Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Reflexion i anslutning till dådet i Jakarta

Reflexion i anslutning till dådet i Jakarta

Forskarblogg "Det var nog ingen tillfällighet att en polispostering och ett Starbucks-café drabbades särskilt hårt." Läs Tomas Lindgrens inlägg på Umeå universitets Forskarblogg.

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

Avhandling Vid millennieskiftet upphörde Svenska kyrkan formellt att vara statskyrka. I en ny avhandling vid Umeå universitet problematiserar Marie Rosenius synsättet att Svenska kyrkan är samma kyrka nu som före millennieskiftet.

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

Avhandling Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som förmedlas i klassrum, kurslitteratur och uppslagsverk. Frågan är hur väl dessa framstegsberättelser står sig vid en närmare granskning. Daniel Nyström, Umeå universitet, menar att framstegsberättelser många gånger ger uttryck för forskares önskan om att vara del av en progressiv utveckling.

SR: Unika hällmålningar i Arjeplogsfjällen

I en intervju i Sveriges radio berättar arkeologiprofessorn Per Ramqvist, Umeå universitet, att de hällmålningar som upptäcktes i Arjeplogsfjällen 2013 är så unika som man hoppats.

35,2 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Tolerans som begrepp, svenskt sjukförsäkringssystem, tornedalsk skönlitteratur, kvinnoorganisationer i Burma, psykisk ohälsa hos äldre och effekter av prematur födelse – det är ämnena för några av de elva nya forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som tilldelas projektbidrag från Vetenskapsrådet.

5,4 miljoner till miljöarkeologiska databasen i Umeå

Riksbankens Jubileumsfond, RJ, har beviljat 5 421 000 kr till vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) vid Umeå universitet, för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper.

Konferensinbjudan: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology

Konferensinbjudan: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology

Konferens Den tredje nationella konferensen Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA-SE) ges vid Umeå universitet 9-11 november 2015 och är nu öppen för registrering och konferensbidrag.

7,7 miljoner till forskning om digitalisering av industrialismens berättelser

Projektet "Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser” har beviljats 7,7 miljoner kronor från Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond för att under tre år (2016 - 2019) utforska den digitala teknikens möjligheter och industrialismens berättelser om samhälle, människor och miljöer.

Två Umeåforskare bland sju utvalda

Anne Heith, docent, Institutionen för kultur- och medievetenskaper och Jonas Lilequist, professor, Institutionen för idé- och samhälsstudier, båda Umeå universitet, är två av sammanlagt sju forskare i Sverige som tilldelats Riksbankens jubileumsfonds Sabbatical.

SVT: "Historisk bok om Barents"

"Vi skriver inte nationens historia eller regionens historia utan vi skriver jämförande historia. Det här arbetet har gett nya insikter. Man upptäcker likheter i utvecklingen och får syn på sig själv", säger Lars Elenius, professor i historia, Umeå universitet.

Hur skapades rymdstaden Kiruna?

Hur skapades rymdstaden Kiruna?

Avhandling Gruvstad, militärstad, och vinterstad. Det är några av de namn som Kiruna har fått genom åren. I en ny avhandling från Umeå Universitet visar idéhistorikern Fredrick Backman hur Kiruna även har blivit en rymdstad. Hans studie bidrar till ökad kunskap om den roll som samspelet mellan vetenskap, teknik och plats har i samhällets utveckling.

Det milsvida skogsfolket

Det milsvida skogsfolket

Avhandling I övre Norrland omkring 1650 fanns det skogssamer från Kemi lappmark i öster ned till skogslandet som omger Ångermanälven och dess biflöden i söder. Om detta och mycket annat står att läsa i den första avhandlingen om skogssamerna i ämnet historia. Författare är Bertil Marklund, Umeå universitet.

Skickliga lärare i religionsvetenskap, historia och filosofi meriteras

Lena Berggren, docent i historia, och Hanna Zipernovszky, docent i religionspedagogik har utnämnts till excellenta lärare och Lars Samuelsson, docent i filosofi, har utnämnts till meriterad lärare i den första utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.

Två nya böcker med genustema från Umeå Group for Premodern Studies

Nya böcker “Laughter, Humor, and the (Un)making of Gender: Historical and Cultural Perspectives” och “Deviant Women: Cultural, Linguistic and Literary Approaches to Narratives of Femininity” är två nya titlar från forskarmiljön Umeå Group for Premodern Studies (UGPS).


Sidansvarig: Sandra Olsson
2015-02-24

Utskriftsversion

Nyheter

2016-02-11 Avhandling prisas för andra gången Linn Holmberg har tilldelats Johan Nordströms och Sten Lindroths pris för "framstående vetenskapligt...

2016-02-09 DN: "Tro på en platt jord kan få dödliga konsekvenser" Konspirationsteorier har funnits sedan medeltiden. Christer Nordlund, professor i idéhistoria, Umeå ...

2016-02-09 Umeåforskare prisas för bästa forskningsartikel i fysioterapi Ulrika Aasa och Lars Berglund, forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, är medförfattare t...

2016-02-03 SR: Klartecken för att genförändra mänskliga embryon Christer Nordlund, professor i idéhistoria, Umeå universitet, medverkar i Sveriges radios P1-morgon ...

2016-01-28 VK: "Åskådare med eget ansvar" Vid förintelsens minnesdag arrangerades en utbildning för niondeklassare i Umeå om tolerans och mång...

Fler nyheter