......

 
Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Intresseförfrågan

Vi söker en vikarierande lektor i arkeologi för campusbaserad undervisning höstterminen 2015. Omfattning 50%. Lämna intresseanmälan senast 29 april. Läs artikeln

Skickliga lärare i religionsvetenskap, historia och filosofi meriteras

Lena Berggren, docent i historia, och Hanna Zipernovszky, docent i religionspedagogik har utnämnts till excellenta lärare och Lars Samuelsson, docent i filosofi, har utnämnts till meriterad lärare i den första utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.

Call for abstracts: “Beyond the nuclear family: the philosophy of close personal relationships”

Konferens Den 10-11 september ges en konferens vid Umeå universitet som behandlar normativa frågor om familjen och nära personliga relationer. Doktorander och nydisputerade är välkomna att lämna in abstracts senast den 19 april.

Två nya böcker med genustema från Umeå Group for Premodern Studies

Nya böcker “Laughter, Humor, and the (Un)making of Gender: Historical and Cultural Perspectives” och “Deviant Women: Cultural, Linguistic and Literary Approaches to Narratives of Femininity” är två nya titlar från forskarmiljön Umeå Group for Premodern Studies (UGPS).

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

Avhandling Samiska renskötare har under lång tid format och omformat sin näring i ett skiftande klimat och genom tider av stora samhälleliga förändringar. Detta har de gjort genom ett flexibelt användande av betesmarker, starka sociala nätverk och genom att använda sig av ett antal binäringar. Det visar Isabelle Brännlund, Umeå universitet, i en ny avhandling.

”Aldrig mer krig!” Fredsfostran och nationalism under mellankrigstiden

Avhandling I en ny avhandling från Umeå universitet undersöker Ingela Nilsson en okänd del i den svenska 1900-talshistorien. Hon visar bland annat att stora delar av mellankrigstidens fredsrörelse och dess idéer kring fredsfostran var starkt förankrade i ett nationellt tänkande.

Samtiden viktigast när historieämnet blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen

Samtiden viktigast när historieämnet blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen

Avhandling Hur kan man förstå att historia blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen? Vilket innehåll från historia har formulerats för yrkeseleverna? Och vad tänker och tycker lärare och elever om historiekursen? Detta är frågor som Kristina Ledman berör i sin avhandling Historia för yrkesprogrammen: innehåll och betydelse i policy och praktik.

Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

Lotta Vikström, professor i historia, har som första humanistiska forskare vid Umeå universitet beviljats medel av det europeiska forskningsrådet, ERC. Hon är dessutom den enda svenska forskaren inom samhällsvetenskap och humaniora som får bidrag från stödformen ERC Consolidator Grant. Anslaget på 19 miljoner ska användas för att studera hur funktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället.

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Avhandling Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1945–1958 under stark sovjetisk påverkan och verkade som ett medel i sovjetisk strategi för att skapa en positiv inställning till Sovjetunionen hos den svenska befolkningen. Sällskapens verksamhet utformades i nära samarbete med, och godkändes av, den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Men de avgörande besluten togs i Moskva.

Jag vill också vara en ängel

Jag vill också vara en ängel

Avhandling Kunskapen om vilken roll religiösa gemenskaper spelar i funktionshindrades liv är mycket liten. I en ny avhandling publicerad vid Umeå universitet har Linda Vikdahl intervjuat personer med utvecklingsstörning om deras upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2015-02-24

Utskriftsversion

Nyheter

2015-04-17 Forskning om samhälle och kultur från antiken till upplysningen På vilka sätt kan forskning om äldre kulturer och samhällen sägas ha relevans för den moderna samhäl...

2015-04-14 Två nya böcker med genustema från Umeå Group for Premodern Studies “Laughter, Humor, and the (Un)making of Gender: Historical and Cultural Perspectives” och “Deviant W...

2015-04-10 UR: "Svininfluensapandemin, vad lärde vi oss?" Massvaccinationen var till för att hindra spridningen av pandemin. Biverkningen med narkolepsi är en...

2015-04-09 Skickliga lärare i religionsvetenskap, historia och filosofi meriteras Lena Berggren, docent i historia, och Hanna Zipernovszky, docent i religionspedagogik har utnämnts t...

2015-04-02 VK: "Nationalhjältar och andra 'invandrare'” Valgerður Pálmadóttir, doktorand i idéhistoria, Umeå universitet, skriver i en krönika i Västerbotte...

Fler nyheter