Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

I fokus

Vi söker två postdoktorer: Livsförloppsperspektiv på funktionshinder

Två tvååriga tjänster inom ett tvärvetenskapligt funktionshinderprojekt finansierat av Europeiska forskningsrådet. Sista ansökningsdag är 2016-11-04. Läs artikeln

Ny forskarskola för lärare

Ny forskarskola för lärare

Institutionen för idé- och samhällsstudier har startat en forskarskola i samarbete med Högskolan Dalarna. Temat är "Värdegrund, mångfald och religion". Det är skolhuvudmännen i Dalaregionen som tillsammans med högskolan finansierar utbildningen via samarbetsorganisationen Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna.

Finns historien i dåtiden eller samtiden?

Finns historien i dåtiden eller samtiden?

Avhandling Hur kommer kulturella uppfattningar om det kalla kriget till uttryck i svenska läroböcker i historia – och hur undervisar historielärare om det? I en ny avhandling vid Umeå universitet diskuterar Robert Thorp vikten av en medvetenhet om hur historia produceras, och hur historien återskapas utifrån dessa förutsättningar i skolans värld och i samhället i stort.

En direktkanal mellan 1700-talets folk och riksdag

En direktkanal mellan 1700-talets folk och riksdag

Avhandling Folket kunde komma mycket närmre sina makthavare och representanter förr i tiden än idag. Det visar en ny avhandling skriven av historikern Martin Almbjär, Umeå universitet. Almbjär visar hur riksdagen på 1700-talet tog emot tusentals så kallade suppliker, det vill säga överklaganden, förfrågningar, klagomål och förslag, från svenska undersåtar. Majoriteten av dessa antogs dessutom för vidare undersökning i riksdagen. Här pågick alltså en aktiv dialog mellan riksdagen och delar av folket.

Ny bokserie tar grepp på globala utmaningar

Ny bokserie tar grepp på globala utmaningar

I den nya bokserien Intersections (ung. Korsvägar), lanserad av University of Pittsburgh Press, kommer forskning att presenteras som följer globala miljöproblem från rötterna i samspelet mellan materiella processer, mänskliga beslut och teknikutveckling. En av redaktörerna för bokserien är Finn Arne Jørgensen, Umeå universitet.

Umeåhistoriker kartlägger fascismens historia i Sverige

Lena Berggren, docent i historia, Umeå universitet, har av Riksbankens jubileumsfond beviljats 1,2 miljoner för att skriva en översikt om fascismen i Sverige mellan åren 1920–1950. Boken kommer att skrivas på engelska och ges ut i serien Routledge Studies in Fascism and the Far Right.

Ingen förändring i svensk flykting- och invandringspolitik

Ingen förändring i svensk flykting- och invandringspolitik

Avhandling Slutet av 1960- och början av 1970-talet har framhållits som en utvecklingsperiod i svensk flykting- och invandringspolitik. Utrikespolitiken förändrades till att bli mer aktiv i sitt stöd för demokratiska värden, social rättvisa och liberala reformer. Invandringspolitiken gick från arbetskraftsimport till flyktinginvandring och en ny multikulturell politik lanserades. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Lukasz Gorniok att dessa förändringar hade ett begränsat genomslag i den faktiska politiken.

Vilka var människorna bakom dödahavsrullarna och vad vill de?

Vilka var människorna bakom dödahavsrullarna och vad vill de?

Avhandling 1947 hittades dödahavsrullarna vid Qumran i Juda öken utanför Jerusalem. Textfynden bestod av såväl tidigare kända som okända texter. Bland de förra återfinns bl.a. Gamla testamentets böcker. Bland de senare räknas ett antal esoteriska skrifter som enligt de flesta forskare kommer från en grupp radikala judar som bodde i nära anslutning till grottorna där rullarna återfanns. I en ny avhandling av Kamilla Skarström Hinojosa vid Umeå universitet, ges inblickar i en grupp synnerligen medvetna människor som visar stor insikt i de mekanismer som formar det sociala samspelet.

Ny bok: ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”

Ny bok: ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”

I den nya boken ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” medverkar ett trettiotal forskare som belyser olika aspekter av kyrkans verksamhet bland samerna, från medeltiden fram till 1900-talet. Redaktörer för antologin är Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria, och Olle Sundström, docent i religionshistoria, båda vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Licentiatavhandling i idéhistoria får medicinhistoriskt pris

Licentiatavhandling i idéhistoria får medicinhistoriskt pris

Olivia Ekman vid Institutionen för idé- och samhällsstudier tilldelas Bengt Lindskogs medicinhistoriska pris för sin licentiatavhandling inom idéhistoria "Att släcka ljungeldar. Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840–1930"

Skickliga lärare i idéhistoria meriteras

Jenny Eklöf, docent i idéhistoria, och Finn Arne Jørgensen, docent i teknik- och miljöhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier har utnämnts till meriterade lärare i den andra utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2016

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2016

Jonas Liliequist, professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2016.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2015-02-24

Utskriftsversion

Nyheter

2016-10-21 Ny bok: ”Encyclopedia of the Barents Region” I ett nytt uppslagsverk kallat ”Encyclopedia of the Barents Region” presenteras omfattande kunskap o...

2016-10-11 SVT: "Studenter hittade kista vid utgrävning" Fornlämningar som arkeologistudenter vid Umeå universitet under tre års tid har grävt ut i Röbäck fi...

2016-10-04 Umeåforskare dubbelt utnämnd Docenten i historia, Per Axelsson, Umeå universitet, har utsetts till ledamot av the UArtic Council ...

2016-09-29 Umeåforskare prisad av Gustav Adolfs Akademien Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har med medel ur Torsten Janckes minnesfond val...

2016-09-23 Björn Åstrand utredare för nationell samling för läraryrket Regeringen har beslutat att ge Björn Åstrand (tjänstledig lektor, Institutionen för idé- och samhäll...

Fler nyheter