Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi och historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Vad skulle hända om moralen vilade på ett misstag?

Vad skulle hända om moralen vilade på ett misstag?

Avhandling Misstagsteorin är den filosofiska uppfattningen att vår vardagsmoral vilar på ett misstag. Vad skulle hända med vardagsmoralen om vi upptäckte att misstagsteorin är sann? Och vilka skäl man kan ha för att tro, eller inte tro, på denna teori? Dessa frågor diskuteras i en ny avhandling av Emma Beckman vid Umeå universitet.

Om att skilja sanning från lögn och fakta från värderingar

Om att skilja sanning från lögn och fakta från värderingar

I anslutning till Umeå universitets temaår om demokrati och att det är val senare i år, gästade Ulrika Björkstén, chef för Sveriges radios vetenskapsredaktion, högre seminariet för historia och idéhistoria och talade under rubriken: ”Vetenskapsjournalistik i valtider”.

Från tennsoldater till datorsimuleringar

Från tennsoldater till datorsimuleringar

Avhandling I en ny avhandling vid Umeå universitet belyser Tomas Karlsson krigsspelens långa historia. Undersökningen löper över 200 år och visar hur förvånansvärt mycket i krigsspelen som är sig likt trots den omfattande tekniska utvecklingen på området.

Marie Rosenius har tilldelats det Flodellska forskningspriset

Marie Rosenius har tilldelats det Flodellska forskningspriset

Teologie doktor Marie Rosenius vid Umeå universitet har tilldelats det Flodellska forskningspriset för sin doktorsavhandling om svenskkyrklig ecklesiologi där hon studerat millennieskiftets relationsförändringar i Svenska kyrkan.

The Routledge Handbook of the Philosophy of Paternalism

The Routledge Handbook of the Philosophy of Paternalism

Ny bok Universitetslektorerna Kalle Grill, Umeå universitet, och Jason Hanna, Northern Illinois University, är redaktörer för en ny bok om filosofiska aspekter på paternalism (förmyndarskap).

Ny bok: Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union: New Dimensions of Research

Ny bok: Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union: New Dimensions of Research

Ny bok I en nyutkommen antologi undersöks hur Stalin-terrorn och de socialistiska omvandlingarna drabbade olika etniska och religiösa minoriteter i Sovjetunionen under framför allt 1930-talet. Redaktörer och medförfattare till volymen är historikern Andrej Kotljarchuk, Södertörns högskola (tidigare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet) och religionshistorikern Olle Sundström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Thomas Girmalm vid institutionen för idé- och samhällsstudier har utsetts till meriterad lärare

Thomas Girmalm vid institutionen för idé- och samhällsstudier har utsetts till meriterad lärare

Thomas Girmalm, universitetslektor med inriktning historisk och praktisk teologi vid institutionen för idé- och samhällsstudier, har för sina pedagogiska meriter utsetts till meriterad lärare i Umeå universitets karriärsystem.

Erland Mårald invald i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Erland Mårald invald i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in, varav nio i Skogsavdelningen. En av dem var Erland Mårald, professor i idéhistoria vid Umeå universitet.

Vad ska få styra utvecklingen på Grönland?

Vad ska få styra utvecklingen på Grönland?

Avhandling I en ny avhandling vid Umeå Universitet undersöker Janina Priebe de berättelser om Grönlands framtid och modernisering som uppstod i samband med försöken att utveckla landets naturresursbaserade industrier, från början av 1900-talet fram till 1960-talet.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Nyheter

2018-05-25 Forskarutbildningen i historia håller hög kvalitet "Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet." Det slår Universitetskanslersäm...

2018-05-18 Film om skogens estetik får pris I ett pressmeddelande från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå berättas om hur ett filmprojek...

2018-05-14 Vad skulle hända om moralen vilade på ett misstag? Misstagsteorin är den filosofiska uppfattningen att vår vardagsmoral vilar på ett misstag. Vad skull...

2018-04-26 Om att skilja sanning från lögn och fakta från värderingar I anslutning till Umeå universitets temaår om demokrati och att det är val senare i år, gästade Ulri...

2018-04-23 Från tennsoldater till datorsimuleringar I en ny avhandling vid Umeå universitet belyser Tomas Karlsson krigsspelens långa historia. Undersök...

Mer nyheter om Umeå universitet