Arkeologi

Arkeologi handlar om människans historia från den tid då inga skriftliga källor fanns, men också senare. Arkeologen studerar möten och samspel mellan människor och mellan människor och natur, men också forntidens materiella kultur, levnadssätt och föreställningsvärld. Arkeologen har också en viktig roll i samhällsplaneringen. Modern arkeologisk undervisning och forskning handlar, till stor del, om möten mellan det förflutna och nuet och landskapens betydelse för forntidens människor. Vid Umeå universitet får du en bred kunskap inom arkeologi, med fokus på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Du får även grundläggande kunskaper om arkeologiska forskningstraditioner och metoder samt om miljö och landskap i ett långtidsperspektiv. I Umeå har vi dessutom två unika teman: dels den naturvetenskapligt inriktade miljöarkeologin och dels arkeologiska studier av nordliga områden, där en komplex och spännande förhistoria alltmer håller på att uppdagas. Undervisningen består både av teoretiska moment och av fältarbete i form av utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete. Arkeologi är ett tvärvetenskapligt ämne och vi samarbetar ofta med humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Som arkeolog kan du bland annat arbeta med fältarkeologi, förmedling, museal pedagogik, kulturarv och samhällsplanering. De studenter som läser hela kursutbudet i arkeologi vid Umeå universitet kan främst arbeta med fältarkeologi, kulturmiljövård, på museer och med kulturturism eller med fortsatta forskarstudier. Arkeologstudier passar även dig som vill arbetar som lärare, journalist, konstnär, bibliotekarie, eller dig som finns inom kultur- och miljöområdet, skogsvård och samhällsplanering.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion