Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi och historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Sju doktorandtjänster utlyses

Just nu utlyser vi doktorandtjänster i arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap med start september 2018. Två tjänster har genusvetenskaplig inriktning. Läs artikeln

Välkommen till årets Burman-föreläsningar i filosofi 21-23 februari

Institutionen för idé- och samhällsstudier bjuder in till de årliga Burman-föreläsningarna i filosofi med rubriken: Race, Manipulative Language, and Politics. Årets gästföreläsare är Prof. Jennifer Saul, University of Sheffield.

Ny sommarkurs: History of Food and Wine

Ny sommarkurs: History of Food and Wine

När började vi äta med en gaffel? Vad åt kungar och drottningar till frukost? Vad åt bönderna? Varför finns det så mycket hunger i en värld av överflöd? Lär dig mer om maten och vinets historia i sommar.

Ny bok: Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union: New Dimensions of Research

Ny bok: Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union: New Dimensions of Research

Ny bok I en nyutkommen antologi undersöks hur Stalin-terrorn och de socialistiska omvandlingarna drabbade olika etniska och religiösa minoriteter i Sovjetunionen under framför allt 1930-talet. Redaktörer och medförfattare till volymen är historikern Andrej Kotljarchuk, Södertörns högskola (tidigare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet) och religionshistorikern Olle Sundström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Marie Rosenius får treårigt forskarstipendium i teologi

Marie Rosenius får treårigt forskarstipendium i teologi

Marie Rosenius vid institutionen för idé- och samhällsstudier har beviljats ett treårigt postdoktoralt forskarstipendium i teologi av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Thomas Girmalm vid institutionen för idé- och samhällsstudier har utsetts till meriterad lärare

Thomas Girmalm vid institutionen för idé- och samhällsstudier har utsetts till meriterad lärare

Thomas Girmalm, universitetslektor med inriktning historisk och praktisk teologi vid institutionen för idé- och samhällsstudier, har för sina pedagogiska meriter utsetts till meriterad lärare i Umeå universitets karriärsystem.

Erland Mårald invald i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Erland Mårald invald i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in, varav nio i Skogsavdelningen. En av dem var Erland Mårald, professor i idéhistoria vid Umeå universitet.

Vad ska få styra utvecklingen på Grönland?

Vad ska få styra utvecklingen på Grönland?

Avhandling I en ny avhandling vid Umeå Universitet undersöker Janina Priebe de berättelser om Grönlands framtid och modernisering som uppstod i samband med försöken att utveckla landets naturresursbaserade industrier, från början av 1900-talet fram till 1960-talet.

Ny skriftserie: Studia Theologica Practica Umensia

Ny skriftserie: Studia Theologica Practica Umensia

Inom skriftserien Studia Theologica Practica Umensia publiceras en årlig antologi med en bred men samtidigt sammanhängande tematik, där varje artikel ses som ett självständigt bidrag. 2017 års volym, Det kyrkliga språket i teori och praxis, belyser det angivna ämnet utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder.

Manlig vänskap och känslosamhet under 1700-talet i närbild

Manlig vänskap och känslosamhet under 1700-talet i närbild

Avhandling I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Ina Lindblom vilken roll känslor spelade i publicisten Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811) familje- och sociala liv, delvis med fokus på hans vänskapsrelationer.

Ny bok: Forest Governance and Management Across Time

Ny bok: Forest Governance and Management Across Time

Ny bok I en ny bok utforskas historiska och nutida synsätt när det gäller styrning och förvaltning inom svenskt skogsbruk. Huvudförfattare är idéhistorikern Erland Mårald, statsvetaren Camilla Sandström, båda Umeå universitet och Annika Nordin, skoglig ekofysiolog, vid Sveriges lantbruksuniversitet.

9 miljoner till tvärvetenskap om skog och klimat

Kan vi utgå från skogen för att göra klimatfrågan mänskligt greppbar? Idéhistorikern Erland Mårald, och tre forskarkollegor vid Umeå universitet och SLU har fått pengar från Formas för ett tvärvetenskapligt projekt som handlar om hitta konstruktiva och meningsfulla klimatåtgärder på det lokala planet, i ett skogslandskap med berörda praktiker.

5,8 miljoner från VR för forskning kring kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning

5,8 miljoner från VR för forskning kring kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning

Professor Anna Larsson vid institutionen för idé- och samhällsstudier får 5,8 miljoner från Vetenskapsrådet för projektet Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie.

2,1 miljoner till Torfinn Huvenes från Vetenskapsrådet

Filosofen Torfinn Huvenes, Umeå universitet, har beviljats 2,1 miljoner i projektbidrag under tre år för projektet Oenighet i tanke och språk.

Första samlade översättningen av Dödahavsrullarna

Första samlade översättningen av Dödahavsrullarna

Ny bok För första gången finns en samlad översättning av Dödahavsrullarna på svenska. Redaktör för utgivningen av översättningarna är bibelforskaren Mikael Winninge, Umeå universitet.

Känslor och tankars betydelse i upplevelsen av historiska spelfilmer

Känslor och tankars betydelse i upplevelsen av historiska spelfilmer

Avhandling Ungdomar ser mycket spelfilm och spelfilm används också i historieundervisningen. Frågan är vilken roll den kan spela för hur elever skapar mening till historien? Maria Deldén menar i en ny avhandling att kunskap om hur historieförståelse samspelar med elevers emotionella erfarande och spelfilmers berättarspråk kan främja den historiska spelfilmens potential som pedagogiskt verktyg.

Erfarenheterna av 2011 års skolreformer varierar kraftigt

Erfarenheterna av 2011 års skolreformer varierar kraftigt

Avhandling Mer fokus på prestation och tydligt mätbara ämneskunskaper, men saknad efter möjligheten att tillvarata elevers intresse och historieämnets livstolkande potential - så kan de övergripande resultaten sammanfattas när tjugosex lärare verksamma på mellanstadiet, i en nyutkommen avhandling vid Umeå universitet, ges möjlighet att berätta vad de senaste årens skolreformer kommit att innebära för dem och deras undervisning i historia.

Religiositet som hanteringsstrategi vid cancer

Religiositet som hanteringsstrategi vid cancer

Avhandling I en ny avhandling av Mikael Lundmark vid Umeå universitet studeras det ömsesidiga förhållandet mellan religiositet och en livssituation som förändrats av att vara cancersjuk. Avhandlingen baseras på intervjuer av cancersjuka kristna som aktivt utövar sin tro.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Nyheter

2018-02-13 Lena Berggren medverkar i nytt teaterprojekt Historikern Lena Berggren, Umeå universitet, kommer under våren att jobba med ett teaterprojekt till...

2018-02-06 Ny sommarkurs: History of Food and Wine När började vi äta med en gaffel? Vad åt kungar och drottningar till frukost? Vad åt bönderna? Varfö...

2018-01-25 SR: Samer under Stalinterrorns bila Sveriges radios Oddasat uppmärksammar den nyutkomna boken Ethnic and Religious Minorities in Stalin’...

2018-01-15 Daelvie – vintern har kommit till campus Den nya vepan på Humanisthusets fasad visar hur Daelvie – vintern – är här. Illustrerat av konstnäre...

2018-01-10 DN: Ömma uttryck mellan män på 1700-talet Dagens nyheter uppmärksammar historieforskaren Ina Lindbloms avhandling vid Umeå universitet om publ...

Mer nyheter om Umeå universitet