Forskning

Vår institution är en dynamisk forskningsmiljö som samlar flera ämnen inom humaniora. Institutionens forskare verkar inom arkeologi, miljöarkeologi, historia, idéhistoria, filosofi, religionsvetenskap och teologi samt tvärvetenskapliga fält och forskningsområden.

Vid Institutionen för idé- och samhällsstudier arbetar engagerade forskare och aktiva doktorander i en alltmer internationell miljö. Våra forskare deltar i ett flertal områden som på olika sätt utmärkt sig som framstående som till exempel vetenskaps-, teknik- och miljöstudier, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, befolkningshistoria och genusstudier. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Institutionen ger flera löpande seminarieserier inom de olika forskningsområdena och är ofta värd för större vetenskapliga konferenser. Vi arbetar aktivt med att stärka vårt internationella kunskapsutbyte, huvudsakligen genom gästföreläsningar, konferensdeltagande, lärarutbyte och internationell publicering. Tack vare flera externfinansierade projekt under de senaste åren har vi också stärkt vår samverkan med andra fakulteter och universitet.

Forskningsnyheter

Ny gästprofessor till institutionen för idé och samhällsstudier

2018-10-16
Mette Buchardt från Aalborgs universitet är gästprofessor vid Umeå forskningsmiljö för de samhällsor...

Ny bok om fältforskningsinstitutionernas historia

2018-08-08
Om allt ifrån Botaniska trädgårdar till forskningsfartyg som gått över oceaner och längs Sydamerikas...

Prisbelönt tonsättare en av tre nya hedersdoktorer

2018-06-20
Jan Sandström, tonsättare och professor vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet, Jacq...

Sociala nätverk bidrog till lågt barnafödande

2018-05-29
Mellan 1870 och 1930 sjönk barnafödandet i Sverige från ca 4.5 till 1.8 per kvinna. Detta var en kon...

Forskarutbildningen i historia håller hög kvalitet

2018-05-25
"Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet." Det slår Universitetskanslersäm...

Mer nyheter om Umeå universitet


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Forskarporträtt

Erland Mårald, professor i idéhistoria, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om hållbart skogsbruk och medverkar i det stora tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Future Forests".
Mer om Erland Måralds forskning