Möjligheter och hinder längs levnadsbanan (DISLIFE)

Antalet personer med funktionsnedsättningar i Europa uppgår idag till 65 miljoner (10%). Ändå är det en märkbart marginaliserad grupp inom såväl samhället som forskningen och lite är känt om vad ett liv med funktionsnedsättning innebär och har inneburit historiskt. Projektet synliggör vilka möjligheter och hinder personer med funktionsnedsättningar möter under sin levnadsbana i det svenska samhället från 1800-talet fram till idag. Projektet ger ny och användbar kunskap om vilka omständigheter som har bidragit och bidrar till att främja eller försämra funktionsnedsatta människors delaktighet i samhället.

Projektpresentation

För att klargöra hur olika funktionsnedsättningar och samhällsstrukturer i Sverige från 1800-talet fram till idag påverkar människors delaktighet i samhället undersöker projektet levnadsbanor utifrån fyra teman:

  1. Hälsa och dödlighet
  2. Utbildning och arbetsmarknad
  3. Partnerskap och familj
  4. Sociala aktiviteter inom fritidsstrukturer

Resultaten avslöjar vilka omständigheter som bidrar till att främja eller försämra funktionsnedsatta individers delaktighet i samhället.

Forskargruppens tvärvetenskapliga sammansättning öppnar för kvantitativa och kvalitativa analyser. Projektet är det första som genomför statistiska livsförloppsanalyser på Sveriges världsunika befolkningsdatabaser för att avgöra hur funktionsnedsättningar påverkar individers dödsrisker och chanser att skaffa partner, familj, utbildning eller arbete de senaste 200 åren. För senare tid utforskar projektet hur funktionsnedsatta personer upplever livsförloppets utveckling och hur beskrivningar i massmedia, gestaltningar i fiktionsberättelser och aktiviteter inom idrott, kultur och sociala medier påverkar och potentiellt kan stärka ens identitet, livskvalitet och delaktighet i samhället. .

Mer om projektet

Projekttitel: Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu

Projektperiod: februari 2016-januari 2021
Finansiär: Europeiska forskningsrådet ERC

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 647125)

Logotypes EU and ERC


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Projektgrupp

Projektansvarig

Lotta Vikström, Professor i historia
Inst. för idé- och samhällsstudier
Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR)

Projektmedlemmar

Christine Bylund, Doktorand i etnologi
Inst. för kultur och medievetenskaper

Coppélie Cocq, Docent i samiska studier och docent i nordisk folkloristik
Humlab

Erling Häggström Lundevaller, Dr. i statistik, lektor
Handelshögskolan, enheten för statistik
Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR)

Jens Ineland, Dr. i socialt arbete, docent och bitr. lektor Pedagogiska institutionen

Daniel Larsson, Universitetslektor i sociologi
Sociologiska institutionen

Karin Ljuslinder, Dr. i media- och kommunikationsvetenskap, docent, lektor Inst. för kultur- och medievetenskaper

Fredinah Namatovu, Post doc, Doktor i epidemologi
Inst. för idé- och samhällsstudier  

Nawi Ng, Professor i epidemiologi och global hälsa
Inst. för folkhälsa och klinisk medicin
Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR)

Glenn Sandström
Dr. i historia,
Inst. för idé- och samhällsstudier, 
Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR)

Mikael Stattin, Dr. i sociologi, docent, lektor
Sociologiska institutionen

Kim Wickman, Dr. i specialpedagogik, docent, bitr. lektor
Pedagogiska institutionen

Josefine Wälivaara, Post doc, Doktor i drama, teater, film
Inst. för idé- och samhällsstudier