Calendar

January 2018

22 January at 15:00–19:00

UHR: Skrivarstuga inför ansökan om EU-praktik

Seminar Europeiska kommissionen och övriga EU-institutioner erbjuder praktik i fem månader med stipendium på ca 1000 € i månaden. För att kunna söka krävs en kandidatexamen, att du inte tidigare gjort praktik i en EU-institution samt mycket goda kunskaper i engelska eller franska.

25 January at 13:15–15:00


February 2018

21 February–23 February

The Burman Lectures in Philosophy 2018: Race, Manipulative Language, and Politics

Lecture Professor Jennifer Saul, University of Sheffield, will give the 2018 Burman lectures in Philosophy.


Page Editor: Sandra Olsson

Print page

Current events

Find events

Sort on category