Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Ny bokserie tar grepp på globala utmaningar

Ny bokserie tar grepp på globala utmaningar

I den nya bokserien Intersections (ung. Korsvägar), lanserad av University of Pittsburgh Press, kommer forskning att presenteras som följer globala miljöproblem från rötterna i samspelet mellan materiella processer, mänskliga beslut och teknikutveckling. En av redaktörerna för bokserien är Finn Arne Jørgensen, Umeå universitet.

Umeåhistoriker kartlägger fascismens historia i Sverige

Lena Berggren, docent i historia, Umeå universitet, har av Riksbankens jubileumsfond beviljats 1,2 miljoner för att skriva en översikt om fascismen i Sverige mellan åren 1920–1950. Boken kommer att skrivas på engelska och ges ut i serien Routledge Studies in Fascism and the Far Right.

Ingen förändring i svensk flykting- och invandringspolitik

Ingen förändring i svensk flykting- och invandringspolitik

Avhandling Slutet av 1960- och början av 1970-talet har framhållits som en utvecklingsperiod i svensk flykting- och invandringspolitik. Utrikespolitiken förändrades till att bli mer aktiv i sitt stöd för demokratiska värden, social rättvisa och liberala reformer. Invandringspolitiken gick från arbetskraftsimport till flyktinginvandring och en ny multikulturell politik lanserades. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Lukasz Gorniok att dessa förändringar hade ett begränsat genomslag i den faktiska politiken.

Vilka var människorna bakom dödahavsrullarna och vad vill de?

Vilka var människorna bakom dödahavsrullarna och vad vill de?

Avhandling 1947 hittades dödahavsrullarna vid Qumran i Juda öken utanför Jerusalem. Textfynden bestod av såväl tidigare kända som okända texter. Bland de förra återfinns bl.a. Gamla testamentets böcker. Bland de senare räknas ett antal esoteriska skrifter som enligt de flesta forskare kommer från en grupp radikala judar som bodde i nära anslutning till grottorna där rullarna återfanns. I en ny avhandling av Kamilla Skarström Hinojosa vid Umeå universitet, ges inblickar i en grupp synnerligen medvetna människor som visar stor insikt i de mekanismer som formar det sociala samspelet.

Ny bok: ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”

Ny bok: ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”

I den nya boken ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” medverkar ett trettiotal forskare som belyser olika aspekter av kyrkans verksamhet bland samerna, från medeltiden fram till 1900-talet. Redaktörer för antologin är Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria, och Olle Sundström, docent i religionshistoria, båda vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Licentiatavhandling i idéhistoria får medicinhistoriskt pris

Licentiatavhandling i idéhistoria får medicinhistoriskt pris

Olivia Ekman vid Institutionen för idé- och samhällsstudier tilldelas Bengt Lindskogs medicinhistoriska pris för sin licentiatavhandling inom idéhistoria "Att släcka ljungeldar. Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840–1930"

Skickliga lärare i idéhistoria meriteras

Jenny Eklöf, docent i idéhistoria, och Finn Arne Jørgensen, docent i teknik- och miljöhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier har utnämnts till meriterade lärare i den andra utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.

Ny bok om transnationell kyrkohistoria i norr

Ny bok om transnationell kyrkohistoria i norr

Hösten 2015 bildades forskarnätverket REHN (Religious History of the North) av forskare vid Umeå universitet och Mittuniversitetet. Nu har nätverket publicerat sin första bok, som har titeln "Gränsöverskridande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten".

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2016

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2016

Jonas Liliequist, professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2016.

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

Avhandling Vid millennieskiftet upphörde Svenska kyrkan formellt att vara statskyrka. I en ny avhandling vid Umeå universitet problematiserar Marie Rosenius synsättet att Svenska kyrkan är samma kyrka nu som före millennieskiftet.

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

Avhandling Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som förmedlas i klassrum, kurslitteratur och uppslagsverk. Frågan är hur väl dessa framstegsberättelser står sig vid en närmare granskning. Daniel Nyström, Umeå universitet, menar att framstegsberättelser många gånger ger uttryck för forskares önskan om att vara del av en progressiv utveckling.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2015-02-24

Utskriftsversion

Nyheter

2016-08-25 Livestream med björnar som fångar lax lockar miljoner Vad är det som får miljontals människor att engagera sig och titta på en Bear Cam som visar björnar ...

2016-08-23 Ny bokserie tar grepp på globala utmaningar I den nya bokserien Intersections (ung. Korsvägar), lanserad av University of Pittsburgh Press, komm...

2016-08-18 UT: "Docenten som försöker förstå fascismens logik" "Det som intresserar henne är fascism som politisk ideologi, det vill säga fascismens idéer om hur s...

2016-08-12 FoF: ”Historiens roll för dagens fascister” För 75 år sedan bildades nysvenska rörelsen. Hör Lena Berggren, historieforskare vid Umeå universite...

2016-08-12 HD: ”Vi måste tänka utanför oss själva” För någon som har analyserat identitetspolitik är debatten en röra utan like där missförstånden har ...

Fler nyheter