Till umu.se

Publikationer inom arkeologi och miljöarkeologi

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Williams, John W.
Grimm, Eric C.
Blois, Jessica L.; et al.

The Neotoma Paleoecology Database, a multiproxy, international, community-curated data resource
Quaternary Research, 89(1): 156-177

2018

-

Holm, Lena
Larsson, Thomas B.

Gravrösen i Norrland

2018

Hämta

Macphail, Richard I
Linderholm, Johan

Microstratigraphy (Soil Micromorphology and Microchemistry, Soil Chemistry, and Magnetic Susceptibility).

2018

-

Sciuto, Claudia
Linderholm, Johan
Geladi, Paul

Near Infrared Imaging Spectroscopy for Raw Materials Characterization: The Example of a Mesolithic Dwelling Site in Northern Sweden

2017

-

Eriksson, Samuel

Utplock och identifikation av material för 14C-analys. Raä 5:1, Bjällerup sn., Skåne

2017

Hämta

Macphail, Richard I.
Bill, Jan
Crowther, John; et al.

European ancient settlements: a guide to their composition and morphology based on soil micromorphology and associated geoarchaeological techniques; introducing the contrasting sites of Chalcolithic Borduşani-Popină, Borcea River, Romania and the Viking Age Heimdaljordet, Vestfold, Norway
Quaternary International, 460: 30-47

2017

-

Buckland, Philip I.

Lessons from extinctions
Wood wise Woodland Conservation News

2017

-

Eriksson, Samuel

Utplock och identifikation av material för 14C-analys. Raä 140, Torrlösa sn., Skåne

2017

Hämta

Eriksson, Samuel

Utplock och identifikation av material för 14C-analys. Raä 22:1, Stångby sn., Skåne

2017

Hämta

Buckland, Philip I.
Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik; et al.

Pollen, plant macrofossil and geoarchaeological analyses of profile 11632, Follobanen FO3, Oslo

2017

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av fyra prover från en mesolitisk boplats inom Botkyrka 733, Södermanland

2017

Hämta

Östman, Sofi
Engelmark, Roger

Utplock för C14 från röjningsrösen och fossil åkermark inom Kånna sn, Ljungby, Småland

2017

Hämta

Östman, Sofi
Samuel, Eriksson
Buckland, Philip I.

Preliminär rapport om miljöarkeologisk analys av prover från RAÄ 113:1 och Obj.nr 10. Själevad socken, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län, Ångermanland

2017

Hämta

Buckland, Philip I.

Redaktion: Stenålderns landskap väntar i havet
Populär Arkeologi

2017

-

Buckland, Philip I.
Linderholm, Johan
Östman, Sofi; et al.

Environmental archaeological analysis from the archaeological excavations at Ørland kampflybase, Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag, Norway. 2015-2016

2017

-

Östman, Sofi
Ahlqvist, Jenny

Makrofossilanalys av åtta kvarvarande prover från projekt Västra länken, Raä 366, Umeå socken, Västerbotten

2017

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av prover från rännor i anslutning till åkermark inom Vellinge socken 17:1, Skåne

2017

Hämta

Östman, Sofi
Engelmark, Roger

Utplock och bestämning av träkol för C14 från Vellinge 39:22, Raä Vellinge 17, Skåne

2017

Hämta

Buckland, Philip I.
Wallin, Jan-Erik

Pollen analysis of samples from thedefensive ditch (vollgrav) at Site FO4Klypen-Øst, Follobanen, Oslo

2017

-

Buckland, Philip
Wallin, Jan-Erik

Pollenanalys från Rörbäcksnäs, Sälen, Dalarna

2017

-

Larsson, Thomas B

Metallföremål från bronsåldern i Norrland

2017

Hämta

Ramqvist, Per H

Saddle and bridle from Högom, Central Sweden

2017

Hämta

Ramqvist, Per H.

Om äldre gravskick i det norrländska kustområdet
Arkeologi i Norr, 16: 87-110

2017

Hämta

Liedgren, Lars
Ramqvist, Per H

Medeltida gårdar i Böle by, Lövånger
Arkeologi i Norr, 16: 135-159

2017

Hämta

Bergman, Ingela
Ramqvist, Per H.

Farmer fishermen: Interior lake fishing among coastal communities inNorthern Sweden AD 1200-1600
Acta Borealia, 34(2): 134-158

2017

Hämta

Buckland, Philip I.
Sjölander, Mattias

Blombocken avslöjar forntiden: Databaser.
Populär arkeologi

2017

-

Linderholm, Johan
Macphail, Richard
Eriksson, Samuel; et al.

Miljöarkeologiska analyser av jord- och sedimentprover från GJÆRLU 32/1, Riksvei 3/25, Hedmark fylke, Norge

2017

-

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av prover inom Örns camping. Askum 159:1 och Askum 160:1, Bohuslän

2017

Hämta

Ramqvist, Per H

Arkeologi i Norr

2017

-

Eriksson, Samuel
Ahlqvist, Jenny

Makrofossilanalys av 22 st prover från Kv. Vingpennan, Raä 256, Jönköping sn, Småland

2017

-

Eriksson, Samuel

Markkemiska- och fysikaliska analyser av prover från Raä 1488, Kville sn., Tanums kommun, Bohuslän.

2017

-

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel
Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av jord- och sedimentprover från Fangberget, prosjektkode 220280 og saksnr 12/5863, Ringsaker kommune, Hedmark, Norge.

2017

-

Eriksson, Samuel
Linderholm, Johan

Markkemiska och –fysikaliska analyser av jordprover från lokal 141996, Nore Sunde gnr 41, Stavanger kommune, Rogaland, Norge.

2017

-

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av jord- och sedimentprover från mesolitisk hyddkonstruktion - raä 2093 Misterhult sn, Plittorp, Småland.

2017

-

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Makrofossilanalys av 8 prover och pollenanalys av 1 prov från E16 Hønenkrysset, Ringerike kommun, Buskerud fylke: teknisk rapport

2016

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av två stensättningar från Herrestad socken, Raä 173 och 210, Uddevalla kommun, Bohuslän

2016

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 3 prover från Froland Kirkegård, Froland kommun, Aust-Agder Fylke: teknisk rapport

2016

Hämta

Östman, Sofi

Screening av 2 makrofossilprover från Skjolnes-Sommerro, Farsund kommun, Vest-Agder Fylke: teknisk rapport

2016

Hämta

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Pollen- och makrofossilanalys av tre brunnar från Staffanstorp, Nevishög socken, Raä 41:1, Skåne

2016

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av elva prover från härdar och kokgropar inom Njurunda socken, Raä 1132, Västernorrlands län, Medelpad

2016

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 9 prover från Kaupangveien 224, Larvik kommun, Vestfold Fylke

2016

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 12 prover från Vikshagen, Hole kommun, Buskerud fylke

2016

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 9 prover från Risingsjordet, Skien kommun, Telemark fylke: teknisk rapport

2016

Hämta

Östman, Sofi
Hellsten, Tone

Makrofossilanalys av 70 prover från lokaler inom Riksvei 3/25 projektet: teknisk rapport

2016

Hämta

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av markkarterings- och anläggningsprover från Raä 37, Rystad sn, Östergötland: teknisk rapport

2016

Hämta

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av 11 prover från Själevad sn, Örnsköldsvik kommun, Ångermanland

2016

Hämta

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av fyra prover från området Sandåkern inom Umeå stad

2016

Hämta

Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av markkarteringar vid Ørland kampflybase, Ørland Kommune, Sør-Trøndelag fylke, Norge

2016

Hämta

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik
Olsson, Fredrik; et al.

Miljöarkeologiska analyser från Torvet i Trondeim C, Sør Trøndelag, Norge

2016

Hämta

Macphail, Richard
Cruise, Gill
Courty, Marie-Agnès; et al.

E6 Gudbrandsdalen project (Brandrud, Fryasletta, Grytting, and Øybrekka), Oppland, Norway: soil micromorphology (with selected microchemistry, bulk soil-chemistry, carbon-polymer, particle-size, and pollen analyses)

2016

-


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion