Studenter inom arkeologi och miljöarkeologi vid Umeå universitet Studenter inom arkeologi och miljöarkeologi vid Umeå universitet Studenter inom arkeologi och miljöarkeologi vid Umeå universitet Studenter inom arkeologi och miljöarkeologi vid Umeå universitet Studenter inom arkeologi och miljöarkeologi vid Umeå universitet Studenter inom arkeologi och miljöarkeologi vid Umeå universitet

Utbildning vid Miljöarkeolgiska laboratoriet

Umeå universitet erbjuder som enda universitet i Sverige en masterexamen i miljöarkeologi och ämnet introduceras redan på grundnivå.

Redan under kandidatprogrammet i arkeologi får studenterna komma i kontakt med miljöarkeologi. De introduceras tidigt för laboratoriemiljöerna och får möjlighet att prova på de olika analysmetoderna för att sedan vara motiverade och förberedda för en eventuell master i miljöarkeologi. För den som inte läser program, finns kurser i miljöarkeologi som kan användas som ett komplement inom andra utbildningar.

Kandidatprogrammet i Arkeologi, 180p

Masterprogrammet i Miljöarkeologi, 120p

Våra kurser


Sidansvarig: Sofi Östman

Utskriftsversion