Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Avhandling Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1945–1958 under stark sovjetisk påverkan och verkade som ett medel i sovjetisk strategi för att skapa en positiv inställning till Sovjetunionen hos den svenska befolkningen. Sällskapens verksamhet utformades i nära samarbete med, och godkändes av, den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Men de avgörande besluten togs i Moskva.

Växande forskningsmiljö visar upp sig

Symposium Medicinsk humaniora är ett växande forskningsområde vid Umeå universitet. Den 24 februari presenteras pågående forskning vid ett halvdagssymposium.

Linn Holmberg prisad för sin vitterhet

Linn Holmberg prisad för sin vitterhet

Kungliga Vitterhetsakademien har tilldelat Linn Holmberg sitt pris för "förtjänt vetenskapligt arbete". Det är för sin avhandling "The Forgotten Encyclopedia", som hon disputerade med i maj 2014 vid Umeå universitet, som hon nu uppmärksammats.

Komparativa angreppsätt på historiedidaktisk forskning

Symposium Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning arrangerar ett minisymposium under rubriken "Comparative Approaches in History Education Research" den 25 mars.

Ny bok: "Engaging with Educational Space"

Ny bok: "Engaging with Educational Space"

Björn Norlin, forskare vid idé- och samhällsstudier, är tillsammans med Ian Grosvenor, University of Birmingham och Catherine Burke, University of Cambridge, redaktör för en ny bok inom området utbildningsvetenskap.

Bortom klassrummet

Bortom klassrummet

Ny bok Anna Larsson, idéhistoria och Björn Norlin, historia, båda Umeå universitet, är redaktörer för den nyutkomna boken "Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe".

Jag vill också vara en ängel

Jag vill också vara en ängel

Avhandling Kunskapen om vilken roll religiösa gemenskaper spelar i funktionshindrades liv är mycket liten. I en ny avhandling publicerad vid Umeå universitet har Linda Vikdahl intervjuat personer med utvecklingsstörning om deras upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan.

Två nya licentiatavhandlingar om historiska medier

Två nya licentiatavhandlingar om historiska medier

Den 24 oktober lägger Catharina Hultkrantz och Lena Almqvist Nielsen fram sina licentiatavhandingar "Playtime!: En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet" respektive "Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903–2010".

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

Avhandling Internationalisering och utbyten i olika former har under 2000-talet ökat kraftigt inom utbildningsområdet och förväntas fortsätta öka. Vad är det då för slags lärande som sker i internationella skolutbyten?

Umeåforskare antagen till spetsforskningsprogrammet Pro Futura

Umeåforskare antagen till spetsforskningsprogrammet Pro Futura

Elise Dermineur, historiker, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har av Riksbankens Jubileumsfond antagits till spetsforskningsprogrammet Pro Futura.

Benediktinermunkars manuskript ger nya perspektiv på upplysningsfilosofernas Encyklopedi

Avhandling Linn Holmberg, Umeå universitet, visar i en ny avhandling att benediktinermunkar i 1700-talets Paris påbörjade ett vetenskapsencyklopediskt projekt precis samtidigt som upplysningsfilosoferna.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2015-02-24

Utskriftsversion

Nyheter

2015-02-23 VK: "En paus för prospektering av nya gruvor är nödvändig" I en debattartikel skriver företrädare för Sveriges gruvrealistiska forskarnätverk att problemen kri...

2015-02-20 End Ecoside Miljöjuristen Polly Higgins talar om kampen mot livsmiljöförstöring, onsdag 18 mars, kl. 15.00, Lind...

2015-02-17 Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1945–1958 unde...

2015-02-11 Linn Holmberg prisad för sin vitterhet Kungliga Vitterhetsakademien har tilldelat Linn Holmberg sitt pris för "förtjänt vetenskapligt arbet...

2015-02-11 Växande forskningsmiljö visar upp sig Medicinsk humaniora är ett växande forskningsområde vid Umeå universitet. Den 24 februari presentera...

Fler nyheter