Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi och historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Ny gästprofessor till institutionen för idé och samhällsstudier

Mette Buchardt från Aalborgs universitet är gästprofessor vid Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) och forskargruppen Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning mellan 15 oktober och 9 november 2018.

Lediga tjänster som universitetslektor i filosofi och postdoktor i idéhistoria

Just nu söker vi en universitetslektor i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi. Vi söker också en postdoktor i idéhistoria på 100% i två år. Sök senast 22/10 respektive 19/10. Läs artikeln

Ny bok om fältforskningsinstitutionernas historia

Ny bok om fältforskningsinstitutionernas historia

Om allt ifrån Botaniska trädgårdar till forskningsfartyg som gått över oceaner och längs Sydamerikas floder, och klassiska forskningsstationer i marina och arktiska miljöer. Ett arbete som inleddes vid Umeå universitet 2015 har resulterat i en ny bok där tretton forskare tar ett samlat grepp om fältforskningsinstitutionernas historia, från 1600-talet och framåt.

Fyra nya pedagogiskt meriterade lärare vid institutionen för idé- och samhällsstudier

Institutionen för idé- och samhällsstudier har har nu ytterligare 3 meriterade och en excellent lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.

Sociala nätverk bidrog till lågt barnafödande

Sociala nätverk bidrog till lågt barnafödande

Avhandling Mellan 1870 och 1930 sjönk barnafödandet i Sverige från ca 4.5 till 1.8 per kvinna. Detta var en konsekvens av att gifta par använde sig av barnbegränsning i en högre utsträckning än någonsin förut. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Johan Junkka att denna ökade användning av barnbegränsning spreds i sociala nätverk, mellan grannar eller mellan medlemmar i folkrörelsen.

Forskarutbildningen i historia håller hög kvalitet

"Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet." Det slår Universitetskanslersämbetets (UKÄ) fast i utvärderingen av forskarutbildningen i historia vid Umeå universitet.

Vad skulle hända om moralen vilade på ett misstag?

Vad skulle hända om moralen vilade på ett misstag?

Avhandling Misstagsteorin är den filosofiska uppfattningen att vår vardagsmoral vilar på ett misstag. Vad skulle hända med vardagsmoralen om vi upptäckte att misstagsteorin är sann? Och vilka skäl man kan ha för att tro, eller inte tro, på denna teori? Dessa frågor diskuteras i en ny avhandling av Emma Beckman vid Umeå universitet.

Om att skilja sanning från lögn och fakta från värderingar

Om att skilja sanning från lögn och fakta från värderingar

I anslutning till Umeå universitets temaår om demokrati och att det är val senare i år, gästade Ulrika Björkstén, chef för Sveriges radios vetenskapsredaktion, högre seminariet för historia och idéhistoria och talade under rubriken: ”Vetenskapsjournalistik i valtider”.

Från tennsoldater till datorsimuleringar

Från tennsoldater till datorsimuleringar

Avhandling I en ny avhandling vid Umeå universitet belyser Tomas Karlsson krigsspelens långa historia. Undersökningen löper över 200 år och visar hur förvånansvärt mycket i krigsspelen som är sig likt trots den omfattande tekniska utvecklingen på området.

Marie Rosenius har tilldelats det Flodellska forskningspriset

Marie Rosenius har tilldelats det Flodellska forskningspriset

Teologie doktor Marie Rosenius vid Umeå universitet har tilldelats det Flodellska forskningspriset för sin doktorsavhandling om svenskkyrklig ecklesiologi där hon studerat millennieskiftets relationsförändringar i Svenska kyrkan.

The Routledge Handbook of the Philosophy of Paternalism

The Routledge Handbook of the Philosophy of Paternalism

Ny bok Universitetslektorerna Kalle Grill, Umeå universitet, och Jason Hanna, Northern Illinois University, är redaktörer för en ny bok om filosofiska aspekter på paternalism (förmyndarskap).

Ny bok: Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union: New Dimensions of Research

Ny bok: Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union: New Dimensions of Research

Ny bok I en nyutkommen antologi undersöks hur Stalin-terrorn och de socialistiska omvandlingarna drabbade olika etniska och religiösa minoriteter i Sovjetunionen under framför allt 1930-talet. Redaktörer och medförfattare till volymen är historikern Andrej Kotljarchuk, Södertörns högskola (tidigare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet) och religionshistorikern Olle Sundström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Nyheter

2018-10-16 Ny gästprofessor till institutionen för idé och samhällsstudier Mette Buchardt från Aalborgs universitet är gästprofessor vid Umeå forskningsmiljö för de samhällsor...

2018-08-22 Lärarhögskolan inleder samarbete inom området arktisk lärarutbildning Lärarhögskolan vid Umeå universitet stärker utbildnings- och forskningssamarbetet inom området arkti...

2018-08-08 Ny bok om fältforskningsinstitutionernas historia Om allt ifrån Botaniska trädgårdar till forskningsfartyg som gått över oceaner och längs Sydamerikas...

2018-08-08 Umeålektor särskild utredare åt regeringen Björn Åstrand, lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för ide- och samhällsstudier, Umeå univ...

2018-06-20 Prisbelönt tonsättare en av tre nya hedersdoktorer Jan Sandström, tonsättare och professor vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet, Jacq...

Mer nyheter om Umeå universitet