Erland Mårald

Contact Information

vCard vcard

Position:

Professor

personbild

Works at:

Historical, Philosophical and Religious Studies

Department:

Idéhistoria

Address:

Umeå Universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Visiting Address:

A, Humanisthuset, HF129

Tel:

+46 90 786 65 45

Email:

erland.marald@umu.seEmail 1

erland.marald@idehist.umu.seEmail 2

Lync:

Get in touch via Lync

Web Page:

http://www.idesam.umu.se/om/personal/idehistoria/erland-marald/ Web Page

Profile

Research interests

Environmental history
Science studies
Agricultural history
Environmental crime

Current projects


- "Vad är ett miljöbrott?: Om framväxten av ett nytt brottsbegrepp 1960 - 2000" [What is an Environmental Crime?: The Development of a New Concept of Crime, 1960-2000]. Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm. Projektledare.

Selected publications


Jordens kretslopp: Lantbruket, staden och den kemiska vetenskapen 1840-1910 [Cycles of Earth: Agriculture, the City and Chemical Science, 1840 -1910] With a summary in English (Umeå: Inst. för historiska studier, 2000).

"Vad är 'det andra' värt?: En studie av natur- och miljösyn hos Banverket och Skanska i Projekt Hallandsås" (tillsammans med Sverker Sörlin), i Miljö i grund och botten - erfarenheter av Hallandsåsen SOU 1998:137, bilaga 5, 1-64.

"Om systemkultur och miljösyn i Projekt Hallandsås" (tillsammans med Sverker Sörlin), Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 1998:3-4, ss 167-196.

"Idéhistoria ur ett världshistoriskt perspektiv", i Vidgade vyer: Globalt perspektiv på idéhistoria, eds. Ronny Ambjörnsson, Mohammad Fazlhashemi och Anders Öckerman (Lund: Studentlitteratur, 2000).

"Vandringsrättaren Mandus Persson från Blattnicksele", i , Reseberättelser eds. Lena Eskilsson och Mohammad Fazlhashemi (Stockholm: Carlssons, 2001).

"The BT Kemi Scandal and the Establishment of the Environmental Crime Concept", Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2 2001, 149-170.

"Everything Circulates: Agricultural Chemistry and Recycling Theories in the Second Half of the Nineteenth Century", Environment and History 8 2002, 65-84.

"Stad och Land: Kretsloppsanpassat avlopp - då, nu och i framtiden" (tillsammans med Torsten Modig), Vatten 58 2002, 33-43.

Giftfabriken som sprängdes: BT Kemi-skandalen och miljöbrottsbegreppets etablering, Forskning om ekonomisk brottslighet Rapport 2002:12 (Stockholm: BRÅ, 2002).


Page Editor: Sandra Olsson

Print page