Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns en nationell resurs inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet.

Aktuellt

Umeåhistoriker bidrar till FN-arbete

Umeåhistoriker bidrar till FN-arbete

Internationellt Anna Sténs, historiker vid Umeå universitet och forskare inom Future Forests, är en av de forskare som ingår i den svenska delegation som i slutet av juni åker till Rom för att bidra vid ett möte arrangerat av FN:s livsmedels och jordbruksorganisation FAO's skogskommitté COFO.

Riksbanken stöder gruvrealistiskt forskarnätverk

Riksbanken stöder gruvrealistiskt forskarnätverk

Sveriges regering har satsat åtskilliga miljarder på att stödja nya gruvor i Sverige. Martin Hultman, idé- och miljöhistoriker, Umeå universitet, är initiativtagare till att forskare vid universitet över hela Sverige nu börjar samarbeta i ett forskarnätverk för att studera hur realistiska planerna egentligen är för nya gruvor i Sverige.

Humanistiska fakultetens första e-tidsskrift

Humanistiska fakultetens första e-tidsskrift

I samband med historikermötet i Stockholm för några veckor sedan lanserades Nordic Journal of Educational History, NJEDH. NJEDH är en nystartad, peer review-granskad, utbildningshistorisk e-tidskrift.

Umeånominerad forskare vald till Pro Futura-programmet

Elise Dermineur, nominerad av Umeå universitet, som idag tillfälligt forskar i Lund om giftermålskulturer, är en av fyra juniora forskare som ges möjligheter att ägna längre tid åt fri forskning. Hennes tid inom Pro Futura-programmet kommer att vara förlagd till institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Benediktinermunkars manuskript ger nya perspektiv på upplysningsfilosofernas Encyklopedi

Avhandling Linn Holmberg, Umeå universitet, visar i en ny avhandling att benediktinermunkar i 1700-talets Paris påbörjade ett vetenskapsencyklopediskt projekt precis samtidigt som upplysningsfilosoferna.

Årets hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

Britta Marakatt-Labba, konstnär från Övre Soppero i Kiruna kommun och Nancy Langston, professor i miljöhistoria vid Michigan Technological University i USA, har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktorer 2014.

Mellan kaos och kontroll

Avhandling I en ny avhandling från Umeå universitet med titeln "Mellan kaos och kontroll", får de sociala relationerna mellan officerare, underofficerare och manskap i den svenska flottan under 1600-talets senare del och tidigt 1700-tal, för första gången en ordentlig genomlysning.

Växtrester berättar om järnålderns åkerbruk

Växtrester berättar om järnålderns åkerbruk

Avhandling En ny avhandling vid Umeå universitet visar hur man med hjälp av bevarade växtrester som hittats i samband med arkeologiska utgrävningar kan bidra med ny kunskap om järnålderns åkerbruk.

Åtta licentiatavhandlingar om historiska medier

Under maj och juni 2014 lägger åtta licentiander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning fram sina licentiatavhandlingar. Licentianderna är knutna till en forskarskola för yrkesverksamma lärare som med stöd från Vetenskapsrådet bedrivs i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna.

Renskötselområdet och samernas rättigheter kolonialiserades genom vattenkraftutbyggnad

Renskötselområdet och samernas rättigheter kolonialiserades genom vattenkraftutbyggnad

Avhandling I en ny avhandling, Nya vatten, dunkla speglingar, analyserar Åsa Össbo, Umeå universitet, politik och praktik kring vattenkraftutbyggnad i svenska delen av Sápmi 1910-1968 som industriell kolonialism gentemot samerna och deras land.

Hög kvalitet till utbildningar inom historia

Utbiildningarna kandidat- och magisterexamen i historia, har fått hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Hög kvalité på filosofiutbildning vid Umeå universitet

Kandidatutbildningen i filosofi vid Umeå universitet får betyget "Hög kvalité" i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Teologie kandidatutbildningen får högsta betyg

I Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering 2013 får utbildningarna i teologi och religionsvetenskap vid Umeå universitet höga betyg. Läs artikeln


Sidansvarig: Sandra Olsson
2013-09-06

Utskriftsversion

Nyheter

2014-06-30 SvD: Defensiv strategi för återvinning av metaller I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet skriver Martin Hultman, forskare i miljö- och teknikhistoria,...

2014-06-24 Ny bok: ”Motorspriten kommer” Den 30 juni släpps den nya boken "Motorspriten kommer: En historia om etanol och andra alternativa d...

2014-06-19 Umeåhistoriker bidrar till FN-arbete Anna Sténs, historiker vid Umeå universitet och forskare inom Future Forests, är en av de forskare s...

2014-06-12 ÖA: Ekoprenörskap på världsnivå Örnsköldsviks Allehanda uppmärksammar den första internationella konferensen om ekoprenörskap som ar...

2014-06-12 Riksbanken stöder gruvrealistiskt forskarnätverk Sveriges regering har satsat åtskilliga miljarder på att stödja nya gruvor i Sverige. Martin Hultman...

Fler nyheter