Publikationer inom arkeologi och miljöarkeologi

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bergman, Ingela
Ramqvist, Per H

Hunters of forests and waters: Late Iron Age and Medieval subsistence and social processes in coastal northern Sweden
Acta Borealia, 35(1): 1-28

2018

Hämta

Buckland, Philip I.
Buckland, Paul C.

Species found as fossils in Quaternary sediments

2018

-

Williams, John W.
Grimm, Eric C.
Blois, Jessica L.; et al.

The neotoma paleoecology database, a multiproxy, international, community-curated data resource
Quaternary Research, 89(1): 156-177

2018

-

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel

Markkemisk analys av ett jordprov från Stala sn., Bohuslän

2018

Hämta

Eriksson, Samuel

Markkemisk analys av jordprover från BMR 2374, Brogård, Bornholm

2018

Hämta

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av prover från fornlämningen Sa 20.7 Alkärr/Tisdal inom Långbergsröda by, Saltviks kommun, Åland

2018

Hämta

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av ett härdområde vid Lill-Kärmsjön, Junsele socken, Ångermanland

2018

Hämta

Buckland, Philip I.
Buckland, Paul C.
Olsson, Fredrik

Paleoentomology: Insects and Other Arthropods in Environmental Archaeology

2018

-

Holm, Lena
Larsson, Thomas B.

Gravrösen i Norrland

2018

Hämta

Buckland, Philip I.
Nyqvist, Roger
Alexander, Benedict; et al.

The Swedish Transport Administration’s Toolbox and its Potential in Archaeological and Cultural Heritage Survey: Including a brief review of remote sensing, prospection and geodata analysis methods for archaeology and cultural heritage

2018

Hämta

Eriksson, Samuel
Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Miljöarkeologisk analys av prover från en boplats med årderspår och odlingsmiljöer. Raä 387, Jörlanda sn., Bohuslän

2018

Hämta

Eriksson, Samuel

Markkemisk undersökning av en stensättning i Hjulsta, Raä Spånga 96:1, Stockholms kommun, Uppland

2018

Hämta

Ahlqvist, Jenny
Östman, Sofi
Eriksson, Samuel; et al.

Miljöarkeologiska analyser av prover från huslämningar i Dobbeltspor Dilling, ID 216874, Rygge kommune, Østfold, Norge

2018

Hämta

Macphail, Richard I
Linderholm, Johan

Microstratigraphy (soil micromorphology and microchemistry, soil chemistry, and magnetic susceptibility)

2018

-

Buckland, Paul C.
Buckland, Philip I.
Panagiotakopulu, Eva

Caught in a trap: landscape and climate implications of the insect fauna from a Roman well in Sherwood Forest
Archaeological and Anthropological Sciences, 10(1): 125-140

2018

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av ett boplatsområde inom RAÄ Björlanda 458, Göteborgs kommun, Bohuslän

2018

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys inom projekt: Forslag til reguleringsplan for (A) Gardemobanen Venjar - Eidsvoll stasjon/(B) Dovrebanen Eidsvoll stasjon – Langset, Akershus fylke. ID18311384

2018

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av prover från projekt E39 Søgne, Søgne kommune, Vest-Agder. ID217428, 221629, 221634, 221637

2018

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av prover från en vikigatida grav inom projekt Sangesland, Vennesla kommune, Vest-Agder. ID 94696

2018

Hämta

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Miljöarkeologisk analys av botten av en brunn inom projekt Ørland kampflybase. Tillägg till rapport 2017-012

2018

Hämta

Buckland, Philip I.
Sjölander, Mattias
Eriksson, Erik J.

Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD)

2018

-

Ahlqvist, Jenny
Wallin, Jan-Erik
Östman, Sofi; et al.

Miljöarkeologiska analyser av prover från Drognes 196/270 ID114281, Nes kommune, Akershus, Norge

2018

Hämta

Östman, Sofi

Analys av växtmakrofossil från Karleby 63, Karleby socken, Västergötland

2017

Hämta

Östman, Sofi
Engelmark, Roger

Analys av växtmakrofossil och landmollusker från Karleby 194, Karleby socken, Västergötland

2017

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av prover från kokgropar inom projekt Åsa Monserud, Ringerike, Buskerud. ID 217993, 218009, 218069, 220176

2017

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av prover tillhörande en boplats från mellanneolitikum/yngre bronsålder: Göteborg RAÄ 79, Västergötland

2017

Hämta

Sciuto, Claudia
Linderholm, Johan
Geladi, Paul

Near Infrared Imaging Spectroscopy for Raw Materials Characterization: The Example of a Mesolithic Dwelling Site in Northern Sweden

2017

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av prover från projekt Garder hovedvannledning, Ullensaker, Akershus. ID 220373, 0220374

2017

Hämta

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel
Linderholm, Johan; et al.

Miljöarkeologisk analys av prover från projekt Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand, Skien kommune, Telemark, Norge. ID29972, 135869. Teknisk rapport

2017

Hämta

Karlsson, Nina

Kulturmiljöer och klimat i Västerbottens län: analys av konsekvenserna av ett förändrat klimat

2017

Hämta

Aldred, Oscar
Palsson, Gisli

Archaeological Imprints: We Follow Lines and Trace Them
Journal of Contemporary Archaeology, 4(2): 163-176

2017

-

Eriksson, Samuel

Utplock och identifikation av material för 14C-analys. Raä 5:1, Bjällerup sn., Skåne

2017

Hämta

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel

Jordprov från brandgrav/båtgrav, Lyngdal kirkesenter, Vest-Agder, Norge

2017

Hämta

Macphail, Richard I.
Bill, Jan
Crowther, John; et al.

European ancient settlements: a guide to their composition and morphology based on soil micromorphology and associated geoarchaeological techniques; introducing the contrasting sites of Chalcolithic Borduşani-Popină, Borcea River, Romania and the Viking Age Heimdaljordet, Vestfold, Norway
Quaternary International, 460: 30-47

2017

-

Buckland, Philip

Lessons from extinctions
Wood Wise

2017

-

Eriksson, Samuel

Utplock och identifikation av material för 14C-analys. Raä 140, Torrlösa sn., Skåne

2017

Hämta

Eriksson, Samuel

Utplock och identifikation av material för 14C-analys. Raä 22:1, Stångby sn., Skåne

2017

Hämta

Buckland, Philip I.
Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik; et al.

Pollen, plant macrofossil and geoarchaeological analyses of profile 11632, Follobanen FO3, Oslo

2017

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av fyra prover från en mesolitisk boplats inom Botkyrka 733, Södermanland

2017

Hämta

Östman, Sofi
Engelmark, Roger

Utplock för C14 från röjningsrösen och fossil åkermark inom Kånna sn, Ljungby, Småland

2017

Hämta

Östman, Sofi

Miljöarkeologisk analys av prover från Kålsered, RAÄ 486, Björlanda sn, Bohuslän

2017

Hämta

Östman, Sofi
Samuel, Eriksson
Buckland, Philip I.

Preliminär rapport om miljöarkeologisk analys av prover från RAÄ 113:1 och Obj.nr 10. Själevad socken, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län, Ångermanland

2017

Hämta

Buckland, Philip I.

Redaktion: Stenålderns landskap väntar i havet
Populär Arkeologi

2017

-

Buckland, Philip I.
Linderholm, Johan
Östman, Sofi; et al.

Environmental archaeological analysis from the archaeological excavations at Ørland kampflybase, Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag, Norway. 2015-2016

2017

Hämta

Östman, Sofi
Ahlqvist, Jenny

Makrofossilanalys av åtta kvarvarande prover från projekt Västra länken, Raä 366, Umeå socken, Västerbotten

2017

Hämta

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av prover från rännor i anslutning till åkermark inom Vellinge socken 17:1, Skåne

2017

Hämta

Östman, Sofi
Engelmark, Roger

Utplock och bestämning av träkol för C14 från Vellinge 39:22, Raä Vellinge 17, Skåne

2017

Hämta

Buckland, Philip I.
Wallin, Jan-Erik

Pollen analysis of samples from the defensive ditch (vollgrav) at Site FO4 Klypen-Øst, Follobanen, Oslo

2017

Hämta

Buckland, Philip
Wallin, Jan-Erik

Pollenanalys från Rörbäcksnäs, Sälen, Dalarna

2017

Hämta

Larsson, Thomas B

Metallföremål från bronsåldern i Norrland

2017

Hämta


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion