Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns en nationell resurs inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet.

Aktuellt

Ny bok: "Engaging with Educational Space"

Ny bok: "Engaging with Educational Space"

Björn Norlin, forskare vid idé- och samhällsstudier, är tillsammans med Ian Grosvenor, University of Birmingham och Catherine Burke, University of Cambridge, redaktör för en ny bok inom området utbildningsvetenskap.

Bortom klassrummet

Bortom klassrummet

Ny bok Anna Larsson, idéhistoria och Björn Norlin, historia, båda Umeå universitet, är redaktörer för den nyutkomna boken "Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe".

Jag vill också vara en ängel

Jag vill också vara en ängel

Avhandling Kunskapen om vilken roll religiösa gemenskaper spelar i funktionshindrades liv är mycket liten. I en ny avhandling publicerad vid Umeå universitet har Linda Vikdahl intervjuat personer med utvecklingsstörning om deras upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan.

Klimatfrågorna måste upp på agendan

Ny bok Människoskapade utsläpp av klimatstörande växthusgaser förändrar våra livsbetingelser runt hela jorden. Martin Hultman, teknik- och miljöhistoriker, fram till årsskiftet verksam vid Umeå universitet och Jonas Anshelm verksam vid tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, presenterar på fredag sin nya bok Discourses of Global Climate Change.

Två nya licentiatavhandlingar om historiska medier

Två nya licentiatavhandlingar om historiska medier

Den 24 oktober lägger Catharina Hultkrantz och Lena Almqvist Nielsen fram sina licentiatavhandingar "Playtime!: En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet" respektive "Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903–2010".

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

Avhandling Internationalisering och utbyten i olika former har under 2000-talet ökat kraftigt inom utbildningsområdet och förväntas fortsätta öka. Vad är det då för slags lärande som sker i internationella skolutbyten?

Ny bok beskriver den svenska antisemitismen ur ett historiskt perspektiv

Ny bok beskriver den svenska antisemitismen ur ett historiskt perspektiv

Vad är antisemitism? Hur har tanken om en judisk världskonspiration som strävar efter världsherravälde uppstått och kunnat få gehör? Vilken politisk funktion har antisemitismen haft, och hur har antisemitismen legitimerats? Dessa frågor behandlar Lena Berggren, docent i historia vid Umeå universitet, i sin nya bok Blodets renhet.

Humanistiska fakultetens första e-tidsskrift

Humanistiska fakultetens första e-tidsskrift

I samband med historikermötet i Stockholm för några veckor sedan lanserades Nordic Journal of Educational History, NJEDH. NJEDH är en nystartad, peer review-granskad, utbildningshistorisk e-tidskrift.

Umeåforskare antagen till spetsforskningsprogrammet Pro Futura

Umeåforskare antagen till spetsforskningsprogrammet Pro Futura

Elise Dermineur, historiker, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har av Riksbankens Jubileumsfond antagits till spetsforskningsprogrammet Pro Futura.

Benediktinermunkars manuskript ger nya perspektiv på upplysningsfilosofernas Encyklopedi

Avhandling Linn Holmberg, Umeå universitet, visar i en ny avhandling att benediktinermunkar i 1700-talets Paris påbörjade ett vetenskapsencyklopediskt projekt precis samtidigt som upplysningsfilosoferna.

Mellan kaos och kontroll

Avhandling I en ny avhandling från Umeå universitet med titeln "Mellan kaos och kontroll", får de sociala relationerna mellan officerare, underofficerare och manskap i den svenska flottan under 1600-talets senare del och tidigt 1700-tal, för första gången en ordentlig genomlysning.

Växtrester berättar om järnålderns åkerbruk

Växtrester berättar om järnålderns åkerbruk

Avhandling En ny avhandling vid Umeå universitet visar hur man med hjälp av bevarade växtrester som hittats i samband med arkeologiska utgrävningar kan bidra med ny kunskap om järnålderns åkerbruk.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2013-09-06

Utskriftsversion

Nyheter

2015-01-15 Ny bok: "Engaging with Educational Space" Björn Norlin, forskare vid idé- och samhällsstudier, är tillsammans med Ian Grosvenor, University of...

2015-01-13 (från 2015-01-12) SR: "Forskare förespråkar samiskt sätt att behandla alla ämnen i skolan" I en intervju i Sveriges radio menar Charlotta Svonni, doktorand vid Cesam, Umeå universitet, att de...

2015-01-08 SR: "Forskare sorterar i klimatdebatten" Som det tidigare har rapporterats har Martin Hultman, teknik- och miljöhistoriker, Umeå universitet,...

2014-12-16 Bortom klassrummet Anna Larsson, idéhistoria och Björn Norlin, historia, båda Umeå universitet, är redaktörer för den n...

2014-12-16 Förändringar i arkeologi och konstvetenskapsutbildningar Umeå universitet har beslutat att lägga ned utbildningarna i Konstvetenskap (kandidatexamen) och Ark...

Fler nyheter