Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL)

Hur var det egentligen med sophanteringen under forntiden? Vilket landskap såg hällristarna vid Nämforsen när de tog paus? Hur kan man datera en gammal åker med naturvetenskapliga metoder? Varför lade vikingarna frön och rötter i sina gravar?

Detta är några av de frågor som Miljöarkeologiska laboratoriet kan ställas inför och söka svar på med hjälp av väl utvecklade metoder och en etablerad forskarmiljö och infrastruktur. Inom verksamheten har en tvärvetenskaplig personell kompetens byggts upp för att svara mot de behov som finns inom både arkeologisk forskning, uppdragsverksamhet samt utbildning inom miljöarkeologi.

Labbet är också en aktiv forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för att skapa nya och förbättra befintliga metoder för att undersöka forntiden.

Institutionen för Arkeologi bildades 1975 och har redan från början haft en nära koppling till ekologi och naturvetenskap. Som en följd av detta kom Miljöarkeologiska laboratoriet att bildas 1993 och har sedan dess fungerat som ett nationellt resurslaboratorium med inriktning mot miljöarkeologi. Miljöarkeologiska laboratoriet är knutet till Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och lokalerna är förlagda i Humanisthuset.

Läs mer om våra olika metoder

Vill du skicka in prover till oss? Titta in under Uppdrag


Sidansvarig: Sofi Östman

Utskriftsversion