Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Svensson, Frans
Reuter, Martina

Mind, Nature and Morality: Themes from Spinoza and Descartes

2019

-

Dermineur, Elise

Rethinking Debt: The Evolution of Private Credit Markets in Preindustrial France
Social science history, 42(2)

2018

-

Svensson, Frans

A Subjectivist Account of Life's Meaning
De Ethica

2018

-

Svensson, Frans

Mill on the Meaning of Life

2018

-

Svensson, Frans
Johansson, Jens

Objections to Virtue Ethics

2018

-

Karlgren, Stina

Politics and passion: Swedish royal marriage for 600 years
Historisk tidskrift, 137(1): 148-151

2017

-

Nyström, Daniel

To give oneself power: Group 8 and 1970s feminism
Historisk Tidskrift (S), 137(1): 173-175

2017

-

Marklund, Emil

One year with Ester: The social network and emotional life of a junior school teacher through a microhistorical lens
Historisk Tidskrift (S), 137(3): 379-410

2017

-

Almbjär, Martin

Sweden's Participation in the Seven Years War in the Mirror of the Day Register of Loitz City 1757-1759
Historisk Tidskrift (S), 137(1): 151-153

2017

-

Hjelm, Jonny

"Play soccer boyfriends!" Part 2. Swedish club culture and local identity from 1950 to beginning of 2000s
Historisk Tidskrift (S), 137(3): 542-544

2017

-

Mårald, Erland

Vad är jord?: En relationshistoria

2017

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Voting as an act of estate or voting as an act of class?: voting women in Swedish towns, c. 1720-1920

2017

-

Svonni, Charlotta

Samisk utbildning i förändring: nomadskolan och processen för samer att bli likvärdiga samhällsmedborgare

2017

-

Grill, Kalle

Incentives, equity and the able chooser problem
Journal of Medical Ethics, 43(3): 157-161

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

En historia att lära av?: Svensk statlig förhandsgranskning av läromedel i historia
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, 17(2)

2017

-

Evertsson, Jakob

Anticlericalism and early social democracy in Sweden in the 1880s
Church History and Religious Culture, 97(2): 248-266

2017

-

Mårald, Erland
Sandström, Camilla
Annika, Nordin; et al.

Forest governance and management across time: developing a new forest social contract

2017

-

Dermineur, Elise

Gender and politics in eighteenth-century Sweden: Queen Louisa Ulrika (1720-1782)

2017

-

Eriksson, Samuel

Markkemiska- och fysikaliska analyser av prover från Raä 1488, Kville sn., Tanums kommun, Bohuslän.

2017

-

Eriksson, Samuel
Östman, Sofi

Miljöarkeologisk analys av prover inom Örns camping. Askum 159:1 och Askum 160:1, Bohuslän

2017

-

Linderholm, Johan
Macphail, Richard
Eriksson, Samuel; et al.

Miljöarkeologiska analyser av jord- och sedimentprover från GJÆRLU 32/1, Riksvei 3/25, Hedmark fylke, Norge

2017

-

Eriksson, Samuel
Ahlqvist, Jenny

Makrofossilanalys av 22 st prover från Kv. Vingpennan, Raä 256, Jönköping sn, Småland

2017

-

Eriksson, Samuel
Linderholm, Johan

Markkemiska och –fysikaliska analyser av jordprover från lokal 141996, Nore Sunde gnr 41, Stavanger kommune, Rogaland, Norge.

2017

-

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel
Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av jord- och sedimentprover från Fangberget, prosjektkode 220280 og saksnr 12/5863, Ringsaker kommune, Hedmark, Norge.

2017

-

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av jord- och sedimentprover från mesolitisk hyddkonstruktion - raä 2093 Misterhult sn, Plittorp, Småland.

2017

-

Larsson, Thomas B

Metallföremål från bronsåldern i Norrland

2017

Download

Sundström, Pär

How physicalists can - and cannot - explain the seeming "absurdity" of physicalism
Philosophy and phenomenological research

2017

-

Wahlberg, Mats

The Two Faces of Amoris Laetitia
First Things

2017

-

Hjelm, Jonny

The Artistocratic Taste for Sport among Swedish Sport Researchers
Scandinavian Sport Studies Forum, 8: 1-27

2017

-

Lindmark, Daniel

Magisk materialitet och transnationell läserfarenhet: historiografiska perspektiv på skriftkulturens utveckling
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

Historievetenskap och historieundervisning: Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan
Scandia, 83(1): 10-42

2017

-

Nylund, Mattias
Rosvall, Per-Åke
Ledman, Kristina

The vocational–academic divide in neoliberal upper secondary curricula: the Swedish case
Journal of education policy, 32(6): 788-808

2017

-

Eklöf, Jenny

Neurodharma Self-Help: Personalized Science Communication as Brain Management
Journal of Medical Humanities, 38(3): 303-317

2017

-

Ranius, Thomas
Rudolphi, Jörgen
Sténs, Anna; et al.

Conflicting demands and shifts between policy and intra-scientific orientation during conservation research programmes
Ambio, 46(6): 621-629

2017

-

Sténs, Anna

Forskning för ett reflexivt, variationsrikt och hållbart skogsbruk

2017

-

Svensson, Frans

Recension av Anders Hansson, Aristoteles etik
Filosofisk Tidskrift

2017

-

Svensson, Frans

Review of Ingmar Persson, From Morality to the End of Reason
Philosophical quarterly (Print)

2017

-

Cutas, Daniela
Smajdor, Anna
Hens, Kristien

Procreative Procrastination: The Ethics of Postponed Parenthood

2017

-

Namatovu, Fredinah
Strandh, Mattias
Ivarsson, Anneli; et al.

Effect of childhood coeliac disease on ninth grade school performance: evidence from a population-based study.
Archives of Disease in Childhood

2017

-

Buckland, Philip I.

Redaktion: Stenålderns landskap väntar i havet
Populär Arkeologi

2017

-

Buckland, Philip I.

Lessons from extinctions
Wood wise Woodland Conservation News

2017

-

Raddock, Elisabeth
Zipernovszky, Hanna

The Increasing Significance of Cyberbullying: A Pilot Study to Identify the Problem

2017

-

Buckland, Philip I.
Linderholm, Johan
Östman, Sofi; et al.

Environmental archaeological analysis from the archaeological excavations at Ørland kampflybase, Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag, Norway. 2015-2016

2017

-

Östman, Sofi
Samuel, Ericson
Buckland, Philip I.

Preliminär rapport ommiljöarkeologisk analys av prover frånRAÄ 113:1 och Obj.nr 10. Själevad socken,Örnsköldsvik kommun, Västernorrlandslän, Ångermanland

2017

-

Buckland, Philip
Wallin, Jan-Erik

Pollenanalys från Rörbäcksnäs, Sälen, Dalarna

2017

-

Buckland, Philip I.
Wallin, Jan-Erik

Pollen analysis of samples from thedefensive ditch (vollgrav) at Site FO4Klypen-Øst, Follobanen, Oslo

2017

-

Lindmark, Daniel

Saami Exemplary Narratives, Transnational Print Culture, and Religious Reading Experience by the Turn of the 18th Century

2017

-

Hjelm, Jonny

recension: Torbjörn Andersson "Spela fotboll 'bonddjävlar'"
Historisk Tidskrift (S)

2017

-

Buckland, Philip I.
Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik; et al.

Pollen, plant macrofossil and geoarchaeological analyses of profile 11632, Follobanen FO3, Oslo

2017

-

Marklund, Emil

Ett år med Ester:: En mikrohistorisk undersökning av det sociala nätverket och känslolivet hos en småskollärare vid sekelskiftet 1900
Historisk Tidskrift (S), 137(3): 379-410

2017

-

Lindström, Sten

Church-Fitchs argument än en gång, eller: vem är rädd för vetbarhetsparadoxen?

2017

-

Deldén, Maria

Perspektiv på historiefilmslitteracitet: en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

2017

-

Isaksson, Cristine
Larsson, Anna

Jurisdiction in school social workers’ and teachers’ work for pupils’ well-being
Education Inquiry, 8(3): 246-261

2017

-

Cutas, Daniela

Infertility, Ethics, and the Future: An Exploration

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

Negotiating Norden: Nordic Historians Revising History Textbooks, 1920–1970

2017

-

Nyström, Daniel

Historiografiska berättelser om kvinnohistoria och arbetarhistoria

2017

-

Lindgren, Tomas

Why do people kill in the name of religion?: Evolutionary psychology, political process theory and the causes of religious conflicts

2017

-

Lindmark, Daniel

Den muntliga traditionen inom den norrländska väckelsehistorien: Zakarias Lindmark och läseriet i Skelleftebygden i Carl Edquists författarskap

2017

-

Nummelin, Tuomas
Widmark, Camilla
Riala, Maria; et al.

Forest future s by Swedish students: developing a mind mapping method for data collection
Scandinavian Journal of Forest Research

2017

-

Grill, Kalle

Asymmetric population axiology: deliberative neutrality delivered
Philosophical Studies, 174(1): 219-236

2017

-

Munter, Dan
Lindblom, Lars

Beyond coercion: moral assessment in the labour market
Journal of Business Ethics, 42: 59-70

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

Establishing an ideologically coherent history: Swedish social-democratic historical culture, 1881–1900
Scandinavian Journal of History, 42(2): 193-218

2017

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Desirable Qualifications and Undesirable Behaviour: Teachers in Swedish Schools for Poor Children

2017

-

Wahlberg, Mats

A Cosmological Argument against Physicalism
European Journal of Philosophy of Religion, 9(2): 165-188

2017

-

Persson, Anders

Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

2017

-

Aléx, Peder

The Swedish craving: centuries of luxury consumption
Historisk Tidskrift (S), 137(2): 327-329

2017

-

Samuelsson, Lars
Lindström, Niclas

Teaching Ethics to Non-Philosophy Students
Abstract Book: 185-186

2017

-

Sandström, Glenn
Marklund, Emil

Fertility differentials in Sweden during the first half of the twentieth century -the changing effect of female labor force participation and occupational field.
Annual Meeting of the Population Association of America, Chicago Illinoi, April 27-29. <em></em>

2017

-

Lindgren, Tomas

Religious radicalization in Indonesia and beyond: Mechanisms and processes

2017

-

Cutas, Daniela
Smajdor, Anna

The moral status of the (nuclear) family
Etikk i praksis, 11(1): 5-15

2017

Download

Jørgensen, Finn Arne

The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945
Technology and culture, 58(2): 623-624

2017

-

Björnsson, Gunnar
Brülde, Bengt

Normative Responsibilities: Structure and Sources

2017

-

Björnsson, Gunnar

Explaining away epistemic skepticism about culpability

2017

-

Björnsson, Gunnar

Explaining (Away) the Epistemic Condition on Moral Responsibility

2017

-

Jørgensen, Finn Arne

The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945 by J. R. McNeill and Peter Engelke (review)
Technology and culture, 58(2): 623-624

2017

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av prover från rännor i anslutning till åkermark inom Vellinge socken 17:1, Skåne

2017

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av åtta kvarvarande prover från projekt Västra länken, Raä 366, Umeå socken, Västerbotten.

2017

-

Östman, Sofi

Utplock och bestämning av träkol för C14 från Vellinge 39:22, Raä Vellinge 17, Skåne

2017

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av fyra prover från en mesolitisk boplats inom Botkyrka 733, Södermanland

2017

-

Östman, Sofi

Utplock för C14 från röjningsrösen och fossil åkermark inom Kånna sn, Ljungby, Småland.

2017

-

Haage, Helena
Vikström, Lotta
Häggström Lundevaller, Erling

Disabled and unmarried?: Marital chances among disabled people in nineteenth-century northern Sweden
Essays in Economic & Business History, 35(1): 207-238

2017

Download

Lundmark, Mikael

Religiositet och coping: religionspsykologiska studier av kristna med cancer

2017

Download

Vikström, Lotta
Haage, Helena
Häggström Lundevaller, Erling

Sequence analysis of how disability influenced life trajectories in a past population from the nineteenth-century Sundsvall region, Sweden
Historical Life Course Studies, 4: 97-119

2017

Download

Cantwell, John
Lindström, Sten
Rabinowicz, Wlodek

McGee's Counterexample to the Ramsey Test
Theoria, 83(2): 154-168

2017

-

Webb, Lewis

Tarpeia: Workings of a Roman Myth
Classical Review, 67(1): 189-191

2017

-

Sandström, Camilla
Beland Lindahl, Karin
Sténs, Anna

Comparing forest governance models
Forest Policy and Economics, 77: 1-5

2017

-

Beland Lindahl, Karin
Sténs, Anna
Sandström, Camilla; et al.

The Swedish forestry model: more of everything?
Forest Policy and Economics, 77: 44-55

2017

Download

Lindahl, Karin Beland
Sandström, Camilla
Stens, Anna

Alternative pathways to sustainability?: Comparing forest governance models
Forest Policy and Economics, 77: 69-78

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Clark, Anna
Vinterek, Monika

Introduction: Epistemology of Rival Histories

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

An early attempt to approach rival histories: epistemological impediments to transnational history teaching — a Scandinavian example

2017

-

Norlin, Björn

Kyrkan, missionen och skolan

2017

-

Norlin, Björn

Kyrkan och samiska kulturella uttryck

2017

-

Norlin, Björn
Sjögren, David

Inledning: Den vetenskapliga antologin och vitböcker som nutida företeelse

2017

-

Norlin, Björn
Sjögren, David

Avslutande reflektioner: Lärdomar från den vetenskapliga antologin

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

En av staten godkänd historia: förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991

2017

Download

Samuelsson, Lars
Lindström, Niclas

On the Educational Task of Mediating Basic Values in an Individualist Society
Athens Journal of Education, 4(2): 137-147

2017

Download

Larsson, Anna
Norlin, Björn
Rönnlund, Maria

Den svenska skolgårdens historia: skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

2017

-

Stokke, Andreas

Metaphors and Martinis: a response to Jessica Keiser
Philosophical Studies, 174(4): 853-859

2017

-

Jørgensen, Finn Arne
Fallan, Kjetil

Environmental Histories of Design: Towards a New Research Agenda
Journal of Design History, 30(2): 103-121

2017

-

Björnsson, Gunnar
Hess, Kendy

Corporate Crocodile Tears?: On the Reactive Attitudes of Corporations
Philosophy and phenomenological research, 94(2): 273-298

2017

Download

Raddock, Elisabeth

Choosing an ācārya for Temple Construction and Image Installation

2017

-

Zipernovszky, Hanna
Nord, Ilona

Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt

2017

-

Dermineur, Elise

How Emmanuel Macron could still lose the French presidential election

2017

-

Sténs, Anna

Kulturella ekosystemtjänster i skoglig planering

2017

-

Stokke, Andreas

Proposing, Pretending, and Propriety: A Response to Don Fallis
Australasian Journal of Philosophy, 95(1): 178-183

2017

-

Raddock, Elisabeth

Choosing an ācārya for Temple Construction and Image Installation

2017

-

Reher, David Sven
Sandström, Glenn
Sanz-Gimeno, Alberto; et al.

Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
Demography, 54(1): 3-22

2017

Download

Nyström, Daniel

Elisabeth Elgán, Att ge sig själv makt, anm. av Daniel Nyström
Historisk Tidskrift (S), 137(1)

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Clark, Anna
Vinterek, Monika

International Perspectives on Teaching Rival Histories: Pedagogical Responses to Contested Narratives and the History Wars

2017

-

Berggren, Lena
Johansson, Kalle

Vad är egentligen fascism?

2017

-

Berggren, Lena

Efterord: Fascismen är långt ifrån död

2017

-

Berggren, Lena

Tankar om vita privilegier, tårtor och svensk rasism

2017

-

Berggren, Lena

Fascismens återkomst

2017

-

Eckeryd, Robert

Acceptans eller utstötning?: ogifta mödrar i Ångermanland 1860–1940

2017

Download

Wahlberg, Mats

Kristen tro visst förenlig med vetenskap
Dagen

2017

-

Hens, Kristien
Cutas, Daniela
Horstkötter, Dorothee

Parental Responsibility in the Context of Neuroscience and Genetics

2017

-

Girmalm, Thomas

A Medium for the Whole People: Intercession Day Placards as Mirrors of their Time

2017

-

Girmalm, Thomas

Ein Medium für alle: Die Plakate zu den Gebetstagen als Spiegel ihrer Zeit

2017

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete

2017

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Introduktion till vitboksprojektet och dess publikationer

2017

-

Wahlberg, Mats

Reformed Ressourcement
First Things, Feb

2017

-

Wahlberg, Mats

Das Medium, die Botschaft und die Messe: Was hat Marshall McLuhan der Systematischen Theologie zu sagen?

2017

-

Wahlberg, Mats

The Medium, the Message, and the Mass: Marshall McLuhan and Systematic Theology

2017

-

Björnsson, Gunnar

The Metaethical Significance of Moral Disagreement

2017

-

Cutas, Daniela

Should Parents Take Active Steps to Preserve Their Children’s Fertility?

2017

-

Hens, Kristien
Cutas, Daniela
Horstkötter, Dorothee

Parental Responsibility: A Moving Target

2017

-

Haage, Helena

Disability in individual life and past society: life-course perspectives of people with disabilities in the Sundsvall region of Sweden in the nineteenth century

2017

Download

Dermineur, Elise

Rural Credit Markets in 18th-century France: Contracts, Guarantees and Land

2017

-

Dahlkvist, Mattias

Rejection of violence and state-building in Islam - the case of India's Maulana Wahiduddin Khan

2016

-

Eriksson, Samuel
Östman, Sofi
Ahlqvist, Jenny; et al.

Makrofossil- och markkemisk analys av prover från Tanum Raä 1885, Tanum sn, Bohuslän.

2016

-

Eriksson, Samuel

Markkemiska undersökningar och växtmakrofossilanalys vid Holtebråten-Tusse HT3, Frogn kommune, Akershus fylke, Norge. Teknisk rapport

2016

-

Eriksson, Samuel

Markkemisk analys av prover från Sandholmen, Askim kommune, Østfold fylke, Norge. Teknisk rapport.

2016

-

Eriksson, Samuel
Wallin, Jan-Erik

Markkemiska analyser från ett område med odlingsrösen, Österåker sn, RAÄ 120 & 125, Vingåkers kommun, Södermanlands län.

2016

-

Eriksson, Samuel

Markkemiska analyser från MOE 00482, Langvang II, Randers købstad, Randers kommune, Danmark.

2016

-

Eriksson, Samuel

Markkemisk analys av prover från Skillingstad inom Riksvei 3/25 projektet. Teknisk rapport

2016

-

Eriksson, Samuel

Markkemisk kartering av Hus 2 och Hus 6 vid Gravråksmoen, Melhus kommun, Sør Trøndelag, Norge

2016

-

Eriksson, Samuel
Östman, Sofi

Utplock av 14C material från Raä 17 Vellinge sn, Skåne

2016

-

Eriksson, Samuel
Östman, Sofi

Miljöarkeologisk analys av fyra ugnar från Gravråksmoen, Melhus kommun, Sør Trøndelag, Norge

2016

-

Eriksson, Samuel
Hellsten, Tone

Markkemiska analyser från Gjaerlu, Riksvei 3/25. Teknisk rapport.

2016

-

Jönsson, Martin L.
Sjödahl, Julia

Increasing the veracity of implicitly biased rankings
Episteme

2016

-

Nordlund, Christer

Rymdskeppet jorden: recension av Sabine Höhler, Spaceship Earth in the Environmental Age, 1960–1990
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 25(1): 55-56

2016

-

Lindström, Niclas
Samuelsson, Lars

Using interactive tools and teaching methods to prepare teacher students for the task of conveying basic values

2016

-

Lindström, Niclas
Samuelsson, Lars

Using interactive tools and teaching methods to prepare teacher students for the task of conveying basic values
EDULEARN16 Proceedings

2016

-

Lindström, Niclas
Samuelsson, Lars

Which Values are Reproduced within the Swedish Educational System?
Theological Journal / Usuteaduslik Ajakiri, 69(1): 49-61

2016

-

Haage, Helena
Häggström Lundevaller, Erling
Vikström, Lotta

Gendered death risks among disabled individuals in sweden: A case study of the 19th-century Sundsvall region
Scandinavian Journal of History, 41(2): 160-184

2016

-

Lindström, Peter
Norrhem, Svante

Diplomats and kin networks: diplomatic strategy and gender in Sweden, 1640-1740

2016

-

Lindström, Peter
Karlsson Sjögren, Åsa
Sandvik, Hilde

Gender, politics and voting in early modern Scandinavia

2016

-

Lindström, Peter
Norrhem, Svante

Diplomats and kin networks: diplomatic strategy and gender in Sweden, 1640-1740

2016

-

Lindström, Peter
Karlsson Sjögren, Åsa
Sandvik, Hilde

Gender, politics and voting in early modern Scandinavia

2016

-

Linderholm, Johan

European ancient settlements – a guide to their composition and morphology based on soil micromorphology and associated geoarchaeological techniques; introducing the contrasting sites of Chalcolithic Borduşani-Popină, Borcea River, Romania and the Viking Age Heimdaljordet, Vestfold, Norway.
Quaternary International

2016

-

Raddock, Elisabeth
Zipernovzky, Hanna

Perspective of possibilities in practice: University studies for students with disabilities
Transitions Across the Life Course of People with Disabilities

2016

-

Lindmark, Daniel

Svenska undervisningsinsatser och samiska reaktioner på 1600- och 1700-talen

2016

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Svenska kyrkan och samerna - ett vitboksprojekt: presentation av projektet och antologin

2016

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Vem bär ansvar för kyrkans agerande mot samerna i historien?: några avslutande reflexioner

2016

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi

2016

-

Lindmark, Daniel

Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten

2016

Download

Lindmark, Daniel

Historiebruk i retrospektiva praktiker: historikers bidrag till försoning

2016

-

Lindmark, Daniel

Jojk som bro och barriär mellan samiskt och kyrkligt: perspektiv på religiöst historiebruk

2016

-

Gelfgren, Stefan

Reading Twitter: combining qualitative and quantitative methods in the interpretation of Twitter material

2016

-

Nordlund, Christer

Horisont: Tidskrift för litteratur och kultur, Tema: Musik och människa

2016

-

Nordlund, Christer

Inledning: Samklang och dissonans i musik och människa
Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), 63(305): 4-5

2016

-

Nordlund, Christer

Den svenska musikhistorien: intervju med musikvetaren och programledaren Mattias Lundberg
Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), 63(305): 23-27

2016

-

Samuelsson, Lars
Lindström, Niclas

On the Educational Task of Mediating Basic Values in an Individualist Society

2016

-

Lindgren, Tomas

Making Sense of Radicalization: A Social Psychological Perspective

2016

-

Lindblom, Lars

Equality of What for Children
JUSTICE, EDUCATION AND THE POLITICS OF CHILDHOOD: 89-100

2016

-

Lindgren, Tomas

Current challenges of Indonesian and Malay Islam in the modern world

2016

-

Nyström, Daniel

Lilla Hjärtat, Muhammedkarikatyrer och en skäggig norrman
Gränser, mobilitet och mobilisering: 136-

2016

-

Myreböe, Synne

Att mobilisera känslor: Martha Nussbaums feminiserande läsning av kultiveringstänkandets idéhistoria
Gränser, mobilitet och mobilisering: 132-

2016

-

Haage, Helena
Häggström Lundevaller, Erling
Vikström, Lotta

Opportunities of Work and Family in Young Disabled People’s Lives: A Comparative Study of Disabled and Non-disabled Young Adults in Nineteenth-century Northern Sweden Using Sequence Analysis
Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II): 93-102

2016

-

Sandström, Glenn
Marklund, Emil

Fertility differentials in Sweden during the first half of the twentieth century: the effect of female labor force participation and occupational field

2016

-

Samuelsson, Lars
Lindström, Niclas

On the Educational Task of Mediating Basic Values in an Individualist Society
Education Abstracts: 127-128

2016

-

Nylund, Mattias
Rosvall, Per-Åke
Ledman, Kristina

Class, Gender and Knowledge. Knowledge Discourses in Vocational Programmes

2016

-

Nylund, Mattias
Ledman, Kristina
Rosvall, Per-Åke

Class, Gender and Knowledge. Knowledge Discourses in Vocational Programmes

2016

-

Lindgren, Tomas

A multivoiced nonviolent identity in a time of terror: A case study

2016

-

Östman, Sofi

Utplock av daterbart material från kolprover. Önnarp socken och Vellinge socken, Skåne

2016

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 10 prover från Vinoret, Raä 205:2 Tuna socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

2016

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av tre prover från Njurunda sn, Raä 218, Sundsvallskommun, Västernorrlands län

2016

-

Östman, Sofi

Miljöarkeologisk analys av fyra prover från stadslagerprofiler vid Dronningensgate, Trondheim stad, Sør-Trøndelag, Norge

2016

-

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser från Torvet i Trondeim C, Sør Trøndelag, Norge

2016

-

Hansson, Johan

Samernas folkhögskola och de samiska språken 1942–1990
Nordic Journal of Educational History, 3(1): 95-119

2016

Download

Hansson, Johan

Svenska Missionssällskapet och Samernas folkhögskola

2016

-

De Veirman, Sofie
Haage, Helena
Vikström, Lotta

Deaf and unwanted?: marriage characteristics of deaf people in eighteenth and nineteenth-century Belgium: a comparative and cross-regional approach
Continuity and Change, 31(2): 241-273

2016

Download

Haglund, Anders
Axelsson, Per

The Invisible Sami Population: Regional Public Healthcare in Northern Sweden 1863–1950
Journal of Northern Studies, 10(2): 123-145

2016

Download

Axelsson, Per
Kukutai, Tahu
Kippen, Rebecca

Indigenous Wellbeing and Colonisation: Editorial
Journal of Northern Studies, 10(2): 7-18

2016

Download

Röcklinsberg, Helena
Lindström, Niclas
Persson Osowski, Christine; et al.

Facilitating decision making in public procurement of food through digital tools

2016

-

Norlin, Björn
Sjögren, David

Colonialism

2016

-

Norlin, Björn
Sjögren, David

Kyrkan, utbildningspolitiken och den samiska skolundervisningen vid sekelskiftet 1900: inflytande, vägval och konsekvenser?

2016

-

Olsson, Mats-Olov
Backman, Fredrik
Golubev, Alexey; et al.

Encyclopedia of the Barents Region: Volume II, N-Z

2016

-

Olsson, Mats-Olov
Backman, Fredrik
Golubev, Alexey; et al.

Encyclopedia of the Barents Region: Volume I, A-M

2016

-

Björnsson, Gunnar
Pereboom, Derk

Traditional and Experimental Approaches to Free Will and Moral Responsibility

2016

-

Nygren, Thomas
Foka, Anna
Buckland, Philip I.

El status quo de las humanidades digitales en Suecia: Pasado, presente y futuro de la historia digital

2016

-

Lundmark, Mikael

Sanctification of health care interventions as a coping method

2016

-

Lundmark, Mikael

Suffering for others as religious meaning-making: varieties, prerequisites, and functions in the coping process of a sample of practising Christians living with cancer
Mental Health, Religion & Culture, 19(6): 522-537

2016

-

Dermineur, Elise
Norrhem, Svante

Luise Ulrike of Preussia, Queen of Sweden, and the search for political space

2016

-

Nordbäck, Carola

Anders Chydenius budordspredikningar

2016

-

Priebe, Janina

From Siam to Greenland: Danish Economic Imperialism at the Turn of the Twentieth Century
Journal of world history, 27(4): 619-640

2016

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 12 prover från Vikshagen, Hole kommun, Buskerud fylke

2016

Download

Axelsson, Per

Ethnicity, statistics and health in Sweden - ways forward
International Journal of Circumpolar Health, 75(33200)

2016

-

Buckland, Paul C.
Buckland, Philip I.
Panagiotakopulu, Eva

Caught in a trap: landscape and climate implications of the insect fauna from a Roman well in Sherwood Forest
Archaeological and Anthropological Sciences

2016

-

Linderholm, Johan
Jerand, Philip
Svedberg, Stig

Spelar det någon roll hur vi tar prover?: en provtagningsstrategisk och markkemisk samt markfysikalisk fallstudie av en boplats, 1750-300 f.Kr. RAÄ Tanum 1821:1

2016

-

Jørgensen, Finn Arne
Jørgensen, Dolores Marie

The Anthropocene as a History of Technology: Welcome to the Anthropocene: The Earth in Our Hands, Deutsches Museum, Munich
Technology and culture, 57(1): 231-237

2016

-

Mårald, Erland

1900-talets skogshistoria påverkar synen på framtiden
Skogshistoriska sällskapets årsskrift

2016

-

Sandström, Glenn

The Breakthrough of a Post-Materialistic Marital Ideology: The discussion of divorce in Swedish newspapers during the 1960s
Scandinavian Journal of History

2016

-

Eklöf, Jenny

Saving the World: Personalized Communication of Mindfulness Neuroscience

2016

-

Mårald, Erland
Nordlund, Christer

Natur och miljö i nordisk kultur: några idéhistoriska nedslag
RIG, 99(1): 1-13

2016

-

Macphail, Richard
Bill, Jan
Crowther, John; et al.

European ancient settlements: a guide to their composition and morphology based on soil micromorphology and associated geoarchaeological techniques; introducing the contrasting sites of Chalcolithic Borduşani-Popină, Borcea River, Romania and the Viking Age Heimdaljordet, Vestfold
Quaternary International

2016

-

Jerand, Philip
Linderholm, Johan
Hedman, Sven-Donald; et al.

Spatial Perspectives on Hearth Row Site Organisation in Northern Fennoscandia Through the Analysis of Soil Phosphate Content
Journal of Archaeological Science, 5: 361-373

2016

-

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel
Wallin, Jan-Erik

Miljöarkeologiska analyser av gropar i klapper, Raä 1159, Nederluleå sn, Norrbotten

2016

Download

Liliequist, Jonas

Royal Authority and the Taming of the Aristocracy: The Historical and Political Context of Two Paintings in the Gallery of Charles XI

2016

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Sunt förnuft och skattebetalarens kön: Skattebetalarnas förening i 1960-talets sambeskattningsdebatt
Scandia, 82(2): 70-90

2016

-

Hårdstedt, Martin

Past and present: geopolitical perspective on Swedish and Finnish foreign policy and military planning

2016

-

Vikström, Lotta
Marklund, Emil
Sandström, Glenn

Demographic outcomes during colonisation: Migration and mortality among indigenous and non-indigenous populations in nineteenth-century Sweden
Journal of Migration History, 2(1): 148-176

2016

-

Lindgren, Tomas

The psychological study of religious violence: A theoretical and methodological discussion
Al-Albab, 5(2): 155-174

2016

Download

Sjöberg, Erik

The making of the Greek genocide: contested memories of the Ottoman Greek catastrophe

2016

-

Åström Elmersjö, Henrik

Negotiating the Nation in History: The Swedish State Approval Scheme for Textbooks and Teaching Aids from 1945 to 1983
Journal of Educational Media, Memory and Society, 8(2): 16-35

2016

-

Holmqvist, Fredrik

Populärhistoriens tjusning och kraft: Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988-1995

2016

Download

Andersson Hult, Lars

Historia i bagaget: en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former

2016

Download

Svedberg, Stig
Jerand, Philip
Linderholm, Johan

Spelar det någon roll hur vi tar prover? – en provtagningsstrategisk och markkemisk samt markfysikalisk fallstudie av en boplats, 1750-300 f.Kr. RAÄ Tanum 1821:1

2016

-

Macphail, Richard
Cruise, Gill
Courty, Marie-Agnès; et al.

E6 Gudbrandsdalen project (Brandrud, Fryasletta, Grytting, and Øybrekka), Oppland, Norway: soil micromorphology (with selected microchemistry, bulk soil-chemistry, carbon-polymer, particle-size, and pollen analyses)

2016

-

Vikström, Lotta

Reach out to bring in rejuvenation: on the need to populate historical demography

2016

-

Norlander, Peter

Historieundervisning i det multimediala klassrummet: lärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet

2016

Download

Larsson, Tord

Evangelierna och den vita duken: en bok om Pasolinis, Stevens och Gibsons filmer om Jesus

2016

-

Zipernovszky, Hanna

Digitalisierte Archive Im Internet als Resssorce für Unterrichtsmaterial

2016

-

Elenius, Lars

Minoritetsspråken i nationalistisk växelverkan: samiska och finska som kyrkospråk och medborgarspråk

2016

-

Larsson, Anna
Ledman, Kristina

Medier i historieundervisningen: inledning

2016

Download

Larsson, Anna

Medier i historieundervisningen: historiedidaktisk forskning i praktiken

2016

Download

Thorp, Robert

Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning

2016

Download

Deldén, Maria

Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen

2016

Download

Gill, Ulrika

Att tänka historiskt med hjälp av bilder: en receptionsstudie av gymnasieelevers sätt att tolka bilder

2016

Download

Rönnlund, Maria
Tollefsen, Aina

Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv

2016

-

Lindmark, Daniel

Gränsöverskridande kyrkohistoria: en inledning

2016

Download

Górniok, Łukasz

Swedish refugee policymaking in transition?: Czechoslovaks and Polish Jews in Sweden, 1968-1972

2016

Download

Skarström Hinojosa, Kamilla

A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS): from text to social and cultural context

2016

Download

Dermineur, Elise

Widows' Political Strategies in Traditional Communities: Negotiating marital status and authority in eighteenth-century France

2016

-

Boekraad, Maria Doeke

Ecological sustainability in traditional Sámi beliefs and rituals

2016

-

Hjelm, Jonny
Isberg, Sofia
Rönnlund, Maria

Idrottsföreningens isolerade öar

2016

-

Lindmark, Daniel
Vinterek, Monika

Forskarskolors bidrag till akademi och skola: Intentioner och erfarenheter

2016

-

Nordbäck, Carola

'En försoningens väg i Jesu namn': perspektiv på Svenska kyrkans försoningsarbete

2016

-

Nordbäck, Carola

Försoning, erkännande och inklusion: Perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna

2016

-

Cutas, Daniela

Polyamory

2016

-

Almbjär, Martin

The voice of the people?: Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 1719–1772

2016

Download

Karlsson Sjögren, Åsa
Lindström, Peter
Sandvik, Hilde

Gender, politics and voting in early modern Scandinavia

2016

-

Elenius, Lars

Stiftsledningen och minoritetspolitiken

2016

-

Thorp, Robert

Uses of History in History Education

2016

Download

Andersson, Gunnar

The Problem of the Empirical Basis in Critical Rationalism

2016

-

Sundström, Olle

Reconstructing Religious Identity among the Sami of Scandinavia: Christian Sami Contextual Theology in the Twenty-first Century

2016

-

Sundström, Olle

Nenets religion

2016

-

Sundström, Olle

Svenskkyrkliga förståelser av inhemsk samisk världsåskådning: en historisk översikt

2016

-

Sandström, Glenn

Stretching from the past to the present: using historical demography to understand current trends

2016

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Negotiating charity: emotions, gender, and poor relief in Sweden at the turn of the 19th century
Scandinavian Journal of History, 41(3): 332-349

2016

-

Smajdor, Anna
Cutas, Daniela

Artificial Gametes

2016

-

Schoubye, Anders J.
Stokke, Andreas

What is Said?
Noûs, 50(4): 759-793

2016

-

Samuelsson, Lars
Rist, Lucy

Stakeholder Participation as a Means to Produce Morally Justified Environmental Decisions
Ethics, Policy & Environment, 19(1): 76-90

2016

-

Boekraad, Maria Doeke

Reflections on ethic for ethnically non-indigenous researchers
Agon Pohjoinen Tiede- ja Kulturuurilehti

2016

-

Amirell, Stefan
Lindström, Peter

Tjugoandra världshistorikerkongressen, Jinan, 23-29 augusti 2015
Historisk Tidskrift (S), 136(1): 131-134

2016

-

Grill, Kalle
Voigt, Kristin

The case for banning cigarettes
Journal of Medical Ethics, 42(5): 293-301

2016

-

Dermineur, Elise M.

Memoirs of Mademoiselle de Montpensier (La Grande Mademoiselle)
French History, 30(3): 429-430

2016

-

Plank, Katarina
Raddock, Elisabeth
Selander, Peter

The Temple Mount of Fredrika: Translocality and Fractured Transnationalism of a Visionary Thai Buddhist Retreat Centre
Contemporary Buddhism, 17(2): 405-426

2016

-

Rosenius, Marie

Prästutbildningen: legitimerade experter eller andliga ledare?
Svensk kyrkotidning

2016

-

Nordlund, Christer

Grön humaniora: en inledning till fältet
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 25(1): 2-7

2016

-

Webb, Lewis

Roman Women Centre Stage: Review of D. Dutsch, S.L. James, D. Konstan (edd.) Women in Roman Republican Drama. Pp. viii + 260. Madison, WI and London: The University of Wisconsin Press, 2015. Paper, US$55. ISBN: 978-0-299-30314-3.
Classical Review

2016

-

Girmalm, Thomas

Kulturhistoria för postkristna: Rec. av Mitt i byn: Med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia.
Årsbok Kristen humanism 2017, 78: 161-162

2016

-

Foka, Anna
Arvidsson, Viktor

Experiential Analogies: A Sonic Digital Ekphrasis as a Digital Humanities Project
Digital Humanities Quarterly, 10(2)

2016

Download

Allios, Dominique
Guermeur, Nominoë
Cocoual, Antoine; et al.

Near infrared spectra and hyperspectral imaging of medieval fortress walls in Carcassonne: a comprehensive interdisciplinary field study
NIR news, 27(3): 16-20

2016

-

Hjelm, Jonny

Läsvärd antologi som håller mer än titeln lovar
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum

2016

-

Huvenes, Torfinn Thomesen
Stokke, Andreas

Information centrism and the nature of contexts
Australasian Journal of Philosophy, 94(2): 301-314

2016

-

Wahlberg, Mats

On sex without deliberate consent
First Things

2016

-

Lindblom, Ina

The botany of friendship and love: flowers and emotional practices in the Gjörwell family, c. 1790-1810
Scandinavian Journal of History, 41(3): 410-426

2016

-

Dermineur, Elise

Pride and Prejudice: Luise Ulrike of Sweden, the Pomeranian War and the Question of Loyalty

2016

-

Hjelm, Jonny

Svårt för UIK hitta sponsorer i de manliga nätverken
Västerbottens kuriren

2016

-

Jørgensen, Finn Arne

H-Environment Roundtable, Seeing Green: Review of Finis Dunaway, Seeing Green: The Use and Abuse of American Environmental Images (Chicago: University of Chicago Press, 2015). ISBN: 9780226169903
H-Environment

2016

-

Junkka, Johan
Edvinsson, Sören

Gender and fertility within the free churches in the Sundsvall region, Sweden, 1860–1921
The History of the Family, 21(2): 243-266

2016

-

Jørgensen, Finn Arne

The Internet Is Obsessed With a Video Feed of Bears Eating Salmon
The Atlantic

2016

-

Dermineur, Elise

The Village

2016

-

Dermineur, Elise

Indebtedness

2016

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 9 prover från Kaupangveien 224, Larvik kommun, Vestfold Fylke

2016

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av material från Karleby socken och artbestämning av sädeskorn från Lerdala socken

2016

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 9 prover från Risingsjordet, Skien kommun, Telemark fylke: teknisk rapport

2016

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av två stensättningar från Herrestad socken, Raä 173 och 210, Uddevalla kommun, Bohuslän

2016

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 3 prover från Froland Kirkegård, Froland kommun, Aust-Agder Fylke: teknisk rapport

2016

Download

Östman, Sofi

Screening av 2 makrofossilprover från Skjolnes-Sommerro, Farsund kommun, Vest-Agder Fylke: teknisk rapport

2016

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av elva prover från härdar och kokgropar inom Njurunda socken, Raä 1132, Västernorrlands län, Medelpad

2016

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Pollen- och makrofossilanalys av tre brunnar från Staffanstorp, Nevishög socken, Raä 41:1, Skåne

2016

Download

Östman, Sofi
Hellsten, Tone

Makrofossilanalys av 70 prover från lokaler inom Riksvei 3/25 projektet: teknisk rapport

2016

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Makrofossilanalys av 8 prover och pollenanalys av 1 prov från E16 Hønenkrysset, Ringerike kommun, Buskerud fylke: teknisk rapport

2016

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 4 prover från Dybdalshei, Arendal kommun, Aust-Agder Fylke: teknisk rapport

2016

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 2 prover från Løkkeveien 25, Vestby kommun, Akershus Fylke: teknisk rapport

2016

Download

Vikström, Lotta

Hemindustriarbeterskor i Göteborgs stad och Sjuhäradsbygden under det tidiga 1900-talets industrialisering: Avhandlingsrecension: Malin Nilsson, Taking work home: Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution, Gothenburg studies in economic history 14 (Göteborg: Göteborgs universitet 2015)
Historisk Tidskrift (S), 136(1): 81-87

2016

-

Wahlberg, Mats

Last Things: Review of Heaven, Hell, and Purgatory: Rethinking the Things that Matter Most by Jerry L. Walls.
First Things

2016

-

Persson, Erik

What are the core ideas behind the Precautionary Principle?
Science of the Total Environment, 557-558: 134-141

2016

-

Rosenius, Marie

Gudstjänststatistiken och kyrkans självbild
Svensk kyrkotidning

2016

-

Mårald, Erland
Westholm, Erik

Changing Approaches to the Future in Swedish Forestry, 1850–2010
Nature and Culture, 11(1): 1-21

2016

-

Jörgensen, Finn Arne

Game After: A Cultural Study of Video Game Afterlife
Journal of Design History, 29(1): 97-98

2016

-

Nordlund, Christer

Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift

2016

-

Cutas, Daniela

Undervisning i forskningsetik kräver praktisk relevans och moralfilosofisk teori

2016

-

Vaassen, Bram

Basic Beliefs and the Perceptual Learning Problem: A Substantial Challenge for Moderate Foundationalism
Episteme, 13(1): 133-149

2016

Download

Cutas, Daniela
Smajdor, Anna

“I am your mother and your father!”: in vitro derived gametes and the ethics of solo reproduction
Health Care Analysis

2016

Download

Backman, Fredrik
Mårald, Erland

Is there a Nordic Model for the treatment of introduced tree species?: A comparison of the use, policy, and debate concerning introduced tree species in the Nordic countries
Scandinavian Journal of Forest Research, 31(2): 222-232

2016

-

Stokke, Andreas

Lying and Misleading in Discourse
Philosophical Review, 125(1): 83-134

2016

-

Rist, Lucy
Felton, Adam
Mårald, Erland; et al.

Avoiding the pitfalls of adaptive management implementation in Swedish silviculture
Ambio, 45: 140-151

2016

Download

Nordlund, Christer

Vetenskapsman i rasismens tjänst
Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap

2016

-

Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av markkarteringar vid Ørland kampflybase, Ørland Kommune, Sør-Trøndelag fylke, Norge

2016

Download

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av fyra prover från området Sandåkern inom Umeå stad

2016

Download

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av 11 prover från Själevad sn, Örnsköldsvik kommun, Ångermanland

2016

Download

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av markkarterings- och anläggningsprover från Raä 37, Rystad sn, Östergötland: teknisk rapport

2016

Download

Wahlberg, Mats

From Nothing: A Theology of Creation
Modern Theology, 32(2): 283-286

2016

-

Norlin, Björn

School jailhouse: discipline, space and the materiality of school morale in early-modern Sweden
History of Education, 45(3): 263-284

2016

-

Sténs, Anna
Bjärstig, Therese
Nordström, Eva-Maria; et al.

In the eye of the stakeholder: the challenges of governing social forest values
Ambio, 45(2): 87-99

2016

Download

Nordlund, Christer

Medicinhistoria med empati och hopp
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Björnsson, Gunnar
Olinder, Ragnar Francen

Taking Morality Seriously
Journal of Moral Philosophy, 13(1): 101-112

2016

-

Mårald, Erland
Langston, Nancy
Sténs, Anna; et al.

Changing ideas in forestry: A comparison of concepts in Swedish and American forestry journals during the early twentieth and twenty-first centuries
Ambio, 45: 74-86

2016

Download

Roberge, Jean-Michel
Laudon, Hjalmar
Björkman, Christer; et al.

Socio-ecological implications of modifying rotation lengths in forestry
Ambio, 45: 109-123

2016

Download

Felton, Adam
Nilsson, Urban
Sonesson, Johan; et al.

Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden
Ambio, 45: 124-139

2016

Download

Jørgensen, Finn Arne

Internet of Things

2016

-

Björnsson, Gunnar
Francén Olinder, Ragnar

Enoch’s Defense of Robust Meta-Ethical Realism
Journal of Moral Philosophy, 13(1): 101-112

2016

-

Björnsson, Gunnar

Outsourcing the deep self: Deep self discordance does not explain away intuitions in manipulation arguments
Philosophical Psychology, 29(5): 637-653

2016

-

Ekman, Olivia

Att släcka ljungeldar: Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840-1930

2016

Download

Gheaus, Anca

Hikers in Flip-Flops: luck egalitarianism, democratic equality and the distribuenda of justice
Journal of Applied Philosophy

2016

-

Gheaus, Anca
Herzog, Lisa

The goods of work (other than money!)
Journal of social philosophy, 47(1): 70-89

2016

-

Lindblom, Lars

Equality of what for children

2016

-

Stokke, Andreas

Introduction

2016

-

Stokke, Andreas

Lying, Sincerity, and Quality

2016

-

Stokke, Andreas

Bullshitting

2016

-

Dermineur, Elise

Widows´ Political Strategies in Traditional Communities: Negotiating Marital Status and Authority in Eighteenth-Century France

2016

-

Dahlkvist, Mattias
Lindgren, Tomas

Wahiduddin Khan: A psychobiographical study of a Muslim pacifist

2015

-

Lindmark, Daniel

Hemundervisning och läskunnighet

2015

-

Eriksson, Samuel
Östman, Sofi

Miljöarkeologisk analys av prover från fångstgropar och boplatsanläggningar från stenåldern. Själevad socken, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län, Ångermanland

2015

-

Eriksson, Samuel

Teknisk rapport: Vattensållning och markkemisk analys av anläggningsprover från RAÄ 1885, Tanum sn, Bohuslän

2015

-

Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av prover från Askim sn Raä 281, Göteborg kn, Västra Götaland

2015

-

Strawhacker, Colleen
Buckland, Philip I.
Palsson, Gisli; et al.

Building Cyberinfrastructure from the Ground Up for the North Atlantic Biocultural Organization: Introducing the cyberNABO Project
Digital Heritage, 2015: 457-460

2015

-

Samuelsson, Lars
Lindström, Niclas

Traditional vs secular: Which values are reproduced in Swedish teacher education?
XIII Nordic Conference on Religious Education: 17-17

2015

-

Svensson, Frans

Recension av Göran Greider, Den solidariska genen
Filosofisk Tidskrift

2015

-

Hårdstedt, Martin

Uppfattningar om andra världskrigets historia: svar till Lennart Andersson Palm
Historisk Tidskrift (S), 135(4): 655-659

2015

-

Gelfgren, Stefan

Why does the archbishop not tweet?: how social media challenge church authorities
Nordicom Review, 36(1): 109-123

2015

-

Lindgren, Tomas
Dahlkvist, Mattias

Wahiduddin Khan: A psychobiographical study of a Muslim pacifist

2015

-

Eklöf, Jenny

Videons variationer i nätundervisningen
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 22-22

2015

-

Raddock, Elisabeth
Zipernovszky, Hanna

The increasing significance of inclusive pedagogy due to Cyberbullying – A pilot study to identify the problem
XIII Nordic Conference on Religious Education: ’Shifting borders in Religious Education’: 22-22

2015

-

Buckland, Philip I.
Lemdahl, Geoffrey

Explaining Late Quaternary beetle extinctions in the UK using palaeoenvironmental databases for quantitative environmental reconstruction

2015

-

Buckland, Philip I.
Hammarlund, Dan
Hjärthner-Holdar, Eva; et al.

The Strategic Environmental Archaeology Database: a resource for international, multiproxy and transdisciplinary studies of environmental and climatic change

2015

-

Deldén, Maria

Las películas históricas, la narración y la recepción de los alumnos
La historia enseñada a discusión: 905-922

2015

-

Vikström, Lotta
Haage, Helena

Ett kortare liv än andra? Dödsrisker, funktionsnedsättningar och attityder i 1800-talets samhälle.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 24(1): 31-41

2015

Download

Rosenius, Marie

Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom "den nya kyrkosynen" och "den tjänsteinriktade folkkyrkosynen"
Svensk teologisk kvartalskrift, 91(3): 90-100

2015

Download

Norlin, Björn

Kolonial utbildning och omvändelsepedagogik vid Svenska missionssällskapets lappländska skolinrättningar under 1840-talet

2015

-

Grill, Kalle

Antipaternalism as a filter on reasons

2015

-

Lundmark, Mikael

Religious objects and the coping process: case studies on prayer cloths as transitional objects in religious coping
Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, 37(1): 54-83

2015

-

Eriksson, Samuel
Linderholm, Johan

Markkemisk och –fysikalisk analys av jordprover från Källviken, Skee socken, Bohuslän

2015

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av tre prover från Prestgården, Hammarland socken, Ha18.9, Åland, Finland

2015

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Pollenanalys och utplock för daterbart material från en stensättning inom RAÄ 40:1, Vimmerby socken, Kalmar län, Småland

2015

Download

Östman, Sofi

Utplock av 14C material från Västbo Raä 198, Njurunda sn, Medelpad: tillägg till rapport nr 2015-020

2015

Download

Grill, Kalle
Dawson, Angus

Ethical Frameworks in Public Health Decision-Making: Defending a Value-based and Pluralist Approach
Health Care Analysis

2015

-

Stokke, Andreas

Manipulation, bedrag og det forkerte i at lyve
Filosofisk Tidskrift

2015

-

Holmqvist, Fredrik

Vänsterns dröm om en harmonisk tillväxtkapitalism: reformismen som fetischism

2015

-

Sandström, Glenn
Vikström, Lotta

Sex preference for children in German villages during the fertility transition
Population Studies, 69(1): 57-71

2015

-

Gheaus, Anca

Could There Ever Be a Duty to Have Children?

2015

-

Gheaus, Anca

Feminism and gender

2015

-

Wenell, Olov

Sovjetunionen och svenska vänsällskap 1945-1958: sällskapen Sverige-Sovjetunionen som medel i sovjetisk strategi

2015

Download

Åström Elmersjö, Henrik

Historical Culture and Peace Education: Some Issues for History Teaching as a Means of Conflict Resolution

2015

Download

Hjelm, Jonny

Idrott, tävling och allvar: en kritisk granskning av svensk idrottsforskning

2015

-

Nilsson, Ingela

Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939

2015

Download

Backman, Fredrick

Making Place for Space: a History of 'Space Town' Kiruna 1943-2000

2015

Download

Olofsson, Anders

Lithics and Culture in the Stone Age of Northern Fennoscandia: techno-cultural aspects of northern hunter-gatherers with special reference to stone tool technology in northern Sweden 4500-3500 BC

2015

Download

Hjelm, Jonny

Maria Bosdotter: facklig aktivist och andra vågens feminist

2015

-

Indzic Dujso, Aleksandra

Nationella minoriteter i historieundervisningen: bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975-2013

2015

Download

Liliequist, Jonas

Guds lag

2015

-

Liliequist, Jonas

Introduction: Part II : Humor, laughter and the rhetoric of manhood

2015

-

Liliequist, Jonas

Laughing at the Unmanly Man in Early Modern Sweden

2015

-

Zipernovszky, Hanna

Schweden: Das Programm Inklusion: wahrnehmungen und Herausforderungen in der Schule mit Ausblick auf die Evangelische Religionspädagogik

2015

-

Lindmark, Daniel

Sanningen ska göra er fria: Kyrkan, samerna och historien

2015

-

Sundström, Olle

Shamanism, politics and ethnos-building in Russia

2015

-

Ledman, Kristina

Historia för yrkesprogrammen: Innehåll och betydelse i policy och praktik

2015

Download

Rundkvist, Martin

In the Landscape and Between Worlds: Bronze Age Deposition Sites Around Lakes Mälaren and Hjälmaren in Sweden

2015

Download

Marklund, Bertil

Det milsvida skogsfolket: Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800

2015

Download

Brännlund, Isabelle

Histories of reindeer husbandry resilience: land use and social networks of reindeer husbandry in Swedish Sápmi 1740-1920

2015

Download

Foka, Anna
Liliequist, Jonas

Laughter, humor and the (un)making of gender: historical and cultural perspectives

2015

-

Foka, Anna

Queer heroes and action heroines: gender and sexuality in Spartacus

2015

Download

Åström Elmersjö, Henrik
Larsson, Anna
Lindmark, Daniel; et al.

Nordic Journal of Educational History (NJEdH) (Sweden)

2015

Download

Larsson, Anna
Magdalenić, Sanja

Sociology in Sweden: a history

2015

-

Lindgren, Tomas

Islam i Sydostasien

2015

-

Nyström, Daniel

Innan forskningen blev radikal: en historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria

2015

Download

Rosenius, Marie

Svenska kyrkan samma kyrka?: ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

2015

-

Hårdstedt, Martin

Decline and consolidation: Sweden, the Napoleonic Wars and Geopolitical Restructuring in Northern Europe

2015

-

Hårdstedt, Martin

Att tolka och förstå ett slag och dess betydelse: den svenskspråkiga historieforskningen och slaget vid Rilax den 27 juli 1714

2015

-

Sandström, Camilla
Sténs, Anna

Dilemmas in forest policy development: the Swedish forestry model under pressure

2015

-

Persson, Erik

Citizens of Mars Ltd.

2015

-

Björnsson, Gunnar

Diagreement, correctness, and the evidence for metaethical absolutism

2015

-

Björnsson, Gunnar
Strandberg, Caj
Francén Olinder, Ragnar; et al.

Motivational Internalism: Contemporary Debates

2015

-

Björnsson, Gunnar
Strandberg, Caj
Francén Olinder, Ragnar; et al.

Motivational Internalism

2015

-

Ramqvist, Per H

A burial mound dissection in Sweden

2015

-

Cutas, Daniela
Hens, Kristien

Preserving children's fertility: two tales about children's right to an open future and the margins of parental obligations
Medicine, Health care and Philosophy, 18(2): 253-260

2015

-

Lindgren, Tomas

Recension av Jonas Svensson, Människans Muhammed
Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier, 64: 111-112

2015

-

Axelsson, Per

Urfolkshälsa: utmanande  och svårfångad
Socialmedicinsk Tidskrift, 92(6): 726-735

2015

Download

Wahlberg, Mats

Engaging the Doctrine of Revelation: the Mediation of the Gospel through Church and Scripture by Matthew Levering (Grand Rapids, MI.: Baker Academic, 2014), xi + 363 pp.
Nova et vetera, 13(4)

2015

-

Lång, Henrik
Mårald, Erland
Nordlund, Christer

Making Wilderness: An inquiry into Stig Wesslén's Documentation and Representation of the Northern Swedish Landscape
Journal of Northern Studies, 9(2): 9-36

2015

Download

Breitling, Rainer
Buckland, Philip I.

Epigean spiders at Abisko Scientific Research Station in Swedish Lapland (Arachnida:Araneae)
Arachnology, 16(8): 287-293

2015

-

Smajdor, Anna
Cutas, Daniela

Will Artificial Gametes End Infertility?
Health Care Analysis, 23(2): 134-147

2015

-

Jørgensen, Finn Arne

Why Look at Cabin Porn?
Public culture, 37(3): 557-578

2015

-

Mårald, Erland
Sandström, Camilla
Rist, Lucy; et al.

Exploring the use of a dialogue process to tackle a complex and controversial issue in forest management
Scandinavian Journal of Forest Research, 30(8): 749-756

2015

-

Webb, Lewis

Shame transfigured: Slut-shaming from Rome to cyberspace
First Monday, 20(4)

2015

Download

Grill, Kalle

Mänsklighetens undergång ur ett befolkningsaxiologiskt perspektiv
Filosofisk Tidskrift, 35(3): 20-26

2015

-

Sténs, Anna

Skogen och det sköna
Tänk. Ett vetgirigt magasin från Umeå universitet

2015

-

Hjelm, Jonny

Rapport från elitens hemvist
Västerbottens Kuriren

2015

-

Hjelm, Jonny
Rönnlund, Maria

Gatorna och torgens demokratiska dimension
Västerbottens-kuriren

2015

-

Sténs, Anna

Skogens estetik: Anna Sténs presenterar sin forskning
Norra Skogsmagasinet

2015

Download

Hansson, Johan

Educational Activities at the Sami Folk High School 1942-1982
Creative Education, 6(9): 880-897

2015

Download

Vickers, Kim
Buckland, Philip I

Predicting island beetle faunas by their climate ranges: the tabula rasa/refugia theory in the North Atlantic
Journal of Biogeography, 42(11): 2031-2048

2015

-

Linderholm, Johan
Wallin, JanErik
Ericsson, Samuel; et al.

Environmental archaeological analysis of samples from site Hestehag 47/2, Aust-Agder, Arendal kommune, Norway

2015

Download

Grill, Kalle
Scoccia, Danny

Introduction
Social Theory and Practice, 41(4): 577-578

2015

Download

Grill, Kalle

Respect for What?: Choices, Actual Preferences and True Preferences
Social Theory and Practice, 41(4): 692-715

2015

-

Wahlberg, Mats

Cardinal Kasper's Proposal and the Meaning of Marriage
Nova et vetera, 13(4): 1003-1008

2015

-

Cutas, Daniela

Ce se intampla cu ovulele?: Cand parintii care si-au pierdut fiica ar putea deveni bunici
Think Outside the Box

2015

-

Nyström, Daniel

Ett svenskt bakslag: kontextskapande i diskussioner om Susan Faludis Backlash
Tidskrift för Genusvetenskap, 36(1-2): 53-72

2015

-

Sundström, Olle

Review of Takashi Irimoto, The Ainu Bear Festival, Sapporo: Hokkaido University Press 2014, ISBN 9784832903685, 291 pp
Journal of Northern Studies, 9(1): 133-136

2015

Download

Khorasani, Sara
Panagiotakopulu, Eva
Engelmark, Roger; et al.

Late Holocene beetle assemblages and environmental change in Gammelhemmet, northern Sweden
Boreas, 44(2): 368-382

2015

-

Wahlberg, Mats

Communion for the Divorced and Remarried: Why Revisionists in Moral Theology Should Reject Kasper’s Proposal
Nova et vetera, 13(3): 765-785

2015

-

Cutas, Daniela

Ai cui sunt embrionii?
Think Outside the Box

2015

-

Cutas, Daniela

Framtidens familjer: definitioner, etik och politik
Filosofisk Tidskrift, 36(3): 12-19

2015

-

Petersson, Birgit

Rolf Adamson, Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet, anm. av Birgit Petersson
Historisk Tidskrift (S), 135(2): 331-333

2015

-

Priebe, Janina

The Arctic scramble revisited: the Greenland consortium and the imagined future of fisheries in 1905
Journal of Northern Studies, 9(1): 13-32

2015

Download

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel
Viklund, Karin

Miljöarkeologisk analys av fem prover från Klockarbäcken, Raä 589, Umeå sn.: en del av projektet Västra länken

2015

Download

Lindmark, Daniel

Educational History in the Nordic Region: Reflections from a Swedish Perspective
Espacio, Tiempo y Educació, 2(2): 7-22

2015

Download

Elenius, Lars

Veiviser i det mangfoldige nord: Utvalgte artikler av Einar Niemi [Pathfinder in the Diverse North : Selected Articles by Einar Niemi]
Acta Borealia, 32(1): 100-102

2015

-

Nordlund, Christer

Snus och folkhälsa – en komplex historia
Västerbottens-Kuriren

2015

-

Nordlund, Christer

Praktverk om okänd mark
Västerbottenskuriren

2015

-

Norlin, Björn
Åström Elmersjö, Henrik

Editorial: Notes from the Editorial Team
Nordic Journal of Educational History, 2(1): 1-2

2015

Download

Cutas, Daniela

Cum a devenit un barbat tatal fratelui sau: aspecte etice si legale
Think Outside the Box

2015

-

Wahlberg, Mats

Why isn’t faith a work?: An examination of Protestant answers
Scottish journal of theology, 68(2): 201-217

2015

-

Eriksson, Samuel
Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av jordprover från Grebbestad, Raä 2319,Tanums sn, Bohuslän

2015

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys avanläggningsprover från Skjetnan Øvre, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag, Norge

2015

Download

Eriksson, Samuel

Markkemisk och –fysikalisk analys av jordprover från Sa 14_9, Saltvik, Åland

2015

Download

Reher, David
Sandström, Glenn

Dimensions of Rational Decision-making During the Demographic Transition; Aranjuez (Spain) Revisited
Historical Life Course Studies, 2: 20-36

2015

Download

Nordlund, Christer

Creativity as platform?
Genres of scholarly knowledge production

2015

-

Svonni, Charlotta

At the Margin of Educational Policy: Sámi/Indigenous Peoples in the Swedish National Curriculum 2011
Creative Education, 6(9): 898-906

2015

Download

Lindström, Niclas

Olof Franck & Malin Löfstedt "Etikdidaktik – Grundbok om etikundervisning i teori och praktik"
Nordidactica

2015

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 6 prover från Bergsalleen 8A, Oslo kommun, Oslo Fylke: teknisk rapport

2015

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 5 prover från E18 Tvedestrand-Arendal, Aust-Agder Fylke: teknisk rapport

2015

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Makrofossilanalys av 4 prover och pollenanalys av 5 prover från E16 Kvamskleiva, Vang kommun, Oppland Fylke: Teknisk rapport

2015

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Makrofossilanalys av 70 prover och pollenanalys av 5 prover från Rv 9 Sandnes-Harstadberg, Valle kommune, Aust-Agder Fylke.

2015

Download

Eriksson, Samuel

Markkemisk och –fysikalisk analys av jordprover fysikalisk analys av jordprover från Raä 198, Njurunda sn, Medelpad

2015

Download

Eriksson, Samuel

Markkemisk och –fysikalisk analys av stratigrafier från Rickomberga, Raä 499, Uppsala sn, Uppland

2015

Download

Lundberg, Anna
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av provmaterial från Norrsunda sn, Raä 15:1, Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län

2015

Download

Eriksson, Samuel
Lundberg, Anna

Markkemisk och –fysikalisk analys av jordprover från Gørløsegård, MNS50090,  Hillerød Kommune, Danmark

2015

Download

Eklöf, Jenny
Byström, Tora
Palmadottir, Valgerdur; et al.

Att skapa närvaro och gemenskap med hjälp av video, ljud och bild: kvalitetsutveckling av idéhistorisk avancerad nivå på nät

2015

-

Sundström, Pär

Vad är varseblivningens genomskinlighet och vad följer av den?
Filosofisk Tidskrift, 36(3)

2015

-

Hårdstedt, Martin

När Europa vände blad

2015

-

Thorp, Robert

Popular history magazines and history education
Historical Encounters, 2(1): 102-112

2015

Download

Sjögren, David
Åström Elmersjö, Henrik

Notes from the Editors
Nordic Journal of Educational History, 2(2): 1-2

2015

Download

Larsson, Thomas B

Runstenar i Norrland: en översikt

2015

Download

Hammar, AnnaSara

How to transform peasants into seamen: the manning of the Swedish navy and a double-faced maritime culture
International Journal of Maritime History, 27(4): 696-707

2015

-

Nordlund, Christer

Upptäckt som väcker drömmar och debatt
Västerbottens-Kuriren

2015

-

Rönnlund, Maria

Skolgården som socialt rum
Nordic Studies in Education, 35(3-4): 200-216

2015

Download

Eklöf, Jenny

Recension av Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000
Lychnos

2015

-

Thorp, Robert

Representation and interpretation: Textbooks, teachers, and historical culture
IARTEM e-journal, 7(2): 73-99

2015

-

Geladi, Paul
Linderholm, Johan

Alternative ways of achieving nearinfrared information in field images: a tentative approach
NIR news, 26(8): 7-10

2015

-

Hjelm, Jonny

Förtjänstfull populärhistorik kompletterar bilden av svensk damfotboll
Idrottsforum.org

2015

-

Björnsson, Gunnar

Moralisk oenighet utan metaetisk absolutism
Filosofisk Tidskrift, 36(3): 3-11

2015

-

Ramqvist, Per H
Hörnberg, Greger

Burial mounds as settlement indicators: Archaeological and palynological investigations at Sangis, northern Sweden
Fennoscandia Archaeologica, XXXII: 121-138

2015

-

Rönnlund, Maria
Hjelm, Jonny
Isberg, Sofia

Idrott och demokrati: Berggården IK 1974-2004
Idrott, historia & samhälle

2015

-

Åström Elmersjö, Henrik

The Norden Associations and International Efforts to Change History Education, 1919–1970: International Organisations, Education, and Hegemonic Nationalism
Paedagogica historica, 51(6): 727-743

2015

Download

Gheaus, Anca

Unfinished adults and defective children: on the nature and value of childhood
Journal of Ethics and Social Philosophy, 9(1)

2015

Download

Rundkvist, Martin
Viberg, Andreas

Geophysical investigations on the Viking Period platform mound at Aska in Hagebyhöga parish, Sweden
Archaeological Prospection, 22(2): 131-138

2015

-

Nordlund, Christer

Livets krydda?: Om snusning som potentiellt studieobjekt för medicinens humaniora
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 24(1): 50-60

2015

-

QiaoYu, Cui
Gaillard, Marie-Jose
Olsson, Fredrik; et al.

A case study of the role of climate, humans, and ecological setting in Holocene fire history of northwestern Europe
Science China Earth Sciences, 58(2): 195-210

2015

-

Eklöf, Jenny

Mellan friskt och sjukt: mindfulness som universalmedel
Kulturella Perspektiv, 24(1): 42-49

2015

-

Evertsson, Jakob

History, nation and school inspections: the introduction of citizenship education in elementary schools in late nineteenth-century Sweden
History of Education, 44(3): 259-273

2015

-

Ledman, Kristina

Navigating historical thinking in a vocational setting: teachers interpreting a history curriculum for students in vocational secondary education
Journal of Curriculum Studies, 47(1): 77-93

2015

-

Björnsson, Gunnar
John, Eriksson
Strandberg, Caj; et al.

Motivational internalism and folk intuitions
Philosophical Psychology, 28(5): 715-734

2015

-

Rosenius, Marie

Hidden Ecclesiology: How Statistics Shaped the Church of Sweden
Studia liturgica, 45(1): 16-28

2015

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av tre prover samt utplock för 14C från nio kolprover. Maltesholm 1:5, Östra Sönnarslöv socken, Kristianstads kommun, Skåne

2015

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik
Olsson, Fredrik; et al.

Miljöarkeologiska analyser av prover från gropar och odlingslager i stadsmiljö, Thomas Angells gate, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge

2015

Download

Östman, Sofi

Utplock av 14C material från Raä 589, Umeå sn, Västerbotten.: Tillägg till rapport nr 2015-011

2015

Download

Östman, Sofi

Växtmakrofossilanalys från en förundersökning i Skändla, Tuve sn, Raä 83, Göteborgs kommun, Västergötland, Västergötlands län

2015

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av prover från ett gravfält i Västbo, Raä 198, Njurunda socken, Sundsvall kommun, Västernorrlands län

2015

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av tre prover från två områden inom Attmar och Tuna socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

2015

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av två prover från stolphål och kokgropar inom Vinoret, Raä 205:2, Tuna socken, Sundsvalls kommun,Västernorrlands län

2015

Download

Linderholm, Johan
Geladi, Paul
Sciuto, Claudia

Field-based near infrared spectroscopy for analysis of Scandinavian Stone Age rock paintings
Journal of Near Infrared Spectroscopy, 23(4): 227-236

2015

-

Samuelsson, Lars

Partisk vs. opartisk moral
Filosofisk Tidskrift, 36(3): 35-43

2015

-

Lindmark, Daniel

The Religious Element in Educational History: Research Traditions and Broad Perspectives
IJHE Bildungsgeschichte, 5(2): 221-223

2015

-

Lindblom, Lars

Libertarianismen, staten och demokratin
Filosofisk Tidskrift, 3: 27-34

2015

-

Lindblom, Lars

Equality of Resources, Risk, and the Ideal Market
Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 8(1): 1-23

2015

-

Lindblom, Lars

Rawlsian Political Analysis: Rethinking the Microfoundations of Social Science
Journal of Moral Philosophy, 12(4): 553-556

2015

-

Thorp, Robert

Representation and interpretation: Textbooks, teachers, and historical culture
IARTEM e-journal, 7(2): 73-99

2015

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av sex prover från stolphål och kokgropar inom Vinoret, Raä 205:2, Tuna socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

2015

Download

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av fem prover från en torvmosse i Riksten, Botkyrka sn, Raä 638:1, Södermanland

2015

Download

Eklöf, Jenny

Mindfulness: sekulär teknik eller religiös praktik?
Tidskriften Folkuniversitetet

2015

-

Wahlberg, Mats

Was evolution the only possible way for God to make autonomous creatures? Examination of an argument in evolutionary theodicy.
International journal for philosophy of religion, 77(1): 37-51

2015

-

Cutas, Daniela
Smajdor, Anna

Postmenopausal Motherhood Reloaded: Advanced Age and In Vitro Derived Gametes
Hypatia, 30(2): 386-402

2015

Download

Cutas, Daniela
Shaw, David

Writers blocked: on the wrongs of research co-authorship and some possible strategies for improvement
Science and Engineering Ethics, 21(5): 1315-1329

2015

-

Gheaus, Anca

Three Cheers for the Token Woman!
Journal of Applied Philosophy, 32(2): 163-176

2015

-

Rönnlund, Maria

Schoolyard stories: processes of gender identity in a 'children's place'
Childhood, 22(1): 85-100

2015

-

Hårdstedt, Martin

Mellan öst och väst

2014

-

Hayenhjelm, Madeleine

Recension: Filip radovic (red.) Livets Mening, Lund: Studentlitteratur, 2012
Tidskrift för politisk filosofi

2014

-

Svensson, Frans

Recension av Ann Heberlein, Etik: människa, moral, mening.
Filosofisk Tidskrift

2014

-

Svensson, Frans

Recension av Dygdernas Renässans (red. E. Österberg, M. Lindstedt Cronberg, C.                       Stenqvist)
Filosofisk Tidskrift

2014

-

Svensson, Frans

Review of Thaddeus Metz, Meaning in Life
Theoria, 80

2014

-

Ledman, Kristina

The Voice of History and the Message of National Curriculum: Recontextualizing History to a Pedagogic Discourse for Upper Secondary VET

2014

-

Lindström, Niclas

Jonahtan Haidt, 2013, The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion
Filosofisk Tidskrift, 35(4): 50-53

2014

-

Jørgensen, Finn Arne

What Happens to a Place When the Data About It Is Lost?
The Atlantic

2014

-

Nordbäck, Carola

Den kyrkohistoriska handbokens historiografi

2014

-

Cocq, Coppélie
Heinerud, Jans
Larsson, Thomas B; et al.

Rock art in Sápmi: images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder och berättelser

2014

-

Linderholm, Johan
Jerand, Philip

Soil chemical and - magnetic analysis of samples from site RAÄ Jörn 863, Hobergsträsk, Skellefteå kommun, Västerbottens län, Sverige.

2014

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page