Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Dermineur, Elise

Rural Credit Markets in 18th-century France: Contracts, Guarantees and Land

2017

-

Górniok, Łukasz

Swedish refugee policymaking in transition?: Czechoslovaks and Polish Jews in Sweden, 1968-1972

2016

Download

Linderholm, Johan
Hedman, Sven-Donald
Olsen, Björnar; et al.

Spatial Perspectives on Hearth Row Site Organisation in Northern Fennoscandia Through the Analysis of Soil Phosphate Content
Journal of Archaeological Science Reports, 5: 361-373

2016

-

Björnsson, Gunnar
Hess, Kendy

Corporate Crocodile Tears?: On the Reactive Attitudes of Corporations
Philosophy and phenomenological research

2016

-

Lindmark, Daniel

Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten

2016

-

Lindmark, Daniel

Gränsöverskridande kyrkohistoria: en inledning

2016

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Vem bär ansvar för kyrkans agerande mot samerna i historien?: några avslutande reflexioner

2016

-

Lindmark, Daniel

Historiebruk i retrospektiva praktiker: historikers bidrag till försoning

2016

-

Lindmark, Daniel

Svenska undervisningsinsatser och samiska reaktioner på 1600- och 1700-talen

2016

-

Lindmark, Daniel

Jojk som bro och barriär mellan samiskt och kyrkligt: perspektiv på religiöst historiebruk

2016

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Svenska kyrkan och samerna - ett vitboksprojekt: presentation av projektet och antologin

2016

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi

2016

-

Hjelm, Jonny
Isberg, Sofia
Rönnlund, Maria

Idrottsföreningens isolerade öar

2016

-

Samuelsson, Lars
Lindström, Niclas

On the Educational Task of Mediating Basic Values in an Individualist Society
Education Abstracts: 130-131

2016

-

Wahlberg, Mats

Last Things: Review of Heaven, Hell, and Purgatory: Rethinking the Things that Matter Most by Jerry L. Walls.
First Things

2016

-

Vikström, Lotta

Hemindustriarbeterskor i Göteborgs stad och Sjuhäradsbygden under det tidiga 1900-talets industrialisering: Avhandlingsrecension: Malin Nilsson, Taking work home: Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution, Gothenburg studies in economic history 14 (Göteborg: Göteborgs universitet 2015)
Historisk Tidskrift (S), 136(1): 81-87

2016

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Negotiating Charity: Emotions, gender, and poor relief in Sweden at the turn of the 19th century
Scandinavian Journal of History

2016

-

Hansson, Johan

Svenska Missionssällskapet och Samernas folkhögskola

2016

-

Webb, Lewis

Roman Women Centre Stage: Review of D. Dutsch, S.L. James, D. Konstan (edd.) Women in Roman Republican Drama. Pp. viii + 260. Madison, WI and London: The University of Wisconsin Press, 2015. Paper, US$55. ISBN: 978-0-299-30314-3.
Classical Review

2016

-

Boekraad, Maria Doeke

Ecological Sustainability in Traditional Sámi Beliefs and Rituals

2016

-

Deldén, Maria

Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen

2016

Download

Gill, Ulrika

Att tänka historiskt med hjälp av bilder: en receptionsstudie av gymnasieelevers sätt att tolka bilder

2016

Download

Thorp, Robert

Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning

2016

Download

Larsson, Anna
Ledman, Kristina

Medier i historieundervisningen: inledning

2016

Download

Larsson, Anna

Medier i historieundervisningen: historiedidaktisk forskning i praktiken

2016

Download

Cutas, Daniela

Undervisning i forskningsetik kräver praktisk relevans och moralfilosofisk teori

2016

-

Sundström, Olle

Svenskkyrkliga förståelser av inhemsk samisk världsåskådning: En historisk översikt

2016

-

Gheaus, Anca
Herzog, Lisa

The goods of work (other than money!)
Journal of social philosophy, 47(1): 70-89

2016

-

Grill, Kalle
Voigt, Kristin

The case for banning cigarettes
Journal of Medical Ethics, 42: 293-301

2016

-

Grill, Kalle

Asymmetric population axiology: deliberative neutrality delivered
Philosophical Studies

2016

-

Dermineur, Elise

Widows' Political Strategies in Traditional Communities: Negotiating marital status and authority in eighteenth-century France

2016

-

Skarström Hinojosa, Kamilla

A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS): from text to social and cultural context

2016

Download

Nordlund, Christer

Rymdskeppet jorden
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 25(1): 55-56

2016

-

Nordlund, Christer

Grön humaniora: En inledning till fältet
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 25(1): 2-7

2016

-

Nordlund, Christer

Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift

2016

-

Nordlund, Christer
Mårald, Erland

Natur och miljö i nordisk kultur: Några idéhistoriska nedslag
RIG: Kulturhistorisk tidskrift

2016

-

Rosenius, Marie

Gudstjänststatistiken och kyrkans självbild
Svensk kyrkotidning

2016

-

Rosenius, Marie

Den nya prästutbildningen - legitimerade experter eller andliga ledare?
Svensk kyrkotidning

2016

-

Buckland, Paul C.
Buckland, Philip I.
Panagiotakopulu, Eva

Caught in a trap: Landscape and climate implications of the insect fauna from a Roman well in Sherwood Forest
Archaeological and Anthropological Sciences

2016

-

Mårald, Erland
Langston, Nancy
Sténs, Anna; et al.

Changing ideas in forestry: A comparison of concepts in Swedish and American forestry journals during the early twentieth and twenty-first centuries
Ambio, 45: 74-86

2016

Download

Rist, Lucy
Felton, Adam
Mårald, Erland; et al.

Avoiding the pitfalls of adaptive management implementation in Swedish silviculture
Ambio, 45: 140-151

2016

Download

Roberge, Jean-Michel
Laudon, Hjalmar
Björkman, Christer; et al.

Socio-ecological implications of modifying rotation lengths in forestry
Ambio, 45: 109-123

2016

Download

Linderholm, Johan
Jerand, Philip
Svedberg, Stig

Spelar det någon roll hur vi tar prover?: en provtagningsstrategisk och markkemisk samt markfysikalisk fallstudie av en boplats, 1750-300 f.Kr. RAÄ Tanum 1821:1

2016

-

Sténs, Anna
Bjärstig, Therese
Nordström, Eva-Maria; et al.

In the eye of the stakeholder: the challenges of governing social forest values
Ambio, 45(2): 87-99

2016

Download

Vaassen, Bram

Basic Beliefs and the Perceptual Learning Problem: A Substantial Challenge for Moderate Foundationalism
Episteme, 13(1): 133-149

2016

Download

Wahlberg, Mats

On sex without deliberate consent
First Things

2016

-

Haage, Helena
Häggström Lundevaller, Erling
Vikström, Lotta

GENDERED DEATH RISKS AMONG DISABLED INDIVIDUALS IN SWEDEN: A case study of the 19th-century Sundsvall region
Scandinavian Journal of History, 41(2): 160-184

2016

-

Webb, Lewis

Roman Women Centre Stage: Review of D. Dutsch, S.L. James, D. Konstan (edd.) Women in Roman Republican Drama. Pp. viii + 260. Madison, WI and London: The University of Wisconsin Press, 2015. Paper, US$55. ISBN: 978-0-299-30314-3.
Classical Review

2016

-

Jörgensen, Finn Arne

Game After: A Cultural Study of Video Game Afterlife
Journal of Design History, 29(1): 97-98

2016

-

Elenius, Lars

Minoritetsspråken i nationalistisk växelverkan: samiska och finska som kyrkospråk och medborgarspråk

2016

-

Rönnlund, Maria
Tollefsen, Aina

Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv

2016

-

Nordlund, Christer

Den svenska musikhistorien: Intervju med musikvetaren och programledaren Mattias Lundberg
Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), 63(305): 23-27

2016

-

Nordlund, Christer

Inledning: Samklang och dissonans i musik och människa
Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), 63(305): 4-5

2016

-

Nordlund, Christer

Horisont: Tidskrift för litteratur och kultur: Tema: Musik och människa

2016

-

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel
Wallin, Jan-Erik

Miljöarkeologiska analyser av gropar i klapper, Raä 1159, Nederluleå sn, Norrbotten

2016

Download

Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av markkarteringar vid Ørland kampflybase, Ørland Kommune, Sør-Trøndelag fylke, Norge

2016

Download

Linderholm, Johan
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av markkarterings- och anläggningsprover från Raä 37, Rystad sn, Östergötland: teknisk rapport

2016

Download

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av 11 prover från Själevad sn, Örnsköldsvik kommun, Ångermanland

2016

Download

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av fyra prover från området Sandåkern inom Umeå stad

2016

Download

Linderholm, Johan
Sciuto, Claudia
Geladi, Paul; et al.

Near infrared spectra and hyperspectral imaging ofmedieval fortress walls in Carcassonne:: a comprehensiveinterdisciplinary field study
NIR news, 27(3): 16-20

2016

-

Mårald, Erland

Changing Approaches to the Future inSwedish Forestry, 1850–2010
Nature and Culture, 11(1): 1-21

2016

-

Vikström, Lotta
Marklund, Emil
Sandström, Glenn

Demographic outcomes during colonisation: Migration and mortality among indigenous and non-indigenous populations in nineteenth-century Sweden
Journal of Migration History, 2(1): 148-176

2016

-

Lindström, Niclas
Samuelsson, Lars

Which Values are Reproduced within the Swedish Educational System?
Theological Journal / Usuteaduslik Ajakiri, 69(1): 49-61

2016

-

Stokke, Andreas

Lying and Misleading in Discourse
Philosophical Review, 125(1): 83-134

2016

-

Axelsson, Per
Kukutai, Tahu
Kippen, Rebecca

The field of Indigenous health and the role of colonisation and history
Journal of Population Research

2016

-

Cutas, Daniela
Smajdor, Anna

“I am your mother and your father!”: in vitro derived gametes and the ethics of solo reproduction
Health Care Analysis

2016

Download

Wahlberg, Mats

From Nothing: A Theology of Creation by Ian A. McFarland (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2014), xvii + 212 pp [review].
Modern Theology, 32(2): 283-286

2016

-

Jørgensen, Finn Arne
Jørgensen, Dolores Marie

The Anthropocene as a History of Technology: Welcome to the Anthropocene: The Earth in Our Hands, Deutsches Museum, Munich
Technology and culture, 57(1): 231-237

2016

-

Ekman, Olivia

Att släcka ljungeldar: Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840-1930

2016

Download

Gheaus, Anca

The right to parent and duties concerning future generations
The Journal of Political Philosophy

2016

-

Gheaus, Anca

Hikers in Flip-Flops: luck egalitarianism, democratic equality and the distribuenda of justice
Journal of Applied Philosophy

2016

-

Norlin, Björn

School jailhouse: discipline, space and the materiality of school morale in early-modern Sweden
History of Education

2016

-

Nordlund, Christer

Vetenskapsman i rasismens tjänst
Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap

2016

-

Backman, Fredrik
Mårald, Erland

Is there a Nordic Model for the treatment of introduced tree species?: A comparison of the use, policy, and debate concerning introduced tree species in the Nordic countries
Scandinavian Journal of Forest Research, 31(2): 222-232

2016

-

Björnsson, Gunnar
Olinder, Ragnar Francen

Taking Morality Seriously
Journal of Moral Philosophy, 13(1): 101-112

2016

-

Nordlund, Christer

Medicinhistoria med empati och hopp
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Felton, Adam
Nilsson, Urban
Sonesson, Johan; et al.

Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden
Ambio, 45(2): 124-139

2016

-

Smajdor, Anna
Cutas, Daniela

Artificial Gametes
Nuffield Council on Bioethics

2016

-

Björnsson, Gunnar
Pereboom, Derk

Traditional and Experimental Approaches to Free Will and Moral Responsibility

2016

-

Lindblom, Lars

Equality of what for children

2016

-

Jørgensen, Finn Arne

Internet of Things

2016

-

Dermineur, Elise

Widows´ Political Strategies in Traditional Communities: Negotiating Marital Status and Authority in Eighteenth-Century France

2016

-

Dermineur, Elise

Culture as Political Weapon –Luise Ulrike of Sweden and the Search for Political Space

2016

-

Lundmark, Mikael

Sanctification of health care interventions as a coping method

2016

-

Stokke, Andreas

Introduction

2016

-

Stokke, Andreas

Lying, Sincerity, and Quality

2016

-

Stokke, Andreas

Bullshitting

2016

-

Grill, Kalle

Mänsklighetens undergång ur ett befolkningsaxiologiskt perspektiv
Filosofisk Tidskrift, 35(3): 20-26

2015

-

Junkka, Johan
Edvinsson, Sören

Gender and fertility within the free churches in the Sundsvall region, Sweden, 1860–1921
The History of the Family

2015

-

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik
Olsson, Fredrik; et al.

Miljöarkeologiska analyser av prover från gropar och odlingslager i stadsmiljö, Thomas Angells gate, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge

2015

Download

Linderholm, Johan
Geladi, Paul
Sciuto, Claudia

Field-based near infrared spectroscopy for analysis of Scandinavian Stone Age rock paintings
Journal of Near Infrared Spectroscopy, 23(4): 227-236

2015

-

Svonni, Charlotta

At the Margin of Educational Policy: Sámi/Indigenous Peoples in the Swedish National Curriculum 2011
Creative Education, 6(9): 898-906

2015

Download

Björnsson, Gunnar

Outsourcing the deep self: Deep self discordance does not explain away intuitions in manipulation arguments
Philosophical Psychology

2015

-

Axelsson, Per

Urfolkshälsa: utmanande  och svårfångad
Socialmedicinsk Tidskrift, 92(6): 726-735

2015

Download

Munter, Dan
Lindblom, Lars

Beyond Coercion: Moral Assessment in the Labour Market
Journal of Business Ethics

2015

-

Lindmark, Daniel

Educational History in the Nordic Region: Reflections from a Swedish Perspective
Espacio, Tiempo y Educació, 2(2): 7-22

2015

-

Sundström, Olle

Shamanism, politics and ethnos-building in Russia

2015

-

Sténs, Anna

Skogens estetik: Anna Sténs presenterar sin forskning
Norra Skogsmagasinet

2015

Download

Priebe, Janina

The Arctic scramble revisited: the Greenland consortium and the imagined future of fisheries in 1905
Journal of Northern Studies, 9(1): 13-32

2015

-

Sandström, Camilla
Sténs, Anna

Dilemmas in forest policy development: the Swedish forestry model under pressure

2015

-

Lindmark, Daniel

Sanningen ska göra er fria: Kyrkan, samerna och historien

2015

-

Vickers, Kim
Buckland, Philip I

Predicting island beetle faunas by their climate ranges: the tabula rasa/refugia theory in the North Atlantic
Journal of Biogeography, 42(11): 2031-2048

2015

-

Breitling, Rainer
Buckland, Philip I.

Epigean spiders at Abisko Scientific Research Station in Swedish Lapland (Arachnida:Araneae)
Arachnology, 16(8): 287-293

2015

-

Nordlund, Christer
Lång, Henrik
Mårald, Erland

Making Wilderness: An inquery into Stig Wesslén's Documentation and Representation of the Northern Swedish Landscape
Journal of Northern Studies, 9(2): 9-36

2015

-

Hansson, Johan

Educational Activities at the Sami Folk High School 1942-1982
Creative Education, 6(9): 880-897

2015

Download

Wahlberg, Mats

Cardinal Kasper's Proposal and the Meaning of Marriage
Nova et vetera, 13(4): 1003-1008

2015

-

Rönnlund, Maria
Hjelm, Jonny
Isberg, Sofia

Idrott och demokrati: Berggården IK 1974-2004
Idrott, historia & samhälle

2015

-

Smajdor, Anna
Cutas, Daniela

Will Artificial Gametes End Infertility?
Health Care Analysis, 23(2): 134-147

2015

-

Rundkvist, Martin
Viberg, Andreas

Geophysical investigations on the Viking Period platform mound at Aska in Hagebyhöga parish, Sweden
Archaeological Prospection, 22(2): 131-138

2015

-

Gheaus, Anca

Unfinished adults and defective children: on the nature and value of childhood
Journal of Ethics and Social Philosophy, 9(1)

2015

Download

Deldén, Maria

Las películas históricas, la narración y la recepción de los alumnos
La historia enseñada a discusión: 905-922

2015

Download

Rosenius, Marie

Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom "den nya kyrkosynen" och "den tjänsteinriktade folkkyrkosynen"
Svensk teologisk kvartalskrift, 91(3): 90-100

2015

-

Eriksson, Samuel
Linderholm, Johan

Markkemisk och –fysikalisk analys av jordprover från Källviken, Skee socken, Bohuslän

2015

Download

Linderholm, Johan
Wallin, JanErik
Ericsson, Samuel; et al.

Environmental archaeological analysis of samples from site Hestehag 47/2, Aust-Agder, Arendal kommune, Norway

2015

Download

Lundberg, Anna
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys av provmaterial från Norrsunda sn, Raä 15:1, Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län

2015

Download

Eriksson, Samuel

Markkemisk och –fysikalisk analys av jordprover fysikalisk analys av jordprover från Raä 198, Njurunda sn, Medelpad

2015

Download

Eriksson, Samuel

Markkemisk och –fysikalisk analys av stratigrafier från Rickomberga, Raä 499, Uppsala sn, Uppland

2015

Download

Eriksson, Samuel
Lundberg, Anna

Markkemisk och –fysikalisk analys av jordprover från Gørløsegård, MNS50090,  Hillerød Kommune, Danmark

2015

Download

Lindström, Niclas

Olof Franck & Malin Löfstedt "Etikdidaktik – Grundbok om etikundervisning i teori och praktik"
Nordidactica

2015

-

Holmqvist, Fredrik

Vänsterns dröm om en harmonisk tillväxtkapitalism: reformismen som fetischism

2015

-

Sandström, Glenn
Vikström, Lotta

Sex preference for children in German villages during the fertility transition
Population Studies, 69(1): 57-71

2015

-

Strawhacker, Colleen
Buckland, Philip I.
Palsson, Gisli; et al.

Building Cyberinfrastructure from the Ground Up for the North Atlantic Biocultural Organization: Introducing the cyberNABO Project
Proceedings of the 2015 Digital Heritage International Congress: 457-460

2015

-

Raddock, Elisabeth
Zipernovszky, Hanna

The increasing significance of inclusive pedagogy due to Cyberbullying – A pilot study to identify the problem
XIII Nordic Conference on Religious Education: ’Shifting borders in Religious Education’: 22-22

2015

-

Reher, David
Sandström, Glenn

Dimensions of Rational Decision-making During the Demographic Transition; Aranjuez (Spain) Revisited
Historical Life Course Studies, 2: 20-36

2015

Download

Marklund, Bertil

Det milsvida skogsfolket: Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800

2015

Download

Rundkvist, Martin

In the Landscape and Between Worlds: Bronze Age Deposition Sites Around Lakes Mälaren and Hjälmaren in Sweden

2015

Download

Backman, Fredrick

Making Place for Space: a History of 'Space Town' Kiruna 1943-2000

2015

Download

Olofsson, Anders

Lithics and Culture in the Stone Age of Northern Fennoscandia: techno-cultural aspects of northern hunter-gatherers with special reference to stone tool technology in northern Sweden 4500-3500 BC

2015

Download

Eriksson, Samuel
Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av jordprover från Grebbestad, Raä 2319,Tanums sn, Bohuslän

2015

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys avanläggningsprover från Skjetnan Øvre, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag, Norge

2015

Download

Åström Elmersjö, Henrik

The Norden Associations and International Efforts to Change History Education, 1919–1970: International Organisations, Education, and Hegemonic Nationalism
Paedagogica historica, 51(6): 727-743

2015

Download

Brännlund, Isabelle

Histories of reindeer husbandry resilience: land use and social networks of reindeer husbandry in Swedish Sápmi 1740-1920

2015

Download

Ledman, Kristina

Historia för yrkesprogrammen: Innehåll och betydelse i policy och praktik

2015

Download

Åström Elmersjö, Henrik

Historical Culture and Peace Education: Some Issues for History Teaching as a Means of Conflict Resolution

2015

Download

Nilsson, Ingela

Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939

2015

Download

Wenell, Olov

Sovjetunionen och svenska vänsällskap 1945-1958: sällskapen Sverige-Sovjetunionen som medel i sovjetisk strategi

2015

Download

Foka, Anna

Queer heroes and action heroines: gender and sexuality in Spartacus

2015

Download

Norlin, Björn
Åström Elmersjö, Henrik

Editorial: Notes from the Editorial Team
Nordic Journal of Educational History, 2(1): 1-2

2015

Download

Eriksson, Samuel

Markkemisk och –fysikalisk analys av jordprover från Sa 14_9, Saltvik, Åland

2015

Download

Gelfgren, Stefan

Why does the archbishop not tweet?: how social media challenge church authorities
Nordicom Review, 36(1): 109-123

2015

Download

Indzic Dujso, Aleksandra

Nationella minoriteter i historieundervisningen: bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975-2013

2015

Download

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel
Viklund, Karin

Miljöarkeologisk analys av fem prover från Klockarbäcken, Raä 589, Umeå sn.: en del av projektet Västra länken

2015

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 6 prover från Bergsalleen 8A, Oslo kommun, Oslo Fylke: teknisk rapport

2015

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av 5 prover från E18 Tvedestrand-Arendal, Aust-Agder Fylke: teknisk rapport

2015

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Makrofossilanalys av 4 prover och pollenanalys av 5 prover från E16 Kvamskleiva, Vang kommun, Oppland Fylke: Teknisk rapport

2015

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Makrofossilanalys av 70 prover och pollenanalys av 5 prover från Rv 9 Sandnes-Harstadberg, Valle kommune, Aust-Agder Fylke.

2015

Download

Björnsson, Gunnar

Moralisk oenighet utan metaetisk absolutism
Filosofisk Tidskrift, 36(3): 3-11

2015

-

Wahlberg, Mats

Engaging the Doctrine of Revelation: the Mediation of the Gospel through Church and Scripture by Matthew Levering (Grand Rapids, MI.: Baker Academic, 2014), xi + 363 pp.
Nova et vetera, 13(4)

2015

-

Larsson, Thomas B

Runstenar i Norrland: en översikt

2015

Download

Rönnlund, Maria

Skolgården som socialt rum
Nordic Studies in Education, 35(3-4): 200-216

2015

Download

Sundström, Olle

Review of Takashi Irimoto, The Ainu Bear Festival, Sapporo: Hokkaido University Press 2014, ISBN 9784832903685, 291 pp
Journal of Northern Studies, 9(1): 133-136

2015

Download

Webb, Lewis

Shame transfigured: Slut-shaming from Rome to cyberspace
First Monday, 20(4)

2015

Download

Åström Elmersjö, Henrik
Larsson, Anna
Lindmark, Daniel; et al.

Nordic Journal of Educational History (NJEdH) (Sweden)

2015

Download

Grill, Kalle
Scoccia, Danny

Introduction
Social Theory and Practice, 41(4): 577-578

2015

Download

Thorp, Robert

Popular history magazines and history education
Historical encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education, 2(1): 102-112

2015

Download

Buckland, Philip I.
Lemdahl, Geoffrey

Explaining Late Quaternary beetle extinctions in the UK usingpalaeoenvironmental databases for quantitative environmentalreconstruction

2015

Download

Buckland, Philip I.
Hammarlund, Dan
Hjärthner-Holdar, Eva; et al.

The Strategic Environmental Archaeology Database: a resource for international, multiproxy and transdisciplinary studies of environmental and climatic change

2015

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av två prover från stolphål och kokgropar inom Vinoret, Raä 205:2, Tuna socken, Sundsvalls kommun,Västernorrlands län

2015

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av tre prover från två områden inom Attmar och Tuna socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

2015

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av prover från ett gravfält i Västbo, Raä 198, Njurunda socken, Sundsvall kommun, Västernorrlands län

2015

Download

Östman, Sofi

Växtmakrofossilanalys från en förundersökning i Skändla, Tuve sn, Raä 83, Göteborgs kommun, Västergötland, Västergötlands län

2015

Download

Östman, Sofi

Utplock av 14C material från Raä 589, Umeå sn, Västerbotten.: Tillägg till rapport nr 2015-011

2015

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av tre prover samt utplock för 14C från nio kolprover. Maltesholm 1:5, Östra Sönnarslöv socken, Kristianstads kommun, Skåne

2015

Download

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologiska analyser av fem prover från en torvmosse i Riksten, Botkyrka sn, Raä 638:1, Södermanland

2015

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av sex prover från stolphål och kokgropar inom Vinoret, Raä 205:2, Tuna socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

2015

Download

Sjögren, David
Åström Elmersjö, Henrik

Notes from the Editors
Nordic Journal of Educational History, 2(2): 1-2

2015

Download

Vikström, Lotta
Haage, Helena

Ett kortare liv än andra? Dödsrisker, funktionsnedsättningar och attityder i 1800-talets samhälle.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 24(1): 31-41

2015

-

Nyström, Daniel

Ett svenskt bakslag: kontextskapande i diskussioner om Susan Faludis Backlash
Tidskrift för Genusvetenskap, 36(1-2): 53-72

2015

-

Björn, Norlin

Kolonial utbildning och omvändelsepedagogik vid Svenska missionssällskapets lappländska skolinrättningar under 1840-talet

2015

-

Ramqvist, Per H
Hörnberg, Greger

Burial mounds as settlement indicators: Archaeological and palynological investigations at Sangis, northern Sweden
Fennoscandia Archaeologica, XXXII: 3-20

2015

-

Beland Lindahl, Karin
Sténs, Anna
Sandström, Camilla; et al.

The Swedish forestry model: More of everything?
Forest Policy and Economics

2015

-

Eklöf, Jenny

Recension av Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000
Lychnos

2015

-

Hammar, AnnaSara

How to transform peasants into seamen: the manning of the Swedish navy and a double-faced maritime culture
International Journal of Maritime History, 27(4): 696-707

2015

-

Hjelm, Jonny
Rönnlund, Maria

Gatorna och torgens demokratiska dimension
Västerbottens-kuriren

2015

-

Rosenius, Marie

Svenska kyrkan samma kyrka?: ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

2015

-

Mårald, Erland
Sandström, Camilla
Rist, Lucy; et al.

Exploring the use of a dialogue process to tackle a complex and controversial issue in forest management
Scandinavian Journal of Forest Research, 30(8): 749-756

2015

-

Hårdstedt, Martin

Uppfattnigar om andra världskrigets historia: svar till Lennart Andersson Palm
Historisk Tidskrift (S), 135(4): 655-659

2015

-

Hjelm, Jonny

Maria Bosdotter: facklig aktivist och andra vågens feminist

2015

-

Björnsson, Gunnar
Strandberg, Caj
Francén Olinder, Ragnar; et al.

Motivational Internalism: Contemporary Debates

2015

-

Lindgren, Tomas

Islam i Sydostasien

2015

-

Cutas, Daniela

Framtidens familjer: definitioner, etik och politik
Filosofisk Tidskrift, 36(3): 12-19

2015

-

Ramqvist, Per H

A burial mound dissection in Sweden

2015

-

Björnsson, Gunnar

Diagreement, correctness, and the evidence for metaethical absolutism

2015

-

Eklöf, Jenny

Videons variationer i nätundervisningen
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 22-22

2015

-

Sundström, Pär

Vad är varseblivningens genomskinlighet och vad följer av den?
Filosofisk Tidskrift, 36(3)

2015

-

Björnsson, Gunnar
Strandberg, Caj
Francén Olinder, Ragnar; et al.

Motivational Internalism

2015

-

Björnsson, Gunnar
Francén Olinder, Ragnar

Enoch’s Defense of Robust Meta-Ethical Realism
Journal of Moral Philosophy

2015

-

Geladi, Paul
Linderholm, Johan

Alternative ways of achieving nearinfrared information in field images: a tentative approach
NIR news, 26(8): 7-10

2015

-

Eklöf, Jenny
Byström, Tora
Palmadottir, Valgerdur; et al.

Att skapa närvaro och gemenskap med hjälp av video, ljud och bild: kvalitetsutveckling av idéhistorisk avancerad nivå på nät

2015

-

Östman, Sofi

Makrofossilanalys av tre prover från Prestgården, Hammarland socken, Ha18.9, Åland, Finland

2015

-

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik

Pollenanalys och utplock för daterbart material från en stensättning inom RAÄ 40:1, Vimmerby socken, Kalmar län, Småland

2015

-

Östman, Sofi

Utplock av 14C material från Västbo Raä 198, Njurunda sn, Medelpad: tillägg till rapport nr 2015-020

2015

-

Hjelm, Jonny

Förtjänstfull populärhistorik kompletterar bilden av svensk damfotboll
Idrottsforum.org

2015

-

Hjelm, Jonny

Rapport från elitens hemvist
Västerbottens Kuriren

2015

-

Nordlund, Christer

Upptäckt som väcker drömmar och debatt
Västerbottens-Kuriren

2015

-

Rosenius, Marie

Hidden Ecclesiology: How Statistics Shaped the Church of Sweden
Studia liturgica, 45(1): 16-28

2015

-

Thorp, Robert

Representation and interpretation: Textbooks, teachers, and historical culture
IARTEM e-journal, 7(2): 73-99

2015

-

Zipernovszky, Hanna

Schweden: Das Programm Inklusion: wahrnehmungen und Herausforderungen in der Schule mit Ausblick auf die Evangelische Religionspädagogik

2015

-

Hårdstedt, Martin

När Europa vände blad

2015

-

Eklöf, Jenny

Mellan friskt och sjukt: mindfulness som universalmedel
Kulturella Perspektiv, 24(1): 42-49

2015

-

Nordlund, Christer

Livets krydda?: Om snusning som potentiellt studieobjekt för medicinens humaniora
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 24(1): 50-60

2015

-

Lindblom, Lars

Libertarianismen, staten och demokratin
Filosofisk Tidskrift, 3: 27-34

2015

-

Wahlberg, Mats

Communion for the Divorced and Remarried: Why Revisionists in Moral Theology Should Reject Kasper’s Proposal
Nova et vetera, 13(3): 765-785

2015

-

Hårdstedt, Martin

Att tolka och förstå ett slag och dess betydelse: den svenskspråkiga historieforskningen och slaget vid Rilax den 27 juli 1714

2015

-

Hårdstedt, Martin

Decline and consolidation: Sweden, the Napoleonic Wars and Geopolitical Restructuring in Northern Europe

2015

-

Foka, Anna
Liliequist, Jonas

Laughter, humor and the (un)making of gender: historical and cultural perspectives

2015

-

Liliequist, Jonas

Guds lag

2015

-

Liliequist, Jonas

Introduction: Part II : Humor, laughter and the rhetoric of manhood

2015

-

Liliequist, Jonas

Laughing at the Unmanly Man in Early Modern Sweden

2015

-

Lindmark, Daniel

Hemundervisning och läskunnighet

2015

-

Nordlund, Christer

Creativity as platform?
Genres of scholarly knowledge production

2015

-

Lindblom, Lars

Equality of Resources, Risk, and the Ideal Market
Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 8(1): 1-23

2015

-

Samuelsson, Lars

Partisk vs. opartisk moral
Filosofisk Tidskrift, 36(3): 35-43

2015

-

Gheaus, Anca

Could There Ever Be a Duty to Have Children?

2015

-

Lindmark, Daniel

The Religious Element in Educational History: Research Traditions and Broad Perspectives
IJHE Bildungsgeschichte, 5(2): 221-223

2015

-

Hjelm, Jonny

Idrott, tävling och allvar: en kritisk granskning av svensk idrottsforskning

2015

-

Larsson, Anna
Magdalenić, Sanja

Sociology in Sweden: a history

2015

-

Sténs, Anna

Skogen och det sköna
Tänk. Ett vetgirigt magasin från Umeå universitet

2015

-

Wahlberg, Mats

Was evolution the only possible way for God to make autonomous creatures? Examination of an argument in evolutionary theodicy.
International journal for philosophy of religion, 77(1): 37-51

2015

-

Nyström, Daniel

Innan forskningen blev radikal: en historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria

2015

-

Eklöf, Jenny

Mindfulness: sekulär teknik eller religiös praktik?
Tidskriften Folkuniversitetet

2015

-

Cutas, Daniela
Shaw, David

Writers blocked: on the wrongs of research co-authorship and some possible strategies for improvement
Science and Engineering Ethics, 21(5): 1315-1329

2015

-

Nordlund, Christer

Praktverk om okänd mark
Västerbottenskuriren

2015

-

Jørgensen, Finn Arne

Why Look at Cabin Porn?
Public culture, 37(3): 557-578

2015

-

Nordlund, Christer

Snus och folkhälsa – en komplex historia
Västerbottens-Kuriren

2015

-

Cutas, Daniela

Ce se intampla cu ovulele?: Cand parintii care si-au pierdut fiica ar putea deveni bunici
Think Outside the Box

2015

-

Thorp, Robert

Representation and interpretation: Textbooks, teachers, and historical culture
IARTEM e-journal, 7(2): 73-99

2015

-

Samuelsson, Lars
Lindström, Niclas

“Traditional vs secular: Which values are reproduced in Swedish teacher education?”
XIII Nordic Conference on Religious Education: 17-17

2015

-

Lindblom, Lars

Rawlsian Political Analysis: Rethinking the Microfoundations of Social Science
Journal of Moral Philosophy, 12(4): 553-556

2015

-

Grill, Kalle
Dawson, Angus

Ethical Frameworks in Public Health Decision-Making: Defending a Value-based and Pluralist Approach
Health Care Analysis

2015

-

Grill, Kalle

Respect for What?: Choices, Actual Preferences and True Preferences
Social Theory and Practice, 41(4): 692-715

2015

-

Cutas, Daniela

Ai cui sunt embrionii?
Think Outside the Box

2015

-

Petersson, Birgit

Rolf Adamson, Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet, anm. av Birgit Petersson
Historisk Tidskrift (S), 135(2): 331-333

2015

-

Evertsson, Jakob

History, nation and school inspections: the introduction of citizenship education in elementary schools in late nineteenth-century Sweden
History of Education, 44(3): 259-273

2015

-

Rönnlund, Maria

Schoolyard stories: processes of gender identity in a 'children's place'
Childhood, 22(1): 85-100

2015

-

Khorasani, Sara
Panagiotakopulu, Eva
Engelmark, Roger; et al.

Late Holocene beetle assemblages and environmental change in Gammelhemmet, northern Sweden
Boreas, 44(2): 368-382

2015

-

Elenius, Lars

Veiviser i det mangfoldige nord: Utvalgte artikler av Einar Niemi [Pathfinder in the Diverse North : Selected Articles by Einar Niemi]
Acta Borealia, 32(1): 100-102

2015

-

QiaoYu, Cui
Gaillard, Marie-Jose
Olsson, Fredrik; et al.

A case study of the role of climate, humans, and ecological setting in Holocene fire history of northwestern Europe
Science China Earth Sciences, 58(2): 195-210

2015

-

Björnsson, Gunnar
John, Eriksson
Strandberg, Caj; et al.

Motivational internalism and folk intuitions
Philosophical Psychology, 28(5): 715-734

2015

-

Wahlberg, Mats

Why isn’t faith a work?: An examination of Protestant answers
Scottish journal of theology, 68(2): 201-217

2015

-

Cutas, Daniela

Cum a devenit un barbat tatal fratelui sau: aspecte etice si legale
Think Outside the Box

2015

-

Lundmark, Mikael

Religious objects and the coping process: case studies on prayer cloths as transitional objects in religious coping
Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, 37(1): 54-83

2015

-

Eklöf, Jenny

Neurodharma Self-Help: Personalized Science Communication as Brain Management
Journal of Medical Humanities

2015

-

Ledman, Kristina

Navigating historical thinking in a vocational setting: teachers interpreting a history curriculum for students in vocational secondary education
Journal of Curriculum Studies, 47(1): 77-93

2015

-

Cutas, Daniela
Smajdor, Anna

Postmenopausal Motherhood Reloaded: Advanced Age and In Vitro Derived Gametes
Hypatia, 30(2): 386-402

2015

Download

Gheaus, Anca

Feminism and gender

2015

-

Gheaus, Anca

Three Cheers for the Token Woman!
Journal of Applied Philosophy, 32(2): 163-176

2015

-

Brännlund, Isabelle

Markanvändning i Vilhelmina norra sameby: Girijaure lappskatteland 1740–1919

2014

-

Linderholm, Johan
Jerand, Philip

Soil chemical and - magnetic analysis of samples from site RAÄ Jörn 863, Hobergsträsk, Skellefteå kommun, Västerbottens län, Sverige.

2014

-

Linderholm, Johan
Jerand, Philip

Soil chemical and - magnetic analysis of samples from site R148862, Steintjörna, Övre Pasvik, Sör-Varanger kommune, Finnmark Fylke, Norge.

2014

-

Östman, Sofi
Linderholm, Johan

Miljöarkeologiska analyser av fyra härdprover från Giergebuodo, en samisk högfjällsboplats i Nordland fylke,Tysfjord kommune, Norge

2014

Download

Lindmark, Daniel
Norlin, Björn
Sjögren, David

Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år

2014

-

Sténs, Anna
Mårald, Erland

Managing forest aesthetics in the boreal fringe
International forestry review, 16(5): 52-

2014

-

Nordbäck, Carola

Historiebruk i Vilhelmina: församling, plats och identitet i brytningstider

2014

-

Lindmark, Daniel

Projektet "Norrländsk kyrkohistoria": En bakgrund och en vision

2014

-

Lindmark, Daniel

Colonial Education and Saami Resistance in Early Modern Sweden

2014

-

Lindmark, Daniel

Educational media in Sápmi: religious instruction in a missionary context (1619-1811)
Bildungsgeschichte: International Journal for the Historiograpy of Education, 4(1): 51-62

2014

-

Grill, Kalle

Expanding the Nudge: Designing Choice Contexts and Choice Contents
Rationality, Markets and Morals, 5: 139-162

2014

Download

Wallin, Jan-Erik
Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys från ett område med fossila åkrar och odlingsrösen. Österåker sn, Raä 110, 112, 114, 120 ,125, Vingåker kommun, Södermanlands län

2014

Download

Wallin, Jan-Erik
Viklund, Karin
Östman, Sofi

Møre och Romsdal, Rauma kommun, Vågstrand, Norge: Miljöarkeologisk undersökning av ett boplatsområde med odlingslager

2014

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av anläggningar från den arkeologiska utgrävningen inför dragningen av Västra länken i Umeå 2013: Sockenvägen, Umeå stad Raä 479, Umeå kommun, Västerbottens län

2014

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av anläggningar från den arkeologiska utgrävningen inför dragningen av Västra länken i Umeå 2013: Klockarbäcken, Umeå stad Raä 587, och Raä 589 Umeå kommun, Västerbottens län

2014

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av anläggningar från den arkeologiska utgrävningen inför dragningen av Västra länken i Umeå 2013: Klabbölevägen, Umeå socken Raä 366, Umeå kommun, Västerbottens län

2014

Download

Östman, Sofi

Miljöarkeologiska analyser av anläggningar från den arkeologiska utgrävningen inför dragningen av Västra länken i Umeå 2013: Röbäcksliden norra, Umeå socken Raä 593 och Raä 488, Umeå kommun, Västerbottens län

2014

Download

Östman, Sofi
Eriksson, Samuel

Miljöarkeologisk analys från Raä 1042 Tossene sn, Sotenäs kn, Västra Götalands län

2014

Download

Östman, Sofi
Wallin, Jan-Erik
Linderholm, Johan

Miljöarkeologisk analys av stads- och kulturlager samt en tunna från Falun RAÄ 68, Falun socken, Dalarnas län

2014

Download

Östman, Sofi
Engelmark, Roger

Makrofossil- och vedartsanalys av ett prov från Raä 48:1; Timrå sn, Medelpad

2014

Download

Eriksson, Samuel
Östman, Sofi
Johansson, Pontus

Miljöarkeologiska analyser av jordprover från Vinoret, Raä 205:2, Tuna sn, Medelpad

2014

Download

Berggren, Lena

Intellectual Fascism: Per Engdahl and the Formation of 'New-Swedish Socialism'
Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies, 3(2): 69-92

2014

Download

Eriksson, Samuel

Markkemisk och –fysikalisk analys av jordprover från Jomala, Gottby, fornlämning Jo 9.8, Åland

2014

Download

Ramqvist, Per H

Om järnålderns och medeltidens bebyggelseetableringar i norr
Arkeologi i norr, 14: 81-105

2014

Download

Sténs, Anna
Sandström, Camilla

Allemansrätten och bären: vem ska äga "skogens guld"

2014

Download

Sténs, Anna
Kardell, Örjan

Skogsdödens "uppgång och fall": vad har vi lärt oss?

2014

Download

Sténs, Anna
Kardell, Örjan

Oenigheten består om skogsgödsling

2014

Download

Sténs, Anna

Skogens skönhetsvärden växer i vikt

2014

Download

Josefsson, Torbjörn
Ramqvist, Per H
Hörnberg, Greger

The history of early cereal cultivation in northernmost Fennoscandia as indicated by palynological research
Vegetation History and Archaeobotany, 23(6): 821-840

2014

-

Nordbäck, Carola

Trons mötesplatser: Ett kyrko- och väckelsehistoriskt perspektiv.

2014

-

Hårdstedt, Martin

Ryssland på frammarsch

2014

-

Ramqvist, Per H

Arkeologi i Norr

2014

-

Hårdstedt, Martin

Jean Baptiste Bernadotte: Napoleons försiktige marskalk
Militär historia

2014

-

Hårdstedt, Martin

Mellan öst och väst

2014

-

Grabowski, Radoslaw

Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH)

2014

-

Grabowski, Radoslaw

Cereal husbandry and settlement: Expanding archaeobotanical perspectives on the southern Scandinavian Iron Age

2014

Download

Grabowski, Radoslaw
Olsen, Bjørnar
Petursdottir, Þora; et al.

Teillager 6 Sværholt: The Archaeology of a World War II Prisoner of War Camp in Finnmark, Arctic Norway
Fennoscandia Archaeologica, 31: 3-24

2014

-

Össbo, Åsa

Nya vatten, dunkla speglingar: Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968

2014

Download

Hultman, Martin

Transition Delayed: The 1980s Ecotopia of a Decentralized Renewable Energy System

2014

-

Nygren, Thomas
Foka, Anna
Buckland, Phillip I.

The status quo of digital humanities in Sweden: past, present and future of digital history
H-Soz-Kult

2014

Download

Cocq, Coppélie
Heinerud, Jans
Larsson, Thomas B; et al.

Rock art in Sápmi: images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder och berättelser

2014

-

Egan Sjölander, Annika
Ekerholm, Helena
Eklöf, Jenny; et al.

Motorspriten kommer!: en historia om etanol och andra alternativa drivmedel

2014

-

Linderholm, Johan

Miljöarkeologi och markkarteringar inom Västra Länkenprojektet: en preliminär sammanställning: RAÄ 366 (Klabbölevägen), RAÄ 479 (Klockaråkern); RAÄ 594, RAÄ 596, RAÄ 588, RAÄ 587, RAÄ 589 (Klockarbäcken) i Umeå sn

2014

-

Linderholm, Johan

Multielementanalyser av sedimentprover från gravar: Tanum 1796 och Tanum 1910, Tanum sn, Västra Götalands län

2014

-

Elenius, Lars

Nordiska gränser i historien: linjer och rum, konstruktion och dekonstruktion

2014

-

Sténs, Anna

Ja till förskönade landskap, nej till reglering
Västerbottenskuriren

2014

-

Linderholm, Johan
Geladi, Paul

Portable near infrared spectroscopy and imaging on archaeological sites and samples in the MOBIMA project: Part 1. Field spectroscopy
NIR news, 25(5): 11-15

2014

-

Linderholm, Johan
Geladi, Paul

Portable near infrared spectroscopy and imaging on archaeological sites and samples in the MOBIMA project: Part II. The potential of hyperspectral field imaging
NIR news, 25(8): 8-12

2014

-

Zipernovszky, Hanna

Det svenska religionskunskapsämnet från ett östeuropeiskt perspektiv

2014

-

Nordbäck, Carola

David Gudmundsson. Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721.
Kyrkohistorisk årsskrift

2014

-

Buckland, Paul C.
Buckland, Philip I.

The Alder Leaf Beetle Agelastica alni (L.) (Col.: Chrysomelidae) in the Dearne Valley. Climate change or poor quarantine.
Sorby Record

2014

-

Liliequist, Jonas

'The child who strikes his own father or mother shall be put to death': assault and verbal abuse of parents in Swedish and Finnish counties 1745-1754

2014

-

Nordlund, Christer

Att skapa något från intet
Västerbottens-Kuriren

2014

-

Samuelsson, Lars

On the Critique of "The Environmental Ethics Project": Why this Critique has Failed

2014

-

Björnsson, Gunnar

Incompatibilism and ‘Bypassed’ Agency

2014

-

Sténs, Anna
Sandström, Camilla

Allemansrätten: Hinder eller möjlighet för grönt entreprenörskap?

2014

-

Sténs, Anna

Skogens estetiska värden

2014

-

Eklöf, Jenny

Review of Boel Berner's Blodflöden. Blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället.
Lychnos

2014

-

Hayenhjelm, Madeleine

Recension: Filip radovic (red.) Livets Mening, Lund: Studentlitteratur, 2012
Tidskrift för politisk filosofi

2014

-

Eklöf, Jenny

Vetenskap och buddhism i ett lyckligt äktenskap

2014

-

Åström Elmersjö, Henrik

Historia och konflikter: historiekultur och historieundervisning inom, över och bortom gränser
Historisk Tidskrift (S), 134(2): 267-277

2014

Download

Jørgensen, Finn Arne

The Armchair Traveler’s Guide to Digital Environmental Humanities
Environmental Humanities, 4: 95-1112

2014

Download

Boström, Ulrika

”När man kollar på bilden tänker man så här”: en receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen

2014

Download

Nordbäck, Carola

Den kyrkohistoriska handbokens historiografi

2014

-

Olsson, Annie

Läroboken i historieundervisningen: en fallstudie med fokus på elever, lärare och läroboksförfattare

2014

Download

Strömbäck, Maria
Formark, Bodil
Wiklund, Maria; et al.

The corporeality of living stressful femininity: a gender–theoretical analysis of young Swedish women’s stress experiences
Young - Nordic Journal of Youth Research, 22(3): 271-289

2014

-

Thorp, Robert

Historical Consciousness, Historical Media, and History Education

2014

Download

Thorp, Robert

Historical Consciousness and Historical Media: A History Didactical Approach to Educational Media
Education Inquiry, 5(4): 497-516

2014

Download

Buckland, Philip I.
Eriksson, Erik J.
Palm, Fredrik

SEAD - The Strategic Environmental Archaeology Database: Progress Report Spring 2014

2014

Download

Deldén, Maria

Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen

2014

Download

Mårald, Erland

Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen

2014

-

Ahl-Waris, Eva
Nordlund, Christer

Om tillkomsten och användningen av en fornlämningsplats: arkeologibruk kring Kökars franciskankonvent
Historisk Tidskrift för Finland, 99(2): 147-190

2014

-

Cowman, Krista
Javette Koefoed, Nina
Karlsson Sjögren, Åsa

Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship

2014

-

Karlsson Sjögren, Åsa

Citizenship, poor relief and the politics of gender in Swedish cities and towns at the turn of the nineteenth century

2014

-

Åstrand, Björn

Svensk skola i ett nordiskt perspektiv: observationer och perspektiv
Gymnasiepædagogik

2014

-

Åstrand, Björn

Conflicting Ideas on Democracy and Values Education in Swedish Teacher Education
Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts: 223-252

2014

-

Norlin, Björn
Sjögren, David

Enhancing the infrastructure of research on the Nordic educational past: the Nordic Journal of Educational History
Nordic Journal of Educational History, 1(1): 1-5

2014

Download

Cowman, Krista
Javette Koefoed, Nina
Karlsson Sjögren, Åsa

Introduction

2014

-

Cowman, Krista
Javette Koefoed, Nina
Karlsson Sjögren, Åsa

Introduction to Section I

2014

-

Cowman, Krista
Koefoed, Nina Javette
Karlsson Sjögren, Åsa

Introduction to Section III

2014

-

Cowman, Krista
Javette Koefoed, Nina
Karlsson Sjögren, Åsa

Introduction to Section II

2014

-

Elenius, Lars

Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen
Nordic Journal of Educational History, 1(2): 63-85

2014

Download

Lindgren, Tomas

Religion och konflikt: Komplexa samband, komplexa orsaker

2014

-

Elenius, Lars
Frandsen, Steen Bo

Introduktion

2014

-

Elenius, Lars

Det vilda som gränsmarkör mellan nomader och bofasta i kolonisationsprocessen i Finland, Sverige och Norge

2014

-

Buckland, Philip I.

The Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP) database: 1000 sites and half a million fossils later
Quaternary International, 341: 272-282

2014

-

Buckland, Philip I.
Eriksson, Erik J.

Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD)

2014

-

Buckland, Philip I.
Buckland, Paul C.
Olsson, Fredrik

Paleoentomology: Insects and other Arthropods in Environmental Archaeology

2014

-

Lemdahl, Geoffrey
Buckland, Philip I.
Fischer Mortensen, Morten

Lateglacial insect assemblages from the palaeolithic site Slotseng: new evidence concerning climate and environment in SW Denmark
Quaternary International, 341: 172-183

2014

-

Spjut, Lina

Den envise bonden och Nordens fransmän: svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939

2014

Download

Sandberg, Karin

Möte med det förflutna: digitaliserade primärkällor i historieundervisningen

2014

Download

Westerberg, Andreas

Medieteknik och historieundervisning: diskurser om teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010

2014

Download

Wallin, Jan-Erik
Östman, Sofi

Resultat av miljöarkeologisk analys från ett jordprov i gammal åkermark. Stala 330, Varekil, Orust, Västra Götaland

2014

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys från Kvissle, Njurunda sn Raä 131, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

2014

Download

Östman, Sofi

Makrofossilanalys från Raä Källby 79, Götene kommun, Västra Götalands län

2014

Download

Dermineur, Elise

Single Women and the Rural Credit Market in Eighteenth-Century France
Journal of social history, 48(1): 175-199

2014

-

Hallgren Sjöberg, Elisabeth

Såsom en slöja: Den kristna slöjan i en svensk kontext

2014

Download

Cutas, Daniela
Dondorp, Wybo
Swierstra, Tsjalling; et al.

Artificial gametes: perspectives of geneticists, ethicists and representatives of potential users
Medicine, Health care and Philosophy, 7(3): 339-345

2014

-

Lindblom, Lars

Anarchy, State, and Property
Rationality, Markets and Morals, 5: 1-12

2014

-

Langum, Virginia
Dermineur, Elise

Umeå Group for Premodern Studies Annual Report 2013

2014

Download

Thorp, Robert

Towards an epistemological theory of historical consciousness
Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education, 1(1): 20-31

2014

Download

Hårdstedt, Martin

Finska kriget 1808-1809: förhistoria, förlopp och konsekvenser ur ett geopolitiskt perspektiv

2014

-

Buckland, Philip I.
Buckland, Paul C.

BugsCEP, an entomological database twenty-five years on
Antenna (Journal of the Royal Entomological Society), 38(1): 21-28

2014

-

Hammar, AnnaSara

Mellan kaos och kontroll: Social ordning i svenska flottan 1670-1716

2014

Download

Johansson, Cecilia

Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap

2014

Download

Holmberg, Linn

The forgotten encyclopedia: the Maurists' dictionary of arts, crafts, and sciences, the unrealized rival of the Encyclopédie of Diderot and d'Alembert

2014

Download

Norlin, Björn

Kyrkan och skolan: administrativ brytning från tidigmodern tid till nutid

2014

-

Ekerholm, Helena

Plikt och undantag: Vapenfrilagstiftningen och det manliga medborgarskapet i Sverige 1965-1978
Historisk Tidskrift (S), 134(1): 31-63

2014

Download

Eklöf, Jenny

Jakten på en definition: Mindfulness som gränslandsfenomen

2014

-

Rönnlund, Maria

Democratic challenges: students' active participation in everyday school life

2014

-

Svensson, Leif

The "Communitarian" Critique of Luther's Ethics

2014

-

Berglund, Mats

Food riots in nineteenth-century Sweden

2014

-

Myreböe, Synne

Searching for Educational Space In-Between: Following the Traces of Walter Benjamin’s Thought-Images in Reflecting on Spatiality

2014

Download

Sandberg, Karin

The Computerised Classroom: Didactic Tool or Distraction?

2014

Download

Wendin, Åsa

“All kids are monkeys at heart”: Nature as the Child’s Natural Habitat in a Southern Swedish Outdoor Preschool

2014

Download

Indzic Dujso, Aleksandra

Rebuild and Remodel: An Example of Cooperation between Teachers and Architects

2014

Download

Boström, Ulrika

Seeing is Knowing, or The Creation of a "New Real"

2014

Download

Almqvist Nielsen, Lena

The School as a Museum: Using Contemporary Archaeology to Understand Past School Environments

2014

Download

Westerberg, Andreas

Leaving, Changing, Managing: Visions of a School on the Move

2014

Download

Hultkrantz, Catharina

Beneath the Great Dome: Photographs as Means in the Study of the Senses and Emotions of Day-to-Day School Life

2014

Download

Norlander, Peter

Spaces and Places for School Related Learning: Challenges to the Classroom

2014

Download

Olsson, Annie

To Smile or Not to Smile: Differing Views on Educational Situations Compared

2014

Download

Johansson, Cecilia

The Dream of a Perfect Lunch: Helenelund School Canteen in 1968 and 2012

2014

Download

Thorp, Robert

Contextualising and Representing School: To Contextualise a Contextualisation, or the Importance of the Historiographic Gaze

2014

Download

Ledman, Kristina

Lockers and Hangers: Defining Space and Interaction between Vocational and Academic Students

2014

Download

Burke, Catherine
Grosvenor, Ian
Norlin, Björn

Entwining Visuality and Spatiality in Educational Research

2014

Download

Emanuelsson, Carl

Space and Photographs: How to Use Photography as an Evaluator in School

2014

Download

Ledman, Kristina

The Voice of History and the Message of the National Curriculum: Recontextualising History to a Pedagogic Discourse for Upper Secondary VET
Nordidactica

2014

Download

Spjut, Lina

An Adequate Workplace: Visualizing the Daily Tasks of Teaching

2014

Download

Burke, Catherine
Grosvenor, Ian
Norlin, Björn

Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning

2014

Download

Deldén, Maria

The Teacher and Educational Spaces: The Photograph as a Tool for Teacher Reflection

2014

Download

Linda Vikdahl, Linda

Jag vill också vara en ängel: om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning

2014

-

Cutas, Daniela

Primul copil nascut in urma unui transplant de uter. Cateva implicatii etice
Think Outside the Box

2014

-

Jerand, Philip
Linderholm, Johan

Soil chemical and - magnetic analysis on surface mapping samples from site Tanum 1821:1, Tanum kommun, Västra Götalands län, Sverige.

2014

-

Almqvist Nielsen, Lena

Förhistorien som kulturellt minne: historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903-2010

2014

Download

Wahlberg, Mats

Merit and the Finnish Luther
International Journal of Systematic Theology, 16(3): 273-294

2014

-

Hammar, Annasara

Fishing, agriculture and climate in the Baltic Sea Region during the modern time
Historisk Tidskrift (S), 134(2): 305-307

2014

-

Hjelm, Jonny

Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-inspirerade logikteori
Idrottsforum.org

2014

-

Rönnlund, Maria

Justice in and through education?: students’ participation in decision‐making
Journal of Social Science Education, 13(2): 104-113

2014

-

Evertsson, Jakob

Classroom wall charts and Biblical history: a study of educational technology in elementary schools in late nineteenth- and early twentieth-century Sweden
Paedagogica historica, 50(5, Special Issue): 668-684

2014

-

Hultman, Martin
Anshelm, Jonas

A Green fatwā?: Climate change as a threat to the  masculinity of industrial modernity
Norma, 9(2): 84-96

2014

-

Jørgensen, Finn Arne

Space, place, and mobility in museums

2014

-

Ledman, Kristina

Till nytta eller onytta: argument rörande allmänna ämnen i ungas yrkesutbildning i efterkrigstidens Sverige
Nordic Journal of Educational History, 1(1): 21-43

2014

Download

Cutas, Daniela

Etica reproducerii umane cu gameti creati in laborator
Dilema Veche

2014

-

Sundström, Pär

Two types of qualia theory
Harvard Review of Philosophy, 20: 107-131

2014

-

Liliequist, Jonas

Venus: Att inte kunna förställa sig är att inte kunna leva

2014

-

Jonsson, Kjell

Lukten ett vetenskapligt mysterium
Västerbottens-Kuriren

2014

-

Rudolfsson, Lars
Liliequist, Jonas

Venus: Att inte kunna föreställa sig är att inte kunna leva

2014

Download

Hultkrantz, Catharina

Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet

2014

Download

Lindmark, Daniel

Kvarlevan av den gamla Stiftelsen: Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner, Axel B. Svensson och historien

2014

-

Zipernovszky, Hanna

Uppskattad katolsk religionspedagog till Sverige
Katolskt Magasin, 9(89): 30-

2014

-

Liliequist, Jonas

From honour to virtue: the shifting social logics of masculinityand honour in early modern Sweden

2014

-

Jørgensen, Finn Arne

What Happens to a Place When the Data About It Is Lost?
The Atlantic

2014

-

Åström Elmersjö, Henrik

History Beyond Borders: Peace Education, History Textbook Revision, and the Internationalization of History Teaching in the Twentieth Century
Historical Encounters, 1(1): 62-74

2014

Download

Jørgensen, Finn Arne

Frankfurt Kitchen, Germany: (Grete Lihotsky, 1926)

2014

-

Rasmusson, Arne

Att leva med Bibeln som berättelse: En narrativ och ecklesiologisk hermeneutik
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 41(3): 231-250

2014

-

Svensson, Leif

A Contextual Analysis of the Two Regiments in the Swedish Luther Renaissance
Theofilos; Tidskrift for å studere teologi, filosofi og kultur, 6(1): 48-68

2014

-

Jørgensen, Finn Arne

Coca-Cola Bottle, USA: (Earl R. Dean, 1915)

2014

-

Lindgren, Tomas

Hjalmar Sundén's Impact on the Study of Religion in the Nordic Countries
Temenos, 50(1): 39-61

2014

-

Dermineur, Elise

Les Femmes et le Crédit dans les Communautés Rurales au 18e siècle.
Traverse, revue d'histoire - Zeitschrifte für geschichte, 2: 53-64

2014

-

Wahlberg, Mats

Revelation as Testimony: A Philosophical-Theological Study

2014

-

Perez-Karlsson, Åsa

Meeting the other and oneself: experience and learning in international, upper secondary sojourns

2014

Download

Gheaus, Anca

The parental love argument against ‘designing’ babies: the harm in knowing that one has been selected or enhanced

2014

-

Cutas, Daniela
Hens, Kristien

Preserving children's fertility: two tales about children's right to an open future and the margins of parental obligations
Medicine, Health care and Philosophy, 18(2): 253-260

2014

-

Berggren, Lena

Blodets renhet: En historisk studie av svensk antisemitism

2014

-

Larsson, Anna
Norlin, Björn

Beyond the classroom: studies on pupils and informal schooling processes in modern Europe

2014

-

Larsson, Anna
Norlin, Björn

Introduction: Taking Pupils into Account in Educational History Research

2014

-

Larsson, Anna

Remembering School: Autobiographical Depictions of Daily School Life in Sweden, 1918-80

2014

-

Björnsson, Gunnar
McPherson, Tristram

Moral Attitudes for Non-Cognitivists: Solving the specification problem
Mind (Print), 123(489): 1-38

2014

-

Björnsson, Gunnar

Essentially shared obligations
Midwest studies in philosophy, 38(1): 103-120

2014

Download

Björnsson, Gunnar
Shanklin, Robert

‘Must’, ‘Ought’ and the Structure of Standards
Lecture Notes in Computer Science

2014

-

Björnsson, Gunnar
Pereboom, Derk

Free Will Skepticism and Bypassing

2014

-

Sténs, Anna
Sandström, Camilla

Allemansrätten in Sweden: A resistant custom
Landscapes, 15(2): 106-118

2014

-

Norlin, Björn

The Nordic Secondary School Youth Movement: Pupil Exchange in the Era of Educational Modernization, 1870–1914

2014

-

Nordbäck, Carola

Kyrkohistorisk historiebruksforskning

2014

-

Nordbäck, Carola

"Att återvända till början": historia och identitet inom Missionsprovinsen

2014

-

Bergenheim, Åsa

Sexual assault, irresistible impulses, and forensic psychiatry in Sweden
International Journal of Law and Psychiatry, 37(1): 99-108

2014

-

Linderholm, Johan

Soil chemical and -magnetic analysis of samples from site OULU HANGASKANGAS E (register no 1000006785), Finland.

2013

-

Linderholm, Johan

Soil chemical and -magnetic analysis of samples from site ROVANIEMI KOSKENNISKA register n:o 695010063, Finland.

2013

-

Linderholm, Johan

Soil chemical and -magnetic analysis of samples from site R148862, Steintjörna, Övre Pasvik, Sör-Varanger kommune, Finnmark Fylke, Norge.

2013

-

Vikström, Lotta
Sandström, Glenn
Marklund, Emil

Demographic responses to colonization among indigenous populations: Migration and mortality in 19th-century northernmost Sweden
XXVII IUSSP International Population Conference: 221-221

2013

-

Sundström, Olle

”Jag har inte fått tillräckligt klart för mig – är schamanism religion eller inte?”
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok

2013

-

Sténs, Anna
Sandström, Camilla

Divergent interests and ideas around property rights: the case of berry harvesting in Sweden
Forest Policy and Economics, 33: 56-62

2013

-

Lindmark, Daniel

Samiska röster ur kyrkohistorien - vad har de att säga idag?

2013

-

Lindmark, Daniel

Colonial Encounter in Early Modern Sápmi

2013

-

Jørgensen, Finn Arne

The Networked North: Thinking about the Past, Present, and Future of Environmental Histories of the North

2013

-

Jørgensen, Finn Arne

Hunting in a digital landscape: Scandinavian hunters and the history of the GPS

2013

-

Jørgensen, Finn Arne
Karlsdóttir, Unnur Birna
Mårald, Erland; et al.

Entangled Environments: Historians and Nature in the Nordic Countries
Historisk Tidsskrift, 92(1): 9-34

2013

-

Ledman, Anna-Lill
Brännlund, Isabelle
Löf, Annette; et al.

Vänd på perspektiven Umeå2014
Västerbottens Kuriren

2013

-

Åström Elmersjö, Henrik

En nordisk historia eller nationalism på ett nytt sätt?: Ömsesidig historieläroboksrevision i föreningarna Nordens regi, ca 1930-1965
Uddannelseshistorie, 47: 81-101

2013

-

Girmalm, Thomas
Rosenius, Marie

From state church to faith community: An analysis of worldly and spiritual power in the Church of Sweden
International Journal for the Study of the Christian Church, 13(1): 48-58

2013

-

Holmblad, Peter

Luolamiehistä talonpojiksi: Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin

2013

-

Sundström, Olle

Review of Cato Christensen, Religion som samisk identitetsmarkør. Fire studier av film, diss.,Tromsø: University of Tromsø 2013
Journal of Northern Studies, 7(2): 117-121

2013

Download

Åstrand, Björn

Diversity and homogeneity: notions on the role of higher education in democratic societies
Higher Education Reforms: 44-69

2013

Download

Vikström, Lotta
Haage, Helena

Estimating death differentials to measure the labeling impact of disability: a case study of past populations in Sweden
XXIVI IUSSP International Population Conference: 150-

2013

-

Nordlund, Christer

Vägar till vetenskapen: Sveriges unga akademi om att bli och vara forskare

2013

-

Grabowski, Radoslaw

Cereal cultivation in east-central Jutland during the Iron Age, 500 BC–AD 1100
Danish Journal of Archeology, 2(2): 164-196

2013

-

Hultman, Martin

The making of an Environmental Hero: The rise of ecological modern discourse, fuel cells and Arnold Schwarzenegger
Environmental Humanities, 2

2013

-

Hultman, Martin

The Making of an Environmental Hero: A History of Ecomodern Masculinity, Fuel Cells and Arnold Schwarzenegger
Environmental Humanities, 2: 83-103

2013

-

Hansson, Johan

Träffsäkerhet är inte allt: när svenska armén väljer revolver.
Krutkorn

2013

-

Buckland, Philip I.

SEAD - The Strategic Environmental Archaeology Database. Inter-linking multiproxy environmental data with archaeological investigations and ecology.
CAA2012, Proceedings of the 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, England.: 320-331

2013

-

Åstrand, Björn

Svensk historielärarutbildning i ett komparativt perspektiv med utgångspunkt i alumners omdömen om sin utbildning
Kritiska perspektiv på historiedidaktiken

2013

Download

Nordlund, Christer
Jonsson, Kjell

Besparing kräver mer analys
Västerbottens-Kuriren

2013

-

Nordlund, Christer

Humanistisk offensiv
Västerbottens-Kuriren

2013

-

Nordlund, Christer

Ica, Coop och det koloniala arvet
Västerbottens-Kuriren

2013

-

Nordlund, Christer

Konsten att skapa sig ett liv

2013

-

Hultman, Martin

Miljösociologi
Sociologisk forskning, 50(3-4): 345-347

2013

-

Eklöf, Jenny

Marknadsanpassningen av tredje uppgiften

2013

-

Grabowski, Radoslaw

Phosphate and magnetic susceptibility analyses of samples from a German second world war POW-camp at Sværholt, Finnmark Fylke, Norway: complement to report 2012-001, addition of results from excavation season 2013

2013

Download

Stokke, Andreas

And and And*

2013

-

Hjelm, Jonny

Facklig feminism
Folket i bild

2013

-

Nordbäck, Carola

In Defence of Freedom: Christianity and the Pursuit of Human Happiness in Anders Chydenius' world

2013

-

Grabowski, Radoslaw

Archaeobotanical analysis of plantmacrofossil material from VKH 7087,Kristinebjerg Øst etape 4, Vejle Amt, East Jutland, Denmark

2013

Download

Grill, Kalle

Shaping the context and content of food choices

2013

-

Larsson, Anna

School psychologists as experts: Some notes on the uses of behavioral science in post-war Sweden

2013

-

Larsson, Anna
Wisselgren, Per

Introduction: contextualizing social science

2013

Download

Danell, Rickard
Larsson, Anna
Wisselgren, Per

Social Science in Context: Historical, Sociological, and Global Perspectives

2013

-

Rönnlund, Maria

Elevinflytande i en skola i förändring
Utbildning och Demokrati, 22(1): 65-83

2013

-

Hjelm, Jonny

Den svenska statens stöd till idrotten 2012
Idrottsforum.org

2013

-

Johansson, Ingvar

Scattered Exemplification and Many-Place Copulas
Axiomathes, 23(2): 235-246

2013

Download

Samuelsson, Lars

Resolving the Wrong Kind of Reason Problem
Swedish Congress of Philosophy 2013 = Filosofidagarna : 14-16 june, 2013: 177-178

2013

-

Stokke, Andreas

Saying too Little and Saying too Much: Critical Notice of Lying, Misleading, and What is Said by Jennifer Saul
Disputatio, V(35): 81-91

2013

Download

Stokke, Andreas

Uoprigtighed og viden via vidnesbyrd
Norsk Filosofisk Tidsskrift, 48(2): 121-132

2013

-

Johansson, Ingvar

Constitution as a relation within mathematics
The Monist, 96(1): 87-100

2013

-

Elenius, Lars

Cultural Consequences of the Conscript Army for the National Minority in the Torne Valley
Militärhistorisk Tidskrift

2013

-

Mårald, Erland

The Ambiguous Legacy of Agrarianism
Philosophy & Technology, 26(3): 304-309

2013

-

Jonsson, Kjell

Ashanti White: Not Your Ordinary Librarian: Debunking the popular percetions of librarians
Biblioteksbladet, 98(8): 40-40

2013

-

Viklund, Karin

Arkeobotanisk analys av jordprover tagna vid grävningar i Ytterby sn, Kungälvs kommun, Bohuslän,  2012

2013

-

Viklund, Karin

Arkeobotanisk analys av 20 jordprover tagna vid grävningar för Västra länken (klockaråkern, Umedalen-Prästsjön), Umeå 2012

2013

-

Viklund, Karin

Växtmaterial i jordprover från en stenåldersboplats. Karleby 63, Falköpings kommun, Västergötland.

2013

-

Viklund, Karin

Karleby Raä 63, Falköpings kn, Västergötland. Resultat av analys och bestämning av växtmaterial från floterade makroprover tagna i april och juli 2013

2013

-

Viklund, Karin

Arkeobotanisk analys av jordprover från Raä 1821:1, Tanum sn och kn, Bohuslän (MAL-nr 12-011)

2013

-

Larsson, Thomas B

Umeå för Umeå: Om en central plats under stenåldern

2013

-

Linderholm, Johan

Miljöarkeologiska markanalyser: fosfatbestämning och magnetisk susceptibilitet. Svingen boligfelt, Sundby søndre 2/18,Vestby, Akershus. Norge.

2013

-

Linderholm, Johan

Analys av markprover från huskonstruktioner, Nykøbing Falster, Lolland - Danmark

2013

-

Linderholm, Johan
Macphail, Richard I

Helganes, Haugesund airport, North Rogaland, Norway; chemistry, magnetic susceptibility and soil micromorphology

2013

-

Linderholm, Johan

Miljöarkeologiska analyser av jordprover från, raä 63, Karleby sn, Västergötland.

2013

-

Linderholm, Johan

Miljöarkeologiska markanalyser över Klockarbäcken (RAÄ 594, RAÄ 596, RAÄ 588, RAÄ 587 samt RAÄ 589 i Umeå sn).

2013

-

Linderholm, Johan
Wallin, Jan-Erik

The Avaldsnes Royal Manor project: soil and sediment analysis: chemistry, magnetic susceptibility and pollen studies

2013

-

Viklund, Karin
Linderholm, Johan
Macphail, Richard I

Integrated Palaeoenvironmental Study: Micro- and Macrofossil Analysis and Geoarchaeology (soil chemistry, magnetic susceptibility and micromorphology).

2013

-

Lindström, Niclas

Avhandlingsresumé: "Förhållandet mellan praxis & teori inom etiken"
Svensk teologisk kvartalskrift, 89(3-4): 192-

2013

-

Olsson, Fredrik

Miljöarkeologisk analys från Stora Holm Metalltid (Raä Tuve 199), Tuve socken, Göteborgs kommun.

2013

Download

Olsson, Fredrik

Miljöarkeologisk analys av prover från mesolitiska lokalen Stora Holm (Raä Tuve 134, 197 och 199), Tuve socken, Göteborgs kommun. MAL nr 13_017

2013

Download

Olsson, Fredrik

Miljöarkeologisk analys från Stora Holm (Raä Tuve 134, 197 och 199), Tuve socken, Göteborgs kommun. MAL nr 13_003

2013

Download

Olsson, Fredrik

Miljöarkeologisk analys av RAÄ 846 Nolby, Njurunda socken, Medelpad

2013

-

Olsson, Fredrik

Miljöarkeologisk analys av RAÄ Tanum 1796, Tanums kommun, Bohuslän.

2013

Download

Olsson, Fredrik

Miljöarkeologisk analys av Raä 837 vid Kaptensdalen i Nolby, Njurunda socken, Medelpad

2013

Download

Olsson, Fredrik

Miljöarkeologisk analys av RAÄ Silje 246, Selånger socken, Medelpad

2013

Download

Callergård, Robert

Riktad uppmärksamhet - en hypotes om Humes filosofi och metafilosofi
Filosofisk Tidskrift

2013

-

Holmberg, Linn

The unknown rival of the encyclopédie: the Maurists' abandoned dictionary of arts, crafts and sciences
Frühneuzeit-Info, 24: 81-89

2013

Download

Hjelm, Jonny

Rangordning och kompetens en naturlig del av idrotten
västerbottens kuriren

2013

-

Hjelm, Jonny

Kvinnor och fotboll - en historia av förtryck
svenska dagbladet

2013

-

Nordlund, Christer

Anne Kristine Børresen : Bergtatt. Johan H. L: professor, rådgiver og familiemann
Historisk Tidsskrift, 92(2): 311-314

2013

-


Page Editor: Sandra Olsson
2008-11-27

Print page