......

 
Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Lediga tjänster

Vi söker vikarierande lektorer i arkeologi och filosofi för höstterminen 2015. Lämna din intresseanmälan senast 20 respektive 22 maj. Läs artikeln

Burmanföreläsningarna 2015 - Pragmatism in Ethics: Why and How. 1-3 juni vid Umeå universitet

Årets Burmanföreläsare Elizabeth Anderson, Professor of Philosophy and Women's Studies vid University of Michigan ger tre föreläsningar på temat Pragmatism in Ethics: Why and How. Läs artikeln

Hur skapades rymdstaden Kiruna?

Hur skapades rymdstaden Kiruna?

Avhandling Gruvstad, militärstad, och vinterstad. Det är några av de namn som Kiruna har fått genom åren. I en ny avhandling från Umeå Universitet visar idéhistorikern Fredrick Backman hur Kiruna även har blivit en rymdstad. Hans studie bidrar till ökad kunskap om den roll som samspelet mellan vetenskap, teknik och plats har i samhällets utveckling.

Det milsvida skogsfolket

Det milsvida skogsfolket

Avhandling I övre Norrland omkring 1650 fanns det skogssamer från Kemi lappmark i öster ned till skogslandet som omger Ångermanälven och dess biflöden i söder. Om detta och mycket annat står att läsa i den första avhandlingen om skogssamerna i ämnet historia. Författare är Bertil Marklund, Umeå universitet.

Skickliga lärare i religionsvetenskap, historia och filosofi meriteras

Lena Berggren, docent i historia, och Hanna Zipernovszky, docent i religionspedagogik har utnämnts till excellenta lärare och Lars Samuelsson, docent i filosofi, har utnämnts till meriterad lärare i den första utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.

Två nya böcker med genustema från Umeå Group for Premodern Studies

Nya böcker “Laughter, Humor, and the (Un)making of Gender: Historical and Cultural Perspectives” och “Deviant Women: Cultural, Linguistic and Literary Approaches to Narratives of Femininity” är två nya titlar från forskarmiljön Umeå Group for Premodern Studies (UGPS).

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

Avhandling Samiska renskötare har under lång tid format och omformat sin näring i ett skiftande klimat och genom tider av stora samhälleliga förändringar. Detta har de gjort genom ett flexibelt användande av betesmarker, starka sociala nätverk och genom att använda sig av ett antal binäringar. Det visar Isabelle Brännlund, Umeå universitet, i en ny avhandling.

”Aldrig mer krig!” Fredsfostran och nationalism under mellankrigstiden

Avhandling I en ny avhandling från Umeå universitet undersöker Ingela Nilsson en okänd del i den svenska 1900-talshistorien. Hon visar bland annat att stora delar av mellankrigstidens fredsrörelse och dess idéer kring fredsfostran var starkt förankrade i ett nationellt tänkande.

Samtiden viktigast när historieämnet blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen

Samtiden viktigast när historieämnet blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen

Avhandling Hur kan man förstå att historia blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen? Vilket innehåll från historia har formulerats för yrkeseleverna? Och vad tänker och tycker lärare och elever om historiekursen? Detta är frågor som Kristina Ledman berör i sin avhandling Historia för yrkesprogrammen: innehåll och betydelse i policy och praktik.

Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

Lotta Vikström, professor i historia, har som första humanistiska forskare vid Umeå universitet beviljats medel av det europeiska forskningsrådet, ERC. Hon är dessutom den enda svenska forskaren inom samhällsvetenskap och humaniora som får bidrag från stödformen ERC Consolidator Grant. Anslaget på 19 miljoner ska användas för att studera hur funktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället.

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Avhandling Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1945–1958 under stark sovjetisk påverkan och verkade som ett medel i sovjetisk strategi för att skapa en positiv inställning till Sovjetunionen hos den svenska befolkningen. Sällskapens verksamhet utformades i nära samarbete med, och godkändes av, den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Men de avgörande besluten togs i Moskva.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2015-02-24

Utskriftsversion

Nyheter

2015-05-21 Fyra får medel från Göran Gustafssons-stiftelse Fyra forskare vid Umeå universitet har tilldelats medel från Göran Gustafssons-stiftelse för natur o...

2015-05-06 Det milsvida skogsfolket I övre Norrland omkring 1650 fanns det skogssamer från Kemi lappmark i öster ned till skogslandet so...

2015-05-05 Hur skapades rymdstaden Kiruna? Gruvstad, militärstad, och vinterstad. Det är några av de namn som Kiruna har fått genom åren. I en ...

2015-04-29 Jonny Hjelm tilldelas historiepris Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå universitet, har av Svenska idrottshistoriska föreningen til...

2015-04-23 Minneshögtiden Anzac Day och frågan om krig i historieskildringar "The Anzac hysteria” och ”The Anzac industry”. Fredrik Holmqvist, doktorand vid Institutionen för id...

Fler nyheter