Till umu.se

Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

Vid Umeå universitet fokuserar man på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden. Två speciella inriktningar finns: miljöarkeologi och arkeologiska studier av nordliga områden. Fältarbeten, utgrävningar, exkursioner och laboratoriearbete görs inom olika forskningsprojekt såväl som kurser på campus och på Internet. Miljöarkeologiska laboratoriet ger möjlighet till fördjupade studier av arkeologiska problem genom naturvetenskapligt grundade metoder.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2015-08-12

Utskriftsversion

Studieadministration

Britt-Marie Söderqvist Olofsson, Studieadministratör
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  090- 786 53 86

Kontaktformulär

Studievägledning

Peter Lindström Studievägledare
Instititutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, HF1-korridoren

Tel:  +46 90 786 62 31

Kontaktformulär