Till umu.se

Publikationer vid Idé- och samhällsstudier

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av prover från rännor i anslutning till åkermark inom Vellinge socken 17:1, Skåne

2017

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av åtta kvarvarande prover från projekt Västra länken, Raä 366, Umeå socken, Västerbotten.

2017

-

Östman, Sofi

Utplock och bestämning av träkol för C14 från Vellinge 39:22, Raä Vellinge 17, Skåne

2017

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av fyra prover från en mesolitisk boplats inom Botkyrka 733, Södermanland

2017

-

Östman, Sofi

Utplock för C14 från röjningsrösen och fossil åkermark inom Kånna sn, Ljungby, Småland.

2017

-

Haage, Helena
Vikström, Lotta
Häggström Lundevaller, Erling

Disabled and unmarried?: Marital chances among disabled people in nineteenth-century northern Sweden
Essays in Economic & Business History, 35(1): 207-238

2017

Hämta

Lundmark, Mikael

Religiositet och coping: religionspsykologiska studier av kristna med cancer

2017

Hämta

Vikström, Lotta
Haage, Helena
Häggström Lundevaller, Erling

Sequence analysis of how disability influenced life trajectories in a past population from the nineteenth-century Sundsvall region, Sweden
Historical Life Course Studies, 4: 97-119

2017

Hämta

Cantwell, John
Lindström, Sten
Rabinowicz, Wlodek

McGee's Counterexample to the Ramsey Test
Theoria, 83(2): 154-168

2017

-

Webb, Lewis

Tarpeia: Workings of a Roman Myth
Classical Review, 67(1): 189-191

2017

-

Sandström, Camilla
Beland Lindahl, Karin
Sténs, Anna

Comparing forest governance models
Forest Policy and Economics, 77: 1-5

2017

-

Beland Lindahl, Karin
Sténs, Anna
Sandström, Camilla; et al.

The Swedish forestry model: more of everything?
Forest Policy and Economics, 77: 44-55

2017

Hämta

Lindahl, Karin Beland
Sandström, Camilla
Stens, Anna

Alternative pathways to sustainability?: Comparing forest governance models
Forest Policy and Economics, 77: 69-78

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

En historia att lära av?: Svensk statlig förhandsgranskning av läromedel i historia
Vägval i skolans historia, 17(2)

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Clark, Anna
Vinterek, Monika

Introduction: Epistemology of Rival Histories

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

An early attempt to approach rival histories: epistemological impediments to transnational history teaching — a Scandinavian example

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

Historievetenskap och historieundervisning: Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan
Scandia, 83(1): 10-42

2017

-

Norlin, Björn

Kyrkan, missionen och skolan

2017

-

Norlin, Björn

Kyrkan och samiska kulturella uttryck

2017

-

Norlin, Björn
Sjögren, David

Inledning: Den vetenskapliga antologin och vitböcker som nutida företeelse

2017

-

Norlin, Björn
Sjögren, David

Avslutande reflektioner: Lärdomar från den vetenskapliga antologin

2017

-

Samuelsson, Lars
Lindström, Niclas

Teaching Ethics to Non-Philosophy Students
Abstract Book: 185-186

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

En av staten godkänd historia: förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991

2017

Hämta

Samuelsson, Lars
Lindström, Niclas

On the Educational Task of Mediating Basic Values in an Individualist Society
Athens Journal of Education, 4(2): 137-147

2017

Hämta

Åström Elmersjö, Henrik

Establishing an ideologically coherent history: Swedish social-democratic historical culture, 1881–1900
Scandinavian Journal of History, 42(2): 193-218

2017

-

Larsson, Anna
Norlin, Björn
Rönnlund, Maria

Den svenska skolgårdens historia: skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

2017

-

Persson, Anders

Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

2017

Hämta

Larsson, Thomas B

Metallföremål från bronsåldern i Norrland

2017

-

Stokke, Andreas

Metaphors and Martinis: a response to Jessica Keiser
Philosophical Studies, 174(4): 853-859

2017

-

Lindmark, Daniel

Magisk materialitet och transnationell läserfarenhet: Historiografiska perspektiv på skriftkulturens utveckling
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok

2017

-

Jørgensen, Finn Arne
Fallan, Kjetil

Environmental Histories of Design: Towards a New Research Agenda
Journal of Design History, 30(2): 103-121

2017

-

Björnsson, Gunnar
Hess, Kendy

Corporate Crocodile Tears?: On the Reactive Attitudes of Corporations
Philosophy and phenomenological research, 94(2): 273-298

2017

Hämta

Raddock, Elisabeth

Choosing an ācārya for Temple Construction and Image Installation

2017

-

Sandström, Glenn
Marklund, Emil

Fertility differentials in Sweden during the first half of the twentieth century -the changing effect of female labor force participation and occupational field.
Annual Meeting of the Population Association of America, Chicago Illinoi, April 27-29. <em></em>

2017

-

Cutas, Daniela
Smajdor, Anna

The moral status of the (nuclear) family
Etikk i praksis

2017

-

Zipernovszky, Hanna
Nord, Ilona

Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt

2017

-

Dermineur, Elise

How Emmanuel Macron could still lose the French presidential election

2017

-

Lindgren, Tomas

Religious radicalization in Indonesia and beyond: Mechanisms and processes

2017

-

Sténs, Anna

Kulturella ekosystemtjänster i skoglig planering

2017

-

Svonni, Charlotta

Samisk utbildning i förändring: Nomadskolan och processen för samer att bli likvärdiga samhällsmedborgare

2017

-

Stokke, Andreas

Proposing, Pretending, and Propriety: A Response to Don Fallis
Australasian Journal of Philosophy, 95(1): 178-183

2017

-

Raddock, Elisabeth

Choosing an ācārya for Temple Construction and Image Installation

2017

-

Raddock, Elisabeth
Zipernovszky, Hanna

The Increasing Significance of Cyberbullying: A Pilot Study to Identify the Problem

2017

-

Nylund, Mattias
Rosvall, Per-Åke
Ledman, Kristina

The vocational–academic divide in neoliberalupper secondary curricula: the Swedish case
Journal of education policy

2017

-

Grill, Kalle

Incentives, equity and the able chooser problem
Journal of Medical Ethics, 43(3): 157-161

2017

-

Dermineur, Elise

Gender and Politics in Eighteenth-Century Sweden: Queen Louisa Ulrika (1720-1782)

2017

-

Reher, David Sven
Sandström, Glenn
Sanz-Gimeno, Alberto; et al.

Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
Demography, 54(1): 3-22

2017

Hämta

Sundström, Pär

How physicalists can--and cannot--explain the seeming "absurdity" of physicalism
Philosophy and phenomenological research

2017

-

Nyström, Daniel

Elisabeth Elgán, Att ge sig själv makt, anm. av Daniel Nyström
Historisk Tidskrift (S), 137(1)

2017

-

Wahlberg, Mats

The Two Faces of Amoris Laetitia
First Things

2017

-


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion