Våra ämnen

Vid institutionen för idé- och samhällsstudier bedriver vi undervisning och forskning på samtliga nivåer (grund-, avancerad- och forskarnivå) i flertalet olika ämnen. Läs mer om våra ämnen i här:

ArkeologiFilosofi och vetenskapsteoriHistoriaHistoria med utbildningsvetenskaplig inriktningIdéhistoriaReligionsvetenskap och teologi


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion