Till umu.se

Seminarieserier

Institutionen ger flera löpande seminarieserier inom våra olika forskningsområden. Nedan listas kommande seminarier och till höger hittar du separata scheman för de olika seminarieserierna.

Kommande seminarier

Oktober 2017

27 oktober kl 10.15–12.00

Avhandlingsavsnitt, historia

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Inês Félix.

30 oktober kl 14.00–16.00

Mittseminarium, religionsvetenskap

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Johan Runemark Brydsten.


November 2017

1 november kl 13.15–15.00

On irreversibility as a moral constraint

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Madeleine Hayenhjelm.

10 november kl 10.15–12.00

Krigets erfarenhetshistoria

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Martin Hårdstedt.

15 november kl 13.15–15.00

Marie Lundstedt, filosofi

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Marie Lundstedt.

17 november kl 10.15–12.00

Styrning av nomadskolan

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Charlotta Svonni.

22 november kl 13.15–15.00

Text, teologi

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Leif Svensson.

22 november kl 13.15–15.00

Utilitarism eller prioritanism?

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Torbjörn Tännsjö, Stockholm.

24 november kl 10.15–12.00

Avhandlingsavsnitt, idéhistoria

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Jonatan Samuelsson.

29 november kl 13.15–15.00

Julia Sjödahl, filosofi

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Julia Sjödahl.


December 2017

5 december kl 13.15–15.00

Slutseminarium, religionsvetenskap

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Mattias Dahlkvist.

6 december kl 09.00–17.00

Bibeln i bruk

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till workshop.

6 december kl 13.15–15.00

Kalle Grill, filosofi

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Kalle Grill.

7 december kl 10.15–11.45

International perspectives on teaching rival histories

Seminarieserie Seminariet i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning bjuder in till seminarium med Henrik Åström Elmersjö.

13 december kl 13.15–15.00

Values and tradeoffs in education policy

Seminarieserie Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori bjuder in till seminarium med Lars Lindblom.


Januari 2018

12 januari kl 10.15–12.00

Avhandlingsavsnitt, idéhistoria

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Peter Bennesved.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion