Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns en nationell resurs inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet.

Aktuellt

Uppmärksammad historieforskning

Uppmärksammad historieforskning

Delegationen för militärhistorisk forskning har vid sammanträde den 6 oktober 2014 beslutat att tilldela 2014 års stipendium för disputerade forskare med historisk inriktning om 100 000 kr till Annasara Hammar, Umeå universitet, för projektet ”Hushåll i rörelse. Förändrade hushållsstrategier bland båtsmansfamiljer 1650–1750”.

12 miljoner kronor till humaniora och samhällsvetenskap

Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet delar på drygt 12 miljoner kronor när Vetenskapsrådet fördelar projektanslag inom humaniora och samhällsvetenskap.

Ny bok: Brodjaga - luffare och journalist

I en ny bok, "Brodjaga - luffare och journalist", skriver Birgit Petersson, docent i historia, om Alma Braathen, DN-journalist och fotograf, som bl.a. gjorde stora reportage från finska vinterkriget 1939-40 och från Nordnorge våren 1940.

Två nya licentiatavhandlingar om historiska medier

Två nya licentiatavhandlingar om historiska medier

Den 24 oktober lägger Catharina Hultkrantz och Lena Almqvist Nielsen fram sina licentiatavhandingar "Playtime!: En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet" respektive "Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903–2010".

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

Avhandling Internationalisering och utbyten i olika former har under 2000-talet ökat kraftigt inom utbildningsområdet och förväntas fortsätta öka. Vad är det då för slags lärande som sker i internationella skolutbyten?

Ny bok beskriver den svenska antisemitismen ur ett historiskt perspektiv

Ny bok beskriver den svenska antisemitismen ur ett historiskt perspektiv

Vad är antisemitism? Hur har tanken om en judisk världskonspiration som strävar efter världsherravälde uppstått och kunnat få gehör? Vilken politisk funktion har antisemitismen haft, och hur har antisemitismen legitimerats? Dessa frågor behandlar Lena Berggren, docent i historia vid Umeå universitet, i sin nya bok Blodets renhet.

Humanistiska fakultetens första e-tidsskrift

Humanistiska fakultetens första e-tidsskrift

I samband med historikermötet i Stockholm för några veckor sedan lanserades Nordic Journal of Educational History, NJEDH. NJEDH är en nystartad, peer review-granskad, utbildningshistorisk e-tidskrift.

Umeåforskare antagen till spetsforskningsprogrammet Pro Futura

Umeåforskare antagen till spetsforskningsprogrammet Pro Futura

Elise Dermineur, historiker, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har av Riksbankens Jubileumsfond antagits till spetsforskningsprogrammet Pro Futura.

Benediktinermunkars manuskript ger nya perspektiv på upplysningsfilosofernas Encyklopedi

Avhandling Linn Holmberg, Umeå universitet, visar i en ny avhandling att benediktinermunkar i 1700-talets Paris påbörjade ett vetenskapsencyklopediskt projekt precis samtidigt som upplysningsfilosoferna.

Mellan kaos och kontroll

Avhandling I en ny avhandling från Umeå universitet med titeln "Mellan kaos och kontroll", får de sociala relationerna mellan officerare, underofficerare och manskap i den svenska flottan under 1600-talets senare del och tidigt 1700-tal, för första gången en ordentlig genomlysning.

Växtrester berättar om järnålderns åkerbruk

Växtrester berättar om järnålderns åkerbruk

Avhandling En ny avhandling vid Umeå universitet visar hur man med hjälp av bevarade växtrester som hittats i samband med arkeologiska utgrävningar kan bidra med ny kunskap om järnålderns åkerbruk.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2013-09-06

Utskriftsversion

Nyheter

2014-11-18 Uppmärksammad historieforskning Delegationen för militärhistorisk forskning har vid sammanträde den 6 oktober 2014 beslutat att till...

2014-11-18 Kulturhuvudstad – och sen då? Har kultur någon betydelse för ekonomisk tillväxt? Hur skapas kreativa mötesplatser? Vad är egentlig...

2014-11-14 SR P4: Ubåtskränkningarna - Historieprofessor Martin Hårdstedt kommenterar "Mycket allvarligt läge" Sveriges radio P4 rapporterar idag att ÖB nu bekräftar att främmande makt kränkte svenskt vatten i o...

2014-11-07 Folkbladet: "1300-talsmynt funna i Norsholm" Martin Rundkvist, arkeolog, Umeå universitet, berättar i Östergötlands Folkblad om hur flera mynt fr...

2014-10-31 12 miljoner kronor till humaniora och samhällsvetenskap Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet delar på drygt 12 miljoner kronor när Vetenskapsrådet för...

Fler nyheter