Till umu.se

Välkommen till institutionen för idé- och samhällsstudier

Som den största institutionen vid Humanistiska fakulteten har vi ett stort utbildningsutbud inom arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi och historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi har många framgångsrika forskningsområden och våra forskare samverkar med det omgivande samhället genom populärvetenskapliga bidrag och ett aktivt deltagande i kultur- och samhällsdebatt. Dessutom finns två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Aktuellt

Ny skriftserie: Studia Theologica Practica Umensia

Ny skriftserie: Studia Theologica Practica Umensia

Inom skriftserien Studia Theologica Practica Umensia publiceras en årlig antologi med en bred men samtidigt sammanhängande tematik, där varje artikel ses som ett självständigt bidrag. 2017 års volym, Det kyrkliga språket i teori och praxis, belyser det angivna ämnet utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder.

Manlig vänskap och känslosamhet under 1700-talet i närbild

Manlig vänskap och känslosamhet under 1700-talet i närbild

Avhandling I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Ina Lindblom vilken roll känslor spelade i publicisten Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811) familje- och sociala liv, delvis med fokus på hans vänskapsrelationer.

Ny bok: Forest Governance and Management Across Time

Ny bok: Forest Governance and Management Across Time

Ny bok I en ny bok utforskas historiska och nutida synsätt när det gäller styrning och förvaltning inom svenskt skogsbruk. Huvudförfattare är idéhistorikern Erland Mårald, statsvetaren Camilla Sandström, båda Umeå universitet och Annika Nordin, skoglig ekofysiolog, vid Sveriges lantbruksuniversitet.

9 miljoner till tvärvetenskap om skog och klimat

Kan vi utgå från skogen för att göra klimatfrågan mänskligt greppbar? Idéhistorikern Erland Mårald, och tre forskarkollegor vid Umeå universitet och SLU har fått pengar från Formas för ett tvärvetenskapligt projekt som handlar om hitta konstruktiva och meningsfulla klimatåtgärder på det lokala planet, i ett skogslandskap med berörda praktiker.

5,8 miljoner från VR för forskning kring kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning

5,8 miljoner från VR för forskning kring kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning

Professor Anna Larsson vid institutionen för idé- och samhällsstudier får 5,8 miljoner från Vetenskapsrådet för projektet Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie.

2,1 miljoner till Torfinn Huvenes från Vetenskapsrådet

Filosofen Torfinn Huvenes, Umeå universitet, har beviljats 2,1 miljoner i projektbidrag under tre år för projektet Oenighet i tanke och språk.

Första samlade översättningen av Dödahavsrullarna

Första samlade översättningen av Dödahavsrullarna

Ny bok För första gången finns en samlad översättning av Dödahavsrullarna på svenska. Redaktör för utgivningen av översättningarna är bibelforskaren Mikael Winninge, Umeå universitet.

Känslor och tankars betydelse i upplevelsen av historiska spelfilmer

Känslor och tankars betydelse i upplevelsen av historiska spelfilmer

Avhandling Ungdomar ser mycket spelfilm och spelfilm används också i historieundervisningen. Frågan är vilken roll den kan spela för hur elever skapar mening till historien? Maria Deldén menar i en ny avhandling att kunskap om hur historieförståelse samspelar med elevers emotionella erfarande och spelfilmers berättarspråk kan främja den historiska spelfilmens potential som pedagogiskt verktyg.

Erfarenheterna av 2011 års skolreformer varierar kraftigt

Erfarenheterna av 2011 års skolreformer varierar kraftigt

Avhandling Mer fokus på prestation och tydligt mätbara ämneskunskaper, men saknad efter möjligheten att tillvarata elevers intresse och historieämnets livstolkande potential - så kan de övergripande resultaten sammanfattas när tjugosex lärare verksamma på mellanstadiet, i en nyutkommen avhandling vid Umeå universitet, ges möjlighet att berätta vad de senaste årens skolreformer kommit att innebära för dem och deras undervisning i historia.

Ny bok: Om gudlösheten

Ny bok: Om gudlösheten

Gud har blivit otänkbar för det moderna förnuftet – därmed blir talet om denne Gud obegripligt. I en ny bok granskar Tomas Orylski, lektor i religion och teologi, Umeå universitet, samtida fransk ateism.

Lenin går mot Oktober

Lenin går mot Oktober

Jacob Stridsman, lektor i historia vid Umeå universitet, föreläste om Lenin och Oktoberrevolutionen vid Haparanda Stadshotell den 12 augusti. Föredraget är en del av det aktuella lokalhistoriska projektet ”Världens nålsöga – Haparanda 1914–18”.

Ny bok om kön och politik i 1700-talets Sverige

Ny bok om kön och politik i 1700-talets Sverige

Ny bok Arrogant, intelligent och självmedveten. Från det ögonblick som Lovisa Ulrika anländer till Sverige arbetar hon outtröttligt för att öka monarkins makt. I en ny bok av Elise Dermineur, docent i historia vid Umeå universitet, skildras prinsessan Lovisa Ulrika av Preussen som var Sveriges drottning 1720-1782.

Ridderstads stiftelse finansierar tre forskningsprojekt

Tora Byström, Daniel Lindmark och Daniel Nyström vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har erhållit forskningsstipendier från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning.

Religiositet som hanteringsstrategi vid cancer

Religiositet som hanteringsstrategi vid cancer

Avhandling I en ny avhandling av Mikael Lundmark vid Umeå universitet studeras det ömsesidiga förhållandet mellan religiositet och en livssituation som förändrats av att vara cancersjuk. Avhandlingen baseras på intervjuer av cancersjuka kristna som aktivt utövar sin tro.

Ny bok: En av staten godkänd historia

Ny bok: En av staten godkänd historia

Ny bok I Sverige fanns en statlig förhandsgranskning av läromedel mellan 1938 och 1991. I en ny bok ges ny kunskap om konsekvenserna av denna förhandsgranskning för skolans historieämne. Författare är Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Umeåforskare får RJ Sabbatical

Umeåforskare får RJ Sabbatical

I ett pressmeddelande redovisas hur Riksbankens Jubileumsfond (RJ) genom årets RJ Sabbatical erbjuder femton forskare upp till ett års forskning på heltid. En av dessa är religionsforskaren Olle Sundström, Umeå universitet.

Ny bok: International Perspectives on Teaching Rival Histories

Ny bok: International Perspectives on Teaching Rival Histories

Ny bok I en ny antologi presenteras olika sätt att närma sig "motstridiga historier" i klassrummet. Slutsatsen som kan dras är att pedagogiska närmanden till den här typen av historiska problem kräver stor hänsyn till olika nationella och kulturellt avgränsade pedagogiska sammanhang. Boken är redigerad av Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet, Anna Clark, University of Technology, Sydney och Monika Vinterek, Högskolan Dalarna.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2017

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2017

Peter Holmblad, lektor i arkeologi vid institutionen för idé och samhällsstudier, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2017.


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion

Nyheter

2017-12-07 SR: Sverigefinnarna har betytt mycket I en intervju i Sveriges radio P4 Blekinge berättar historikern Martin Hårdstedt, Umeå universitet, ...

2017-12-06 Ny skriftserie: Studia Theologica Practica Umensia Inom skriftserien Studia Theologica Practica Umensia publiceras en årlig antologi med en bred men sa...

2017-12-05 VK: Modig och gränslös reporter I en essä i Västerbottens-Kuriren skriver idéhistorikern Lena Eskilsson, Umeå universitet, om journa...

2017-12-05 Manlig vänskap och känslosamhet under 1700-talet i närbild I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Ina Lindblom vilken roll känslor spelade i public...

2017-11-27 Välkommen till Docentdagen För att bekräfta utnämningar av docenter arrangerar humanistiska fakulteten vid Umeå universitet så ...

Fler nyheter