Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

Vid Umeå universitet fokuserar man på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Två speciella inriktningar finns: miljöarkeologi och arkeologiska studier av nordliga områden. Fältarbeten, utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete görs inom olika forskningsprojekt såväl som kurser på campus och på Internet. Miljöarkeologiska laboratoriet ger möjlighet till fördjupade studier av arkeologiska problem genom naturvetenskapligt grundade metoder.

Aktuellt

SVT: "Studenter hittade kista vid utgrävning"

SVT: "Studenter hittade kista vid utgrävning"

I media Fornlämningar som arkeologistudenter vid Umeå universitet under tre års tid har grävt ut i Röbäck fick besök av SVT Västerbotten.

5,4 miljoner till miljöarkeologiska databasen i Umeå

Riksbankens Jubileumsfond, RJ, har beviljat 5 421 000 kr till vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) vid Umeå universitet, för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper.

Arkeologistudenter gräver i Röbäcks historia

För ett otränat öga kan skogsområdet bakom Elofssonhallen och skolan i Röbäck utanför Umeå se ut som ett rätt ordinärt friluftsområde med motionsspår och lekande skolbarn. Men för den som vet vad den letar efter uppenbarar sig forn- och kulturlämningar lite varstans, här finns bland annat kokgropar och gravrösen från 1000-talet f.Kr., husgrunder och lämningar från linbearbetning på 1700–1800-tal. I området vistas just nu en grupp arkeologistudenter från Umeå universitet som lär sig inventera, dokumentera och gräva i kulturlämningar.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Studieadministration

Maria Berglind, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090-786 60 97

Kontaktformulär

Studievägledning

Catharina Andersson Studievägledare
Instititutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090 786 60 39

Kontaktformulär