Seminarieserier

Institutionen ger flera löpande seminarieserier inom våra olika forskningsområden. Nedan listas kommande seminarier och till höger hittar du separata scheman för de olika seminarieserierna.

Kommande seminarier

Augusti 2018

24 augusti kl 10.00–12.00

Planeringsmöte för högre seminariet i historia och idéhistoria

Seminarieserie Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till planeringsmöte för höstterminens seminarieverksamhet.


September 2018

5 september kl 13.15–15.00

Planeringsmöte för högre seminariet i religionsvetenskap och teologi

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till planeringsmöte inför höstterminens seminarieverksamhet.


Oktober 2018

3 oktober kl 13.15–15.00

Slutseminarium för magisteruppsatser i religionsvetenskap

Seminarieserie Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till slutseminarium för magisteruppsatser i religionsvetenskap.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion