Till umu.se

Forskning

Vår institution är en dynamisk forskningsmiljö som samlar flera ämnen inom humaniora. Institutionens forskare verkar inom arkeologi, miljöarkeologi, historia, idéhistoria, filosofi, religionsvetenskap och teologi samt tvärvetenskapliga fält och forskningsområden.

Vid Institutionen för idé- och samhällsstudier arbetar engagerade forskare och aktiva doktorander i en alltmer internationell miljö. Våra forskare deltar i ett flertal områden som på olika sätt utmärkt sig som framstående som till exempel vetenskaps-, teknik- och miljöstudier, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, befolkningshistoria och genusstudier. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Institutionen ger flera löpande seminarieserier inom de olika forskningsområdena och är ofta värd för större vetenskapliga konferenser. Vi arbetar aktivt med att stärka vårt internationella kunskapsutbyte, huvudsakligen genom gästföreläsningar, konferensdeltagande, lärarutbyte och internationell publicering. Tack vare flera externfinansierade projekt under de senaste åren har vi också stärkt vår samverkan med andra fakulteter och universitet.

Forskningsnyheter

SR: Sverigefinnarna har betytt mycket

2017-12-07
I en intervju i Sveriges radio P4 Blekinge berättar historikern Martin Hårdstedt, Umeå universitet, ...

Ny skriftserie: Studia Theologica Practica Umensia

2017-12-06
Inom skriftserien Studia Theologica Practica Umensia publiceras en årlig antologi med en bred men sa...

Manlig vänskap och känslosamhet under 1700-talet i närbild

2017-12-05
I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Ina Lindblom vilken roll känslor spelade i public...

Välkommen till Docentdagen

2017-11-27
För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten vid Umeå universitet så ...

Ny bok: Forest Governance and Management Across Time

2017-11-21
I en ny bok utforskas historiska och nutida synsätt när det gäller styrning och förvaltning inom sve...

Fler nyheter


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Forskarporträtt

Åsa Karlsson Sjögren, professor i historia, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om hur kön, medborgarskap och ekonomi hänger samman.
Mer om Åsa Karlsson Sjögrens forskning


Erland Mårald, professor i idéhistoria, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om hållbart skogsbruk och medverkar i det stora tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Future Forests".
Mer om Erland Måralds forskning