Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi, vetenskaps-, teknik och miljöstudier samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Vilka var människorna bakom dödahavsrullarna och vad vill de?

Vilka var människorna bakom dödahavsrullarna och vad vill de?

Avhandling 1947 hittades dödahavsrullarna vid Qumran i Juda öken utanför Jerusalem. Textfynden bestod av såväl tidigare kända som okända texter. Bland de förra återfinns bl.a. Gamla testamentets böcker. Bland de senare räknas ett antal esoteriska skrifter som enligt de flesta forskare kommer från en grupp radikala judar som bodde i nära anslutning till grottorna där rullarna återfanns. I en ny avhandling av Kamilla Skarström Hinojosa vid Umeå universitet, ges inblickar i en grupp synnerligen medvetna människor som visar stor insikt i de mekanismer som formar det sociala samspelet.

Vi söker en projektassistent till Miljöarkeologiska laboratoriet

Ledig tjänst som projektassistent inom ramen för ett treårigt forskningsprojekt som innefattar vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD). Sök senast 2016-06-01. Läs artikeln

Ny bok: ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”

Ny bok: ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”

I den nya boken ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” medverkar ett trettiotal forskare som belyser olika aspekter av kyrkans verksamhet bland samerna, från medeltiden fram till 1900-talet. Redaktörer för antologin är Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria, och Olle Sundström, docent i religionshistoria, båda vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Licentiatavhandling i idéhistoria får medicinhistoriskt pris

Licentiatavhandling i idéhistoria får medicinhistoriskt pris

Olivia Ekman vid Institutionen för idé- och samhällsstudier tilldelas Bengt Lindskogs medicinhistoriska pris för sin licentiatavhandling inom idéhistoria "Att släcka ljungeldar. Medikaliseringen av eklampsi i Sverige 1840–1930"

Skickliga lärare i idéhistoria meriteras

Jenny Eklöf, docent i idéhistoria, och Finn Arne Jørgensen, docent i teknik- och miljöhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier har utnämnts till meriterade lärare i den andra utlysningen i Umeå universitets karriärsystem.

Ny bok om transnationell kyrkohistoria i norr

Ny bok om transnationell kyrkohistoria i norr

Hösten 2015 bildades forskarnätverket REHN (Religious History of the North) av forskare vid Umeå universitet och Mittuniversitetet. Nu har nätverket publicerat sin första bok, som har titeln "Gränsöverskridande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten".

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2016

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2016

Jonas Liliequist, professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2016.

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

Avhandling Vid millennieskiftet upphörde Svenska kyrkan formellt att vara statskyrka. I en ny avhandling vid Umeå universitet problematiserar Marie Rosenius synsättet att Svenska kyrkan är samma kyrka nu som före millennieskiftet.

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

Avhandling Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som förmedlas i klassrum, kurslitteratur och uppslagsverk. Frågan är hur väl dessa framstegsberättelser står sig vid en närmare granskning. Daniel Nyström, Umeå universitet, menar att framstegsberättelser många gånger ger uttryck för forskares önskan om att vara del av en progressiv utveckling.

SR: Unika hällmålningar i Arjeplogsfjällen

I en intervju i Sveriges radio berättar arkeologiprofessorn Per Ramqvist, Umeå universitet, att de hällmålningar som upptäcktes i Arjeplogsfjällen 2013 är så unika som man hoppats.

35,2 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Tolerans som begrepp, svenskt sjukförsäkringssystem, tornedalsk skönlitteratur, kvinnoorganisationer i Burma, psykisk ohälsa hos äldre och effekter av prematur födelse – det är ämnena för några av de elva nya forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som tilldelas projektbidrag från Vetenskapsrådet.

5,4 miljoner till miljöarkeologiska databasen i Umeå

Riksbankens Jubileumsfond, RJ, har beviljat 5 421 000 kr till vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) vid Umeå universitet, för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper.


Sidansvarig: Sandra Olsson
2015-02-24

Utskriftsversion

Nyheter

2016-05-26 Ella Nilsson utsedd till hedersdoktor TV-kocken, läraren och matskribenten Ella Nilsson har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, ...

2016-05-17 Vilka var människorna bakom dödahavsrullarna och vad vill de? 1947 hittades dödahavsrullarna vid Qumran i Juda öken utanför Jerusalem. Textfynden bestod av såväl ...

2016-05-16 SR: "Nu ska samisk forskning stärkas i Norden" Sveriges radios Sameradio uppmärksammar planerna på att stärka samisk forskning på nordisk nivå geno...

2016-05-13 DN: "En historia om oss alla" Vitboken om Svenska kyrkan där Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria och Olle Sundström, docent...

2016-05-12 Känslomässig och inspirerande TEDxUmeå levererade Igår gick årets TEDxUmeå av stapeln på Väven. 400 deltagare fick lyssna till arton talare med berätt...

Fler nyheter