatutbildningen i filosofi vid Umeå universitet får betyget "Hög kvalité" i Universitetskanslersämbetets utvärdering.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2012-03-06

Utskriftsversion

Filosofi vid Umeå universitet

Studieadministration

Ulla-Stina From, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090 - 786 55 79

Kontaktformulär

Studievägledning

Lars Samuelsson
Institutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HD1-korridoren. Tid bokas via e-post eller telefon.

Tel:  090 - 786 62 41

Kontaktformulär